Návod k použití PHILIPS FWP3200D/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS FWP3200D/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS FWP3200D/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS FWP3200D/12.


PHILIPS FWP3200D/12 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1106 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS FWP3200D/12

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www. philips. com/welcome FWP3200D Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace Bezpečnost Oznámení 2 2 4 6 6 6 7 8 10 10 10 11 12 12 12 13 13 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 8 Informace o výrobku Specifikace Informace o hratelnosti USB 19 19 19 20 2 Váš Hi-Fi minisystém Úvod Obsah dodávky Celkový pohled na hlavní jednotku Celkový pohled na dálkový ovladač 9 Řešení problémů 3 Začínáme Příprava dálkového ovladače Připojení napájení Zapnutí 4 Přehrávání Základní operace přehrávání Přehrávání videa ze zařízení iPod/iPhone Přehrávání z jednotky USB Možnosti přehrávání 5 Poslech rádia Ladění rádiových stanic Uložení rádiových stanic Výběr předvolby rádiové stanice 6 Nastavení zvuku Nastavení hlasitosti reproduktoru Výběr zvukového efektu Ztlumení zvuku Výběr režimu výstupu zvuku 7 Další funkce Přehrávání zvuku z externího zařízení Použití Hi-Fi systému k mluvení nebo zpívání Současné přehrávání Nastavení ozdobného osvětlení CS 1 1 Důležité informace Bezpečnost Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly Důležité bezpečnostní pokyny a Přečtěte si tyto pokyny. b Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí. f K čištění používejte pouze suchou tkaninu. h Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod. ) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo. [. . . ] r Dok pro zařízení iPod/iPhone(A/B) s Tlačítka volby zdroje (A/B) • Výběr zdroje: iPod/iPhone, USB nebo MP3 LINK. g h Tlačítka ovládání přehrávání / • Přechod na předchozí nebo následující stopu. ALBUM/PRESET /TUNING (A) • Výběr předvolby rádiové stanice. • Přechod na předchozí nebo následující album během přehrávání USB. ALBUM +/- (B) • Přechod na předchozí nebo následující album během přehrávání USB. • Spuštění nebo pozastavení přehrávání. i Panel displeje • Zobrazení aktuálního stavu. j Ovladač hlasitosti • Nastavení hlasitosti reproduktoru. k MAX SOUND • Zapnutí/vypnutí okamžitého zvýšení výkonu. l DBB • Zapnutí/vypnutí dynamického zvýraznění basů. m • Zapnutí jednotky nebo přepnutí do pohotovostního režimu Celkový pohled na dálkový ovladač a b c d e f g h i p j k l m o n n DSC • Výběr předvolby nastavení zvuku. Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádání o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně vašeho přístroje. Čísla si napište sem: Typové označení: ______________________ Výrobní číslo: ___________________________ Připojení napájení Výstraha zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na hlavici hlavního napájecího kabelu. •• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!Při odpojování napájecího kabelu vytahujte vždy konektor ze zdířky. Nikdy netahejte za kabel. •• Hrozí nebezpečí poškození výrobku!Zkontrolujte, Příprava dálkového ovladače 1 2 3 Stiskněte dvířka přihrádky na baterie a tlakem je vysuňte (podle části 1 na obrázku). Vložte dvě baterie typu AAA se správnou polaritou (+/–) podle označení. Stiskněte dvířka přihrádky na baterie a tlakem je zasuňte zpět (podle části 3 na obrázku). Poznámka •• Před připojením kabelu napájecího adaptéru zkontrolujte, zda je připojeno vše ostatní. • Zapojte napájecí kabel do: • konektoru ~ AC IN na této jednotce. • zásuvky ve zdi. 10 CS Zapnutí 1 2 Přepněte vypínač POWER ON/OFF na zadním panelu do polohy |. »» Jednotka se přepne na poslední vybraný zdroj. Přepnutí do pohotovostního režimu. • Stisknutím tlačítka přepnete jednotku do pohotovostního režimu. »» Podsvícení zobrazovacího panelu se vypne. CS 11 4 Přehrávání Základní operace přehrávání Přehrávání lze ovládat následujícími operacemi. [. . . ] »» Nyní uslyšíte hudbu z reproduktorů všech připojených Hi-Fi systémů. 3 4 18 CS 8 Informace o výrobku Poznámka •• Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění. Spotřeba elektrické energie při provozu Připojení USB Direct Rozměry (Š x V x H) Hmotnost – Včetně balení – Hlavní jednotka 44 W Verze 2. 0/1. 1 704 x 385 x 364 mm 17, 53 kg 14, 49 kg Specifikace Zesilovač Jmenovitý výstupní výkon Kmitočtová charakteristika Odstup signál/šum Max. výkon 300 W RMS 35 Hz až 20 kHz, - 3 dB >70 dB Informace o hratelnosti USB Kompatibilní zařízení USB: • Paměť Flash USB (USB 2. 0 nebo USB 1. 1) • Přehrávače Flash USB (USB 2. 0 nebo USB 1. 1) • Paměťové karty (je nutná přídavná čtečka karet vhodná pro tuto jednotku) Podporované formáty: • USB nebo formát paměťových souborů FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajtů) • Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost • Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní • Počet alb/složek: maximálně 255 • Počet skladeb/titulů: maximálně 999 • ID3 tag v2. 0 nebo novější • Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 128 bajtů) Nepodporované formáty: • Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje žádné soubory MP3/ WMA a nezobrazí se na displeji. • Nepodporované formáty souborů jsou přeskočeny. Například dokumenty Word (. doc) jsou ignorovány a nepřehrají se. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS FWP3200D/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS FWP3200D/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag