Návod k použití PHILIPS HC 3410

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HC 3410. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HC 3410 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HC 3410.


PHILIPS HC 3410 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (13907 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HC 3410 (14413 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HC 3410

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod. ) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo. Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zástrčkám, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj. Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem. [. . . ] Připravte si název sítě (SSID) a heslo pro svou síť Wi-Fi, protože je bude třeba během nastavení vyplnit. Název sítě WiFi naleznete v nastavení telefonu nebo tabletu. Stáhněte si aplikaci „Philips In. Sight“ z obchodu Google Play. Připojte monitorovací zařízení k napájení. Po připojení napájení počkejte, dokud na monitorovacím zařízení nezačne žlutě blikat kontrolka. 3 4 7 3 1 2 Připojení monitorovacího zařízení k síti Wi-Fi 1 2 6 Použití monitorovacího zařízení Po nastavení je monitorovací zařízení připraveno k použití. Spusťte aplikaci Philips In. Sight App v chytrém telefonu nebo tabletu. Monitorovací zařízení lze používat, pokud je připojeno k vaší vlastní síti Wi-Fi nebo k jakékoli jiné síti Wi-Fi. Pokud žádná síť Wi-Fi není k dispozici, bude zařízení pracovat v síti Zkontrolujte, zda je chytrý telefon nebo tablet připojen k síti Wi-Fi. Upozorňujeme, že mohou být účtovány poplatky za datový přenos 3G. Po přihlášení se zobrazí miniatury monitorovacích zařízení. Klepnutím na miniaturu zobrazíte obraz na celou obrazovku. Pokud monitorovací zařízení zjistí pohyb v zadaném rozsahu, na váš účet Dropbox se nahraje video v délce 30 sekund a obdržíte upozornění z chytrého telefonu nebo tabletu. Chcete-li aktivovat odesílání na účet Dropbox, vyplňte údaje ke svému účtu v části „Settings (Nastavení)“ – „GENERAL (Všeobecná)“ – „Dropbox account (Účet Dropbox)“. Poznámka •• Pokud je chytrý telefon nebo tablet propojen s účtem Dropbox, upozornění můžete zrušit, odstranit nebo filtrovat podle názvu. Nastavení upozornění na pohyb: 1) Stiskněte tlačítko MENU v chytrém telefonu nebo tabletu. 2) Klepněte na nabídku „Settings (Nastavení) “, vyberte monitorovací zařízení na kartě MONITOR (Monitorovací zařízení) a klepnutím CS 7 na možnost Motion alert (Upozornění na pohyb) aktivujte upozornění na pohyb. Přetáhněte a změňte velikost zobrazení na obrazovce a vyberte oblast, která má být monitorována. Přihlaste se ke svému účtu Dropbox a podívejte se na nahrané video k upozornění. Poznámka •• Zkontrolujte, zda je v části „Settings (Nastavení) “ – „MONITOR (Monitorovací zařízení)“ aktivována možnost Alerts enabled (Upozornění aktivována). Přihlaste se ke svému účtu Dropbox a podívejte se na nahrané video k upozornění. Poznámka •• Zkontrolujte, zda je v části „Settings (Nastavení) “ – „MONITOR (Monitorovací zařízení)“ aktivována možnost Alerts enabled (Upozornění aktivována). Tip •• Nastavení nízké citlivosti může omezit spuštění upozornění na zvuk a ignorovat zvuky nízké hlasitosti. _____________________________________ Sdílení monitorovacího zařízení Video ze svého monitorovacího zařízení můžete sdílet se svou rodinou, přáteli nebo kolegy. 1) Klepněte na ikonu na stránce přehledu monitorovacího zařízení (toto je možné aktivovat i v části Nastavení). 2) Ujistěte se, že váš přítel nebo přítelkyně má nainstalovánu aplikaci Philips In. Sight v chytrém telefonu nebo tabletu a že je vytvořen účet aplikace Philips In. Sight. 3) Vyplňte e-mailovou adresu svého přítele nebo přítelkyně, s nimiž chcete sdílet své monitorovací zařízení. E-mailová adresa vašeho přítele nebo přítelkyně musí být shodná s e-mailovou adresou použitou k vytvoření účtu aplikace Philips In. Sight. _____________________________________ Sledování monitorovacího zařízení ve webovém prohlížeči Až zaregistrujete svůj účet a nastavíte monitorovací zařízení prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu, můžete jej sledovat také ve svém oblíbeném prohlížeči (Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox). Do webového prohlížeče zadejte tuto adresu: www. philips. [. . . ] • Žádná kontrolka: monitorovací zařízení není připojeno k napájení nebo je deaktivována možnost „Show monitor light (Zobrazit kontrolku monitorovacího zařízení)“ v nabídce „Settings (Nastavení) “. • Svítí žlutá kontrolka: monitorovací zařízení se spouští • Blikající žlutá kontrolka: monitorovací zařízení je připraveno k nastavení, postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace (viz část „4 – Nastavení“) • Blikající zelená kontrolka: monitorovací zařízení se připojuje k síti Wi-Fi • Svítí zelená kontrolka: monitorovací zařízení je připojeno k síti Wi-Fi a je připraveno k použití Přenášení videa je pomalé nebo má zpoždění. • Rychlost přihlášení a získání datového proudu videa z monitorovacího zařízení do značné míry závisí na rychlosti používaného připojení. • Rychlost internetového připojení buď ze sítě Wi-Fi nebo ze sítě 3G/Edge velmi ovlivňuje výkon aplikace. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HC 3410

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HC 3410 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag