Návod k použití PHILIPS HC 3420

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HC 3420. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HC 3420 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HC 3420.


PHILIPS HC 3420 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (19291 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HC 3420 (15599 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HC 3420

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Ce jukebox ne lit pas les titres WMA protégés par DRM achetés auprèsde magasins de musique en ligne. Von diesem Player wird die Wiedergabe von im Internet bei Online-Musikstores erworbenen, kopiergeschützten (‘Digital Rights Management’, DRM) Songs im WMA-Format nicht unterstützt. 7digital music store available in selected countries Boutique de musique en ligne 7digital disponible dans certains pays 7digital Musik shop verfügbar in einige Ländern USB adapter not included | Adaptateur USB non fourni | USB-Adapter nicht im Lieferumfang | Adaptador USB no incluido | Adattatore USB non incluso Navigate Press and hold to switch on/off | Maintenir la touche enfoncée pour allumer/éteindre | Gedrückt halten, um das Gerät ein-/auszuschalten | Manténgalo pulsado para encender/apagar el dispositivo | Tenere premuto per accendere/ spegnere Press and hold to lock or unlock | Maintenez cette touche enfoncée pour verrouiller ou déverrouiller | Zum Sperren oder Entsperren gedrückt halten | Manténgalo pulsado para bloquear o desbloquear | Tenere premuto per bloccare/sbloccare Naviguer Navigieren Navegar Naviga Scroll up/down | Faire défiler vers le haut/bas | Nach oben/unten scrollen | Permite desplazarse hacia arriba/ hacia abajo | Scorri su/giù Select options | Sélectionner des options | Optionen auswählen | Selecciona opciones | Seleziona opzioni Back one level | Retour au niveau supérieur | Eine Ebene zurück | Retroceder un nivel | Indietro di un livello View the options menu | Afficher le menu d’options | Anzeigen des Optionsmenüs | Ver el menú de opciones | Visualizza il menu delle opzioni 2013 © WOOX Innovations Limited. Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N. V. [. . . ] Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N. V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N. V. SA4RGA_QSG_12. 1_V3. 0 wk1352. 3 Help Press to start, pause, or resume play | Appuyer sur cette touche pour lancer, suspendre ou reprendre la lecture | Drücken, um die Wiedergabe anzuhalten, zu unterbrechen oder fortzusetzen | Púlselo para iniciar, pausar o reanudar la reproducción | Premere per avviare, sospendere o riprendere la riproduzione On the play screen, press to skip songs; press and hold to fast forward or rewind. | Sur l’écran de lecture, appuyer sur la touche pour passer les chansons ; maintenir la toucheenfoncée pour faire défiler rapidement vers l’avant ou l’arrière. | Auf dem Wiedergabebildschirm: drücken, um Titel zu überspringen; gedrückt halten für schnellen Vor- oder Rücklauf. | En la pantalla de reproducción, púlselo para saltar canciones; manténgalo pulsado para avanzar o retroceder rápidamente. | Sulla schermata di riproduzione, premere per saltare le canzoni; tenere premuto per andare avanti o indietro veloce. Device does not respond to the pressing of keys | L’appareil ne répond pas aux pressions de boutons | Das Gerät schaltet sich nicht ein | El dispositivo no responde al pulsar los botones | Il dispositivo non si accende Aide Hilfe Ayuda Guida RESET Go to www. philips. com/support for support information, and to download Philips Device Manager. | Accédez à www. philips. com/support pour obtenir des informations d’assistance et téléchargez Philips Device Manager. | Besuchen Sie www. philips. com/support für Supportinformationen, und laden Sie den Philips Device Manager herunter. philips. com/support para obtener información de asistencia y descargar Philips Device Manager. 7digital music store available in selected countries Boutique de musique en ligne 7digital disponible dans certains pays 7digital Musik shop verfügbar in einige Ländern USB-adapter niet meegeleverd | Zasilacz USB do nabycia osobno | USB-adapter medföljer inte | Adaptér USB není součástí balení Navigeren Houd ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen | Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/ wyłączyć | Håll intryckt för att slå på/stänga av | Vypnete stisknutím a přidržením tlačítka Houd deze knop ingedrukt om te vergrendelen of te ontgrendelen | Naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować lub odblokować | Håll intryckt för att låsa eller låsa upp | Stisknutím a podržením tlačítka zamknete nebo odemknete Blader omhoog/omlaag | Przewijanie w górę lub w dół | Bläddra uppåt/nedåt | Posouvání nahoru/dolů Selectieopties | Wybór opcji | Välj -alternativ | Výběr možností nastavení Eén niveau terug | Cofnięcie o jeden poziom | Gå tillbaka en nivå | Zpět o jednu úroveň Het optiemenu weergeven | Wyświetlanie menu opcji | Visa alternativmenyn | Zobrazení nabídky možností Nawigacja Navigera Navigace 2013 © WOOX Innovations Limited. Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N. V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N. V. SA4RGA_QSG_12. 2_V3. 0 wk1352. 3 Help Druk hierop om het afspelen te starten, onderbreken of hervatten | Naciśnij, aby rozpocząć, wstrzymać lub wznowić odtwarzanie | Tryck här om du vill starta, pausa eller återuppta uppspelningen | Stisknutím tlačítka pozastavíte nebo obnovíte přehrávání Druk hierop op het afspeelscherm om nummers over te slaan of houd ingedrukt om snel terug of vooruit te gaan. | Na ekranie odtwarzania – naciśnij, aby pomijać utwory; naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć do przodu lub do tyłu. | Tryck här om du vill hoppa över låtar på uppspelningsskärmen; håll ned om du vill snabbspola framåt eller bakåt. | Na obrazovce pro přehrávání stisknutím tlačítka procházíte skladby; stisknutím a přidržením tlačítka zvolíte rychlý posuv vpřed nebo vzad. Het apparaat reageert niet op het indrukken van toetsen | Urządzenie nie reaguje na naciskanie przycisków | Enheten slås inte på | Zařízení nereaguje na stisknutí kláves Pomoc Hjälp Nápověda RESET Ga naar www. philips. com/support voor ondersteuningsinformatie en om Philips Device Manager te downloaden. com/support, aby uzyskać informacje na temat pomocy technicznej i pobrać program Philips Device Manager. | På www. philips. com/support kan du hitta supportinformation och ladda ned Philips Device Manager. | Více informací o podpoře naleznete na adrese www. philips. com/support, také zde můžete stáhnout aplikaci Philips Device Manager. ( ) Verhoog/verlaag het volume op het afspeelscherm | Na ekranie odtwarzania – zwiększanie lub zmniejszanie głośności | Höj/sänk volymen på uppspelningsskärmen | Na obrazovce přehrávání zvyšte/snižte hlasitost Volumeherinnering Er verschijnt een pop-upscherm wanneer: 1 het volume een hoog niveau bereikt; 2 u gedurende 20 uur met een hoog volume hebt geluisterd. [. . . ] | På www. philips. com/support kan du hitta supportinformation och ladda ned Philips Device Manager. | Více informací o podpoře naleznete na adrese www. philips. com/support, také zde můžete stáhnout aplikaci Philips Device Manager. ( ) Verhoog/verlaag het volume op het afspeelscherm | Na ekranie odtwarzania – zwiększanie lub zmniejszanie głośności | Höj/sänk volymen på uppspelningsskärmen | Na obrazovce přehrávání zvyšte/snižte hlasitost Volumeherinnering Er verschijnt een pop-upscherm wanneer: 1 het volume een hoog niveau bereikt; 2 u gedurende 20 uur met een hoog volume hebt geluisterd. Houd ingedrukt om het volume verder te verhogen of om te blijven luisteren met een hoog volumeniveau. Przypomnienie o głośności Wyświetlenie wyskakującego ekranu następuje w przypadku: 1 ustawienia wysokiego poziomu głośności; 2 głośnego słuchania muzyki przez 20 godzin. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HC 3420

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HC 3420 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag