Návod k použití PHILIPS FWM154/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS FWM154/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS FWM154/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS FWM154/12.


PHILIPS FWM154/12 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3217 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS FWM154/12

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] I když bylo vyvinuto odpovídající úsilí, aby tento dokument byl tak přesný a užitečný jak je to možné, nedáváme žádnou záruku, až přímou tak nepřímo vyjádřenou, ohledně přesnosti a kompletnosti zde obsažených informací. Nejnovější ovladače a příručky jsou k dispozici na webovské stránce Oki Europe: http://www. okieurope. com Copyright 2004. Oki a Microline jsou registrované obchodní značky společnosti Oki Electric Industry Company Ltd. Energy Star je obchodní značka agentury United States Enviromental Protection Agency. [. . . ] Pokud se při tisku dokumentů v systému Windows shodují položky nastavení ovladače tiskárny s možnostmi nastavení v nabídkách Monitoru stavu, budou nastavení v nabídkách programu Monitor stavu přepsána nastavením v ovladači tiskárny systému Windows. PŘEDVOLBY TISKU V APLIKACÍCH SYSTÉMU WINDOWS Po zadání příkazu k vytištění dokumentu v aplikaci systému Windows se zobrazí dialogové okno Tisk. Toto okno obvykle slouží k výběru tiskárny, která bude dokument tisknout. Vedle názvu tiskárny je umístěné tlačítko Vlastnosti. Po klepnutí na tlačítko Vlastnosti se otevře nové okno se stručným seznamem nastavení tiskárny dostupných v ovladači, která lze pro daný dokument zvolit. Změna nastavení dostupných v dané aplikaci se týká pouze dané aplikace či daného dokumentu. Změna nastavení provedená v tomto dialogovém okně je obvykle platná pouze po dobu, kdy je aplikace spuštěná. Dostupné jsou tyto karty: Karta Nastavení, Karta Možnosti úlohy a Karta Obrázek. PROVOZ > 34 Karta Nastavení. 1 2 3 4 5 1. Formát papíru by měla být stejný jako formát stránky dokumentu (pokud tiskový výstup nechcete přizpůsobit jinému formátu) a měl by být také stejný jako formát papíru, který vložíte do tiskárny. Je možné zvolit zdroj pro podávání papíru, kterým může být Zásobník 1 (standardní zásobník papíru) nebo Ruční podávání. Preferovaný zásobník papíru můžete vybrat také klepnutím na jeho grafické znázornění na obrazovce. Pokud vyberete ruční podávání, pole pro výběr gramáže papíru se stane viditelným. Možnosti na kartě Nastavení tiskárny můžete ponechat nebo je upravit dle potřeby. 2. 3. Je také možné vybírat z řady možností konečných úprav dokumentu, například normální tisk jedné stránky na jeden list papíru nebo nastavení tisku více stránek na jeden list papíru umožňující vytisknout více zmenšených stránek na jeden list. Zde provedené změny však představují nová výchozí nastavení pro všechny aplikace systému Windows. Klepnutím na toto tlačítko vytisknete zkušební stránku. Tím se ověří, zda tiskárna pracuje správně. 3. PROVOZ > 38 Karta Rozšířené 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Označuje aktuální prioritu, od 1 (nejnižší) do 99 (nejvyšší). Dokumenty s nejvyšší prioritou se budou tisknout jako první. Určuje, že dokumenty se před tiskem zařadí do zařazovací služby (uloží se do speciálního tiskového souboru). Dokument se potom tiskne na pozadí a aplikace je tak dostupná dříve. Dále jsou uvedeny možnosti tisku: Určuje, že tisk nezačne, dokud se nedokončí zařazování poslední stránky tisku. Jestliže aplikace vyžaduje během tisku hodně času pro výpočet, tisková úloha se pozastaví na delší dobu a tiskárna by mohla předčasně předpokládat, že tisk dokumentu již skončil. Pokud vyberete tuto možnost, této situaci předejdete, ale tisk skončí později, protože jeho začátek bude zpožděn. Tisk začne ihned po začátku zařazování dokumentu. PROVOZ > 39 4. Určuje, že dokument nebude zařazován do zařazovací služby, ale bude se tisknout přímo. [. . . ] Nainstalujte novou kazetu s tonerem. Tučné znaky a tmavé čáry jsou rozmazané. Stránky se nadměrně kroutí. Nastavení tmavosti je Změňte nastavení tmavosti. Tisknete na nesprávnou Obraťte papír ve vstupním zásobníku. (Všimněte si šipky na balení papíru. ) Papír vkládejte do vstupního zásobníku stranou pro tisk směrem dolů. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS FWM154/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS FWM154/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag