Návod k použití PHILIPS FC9302/02

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS FC9302/02. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS FC9302/02 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS FC9302/02.


PHILIPS FC9302/02 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (37507 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS FC9302/02

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] FC9306, FC9304, FC9302 4222. 003. 3433. 3. indd 1 31-05-10 10:03 2 4222. 003. 3433. 3. indd 2 31-05-10 10:03 3 7 9 1 1 2 3 8 10 12 11 4 5 6 17 13 15 16 14 18 19 20 21 22 26 27 28 23 24 25 29 30 4222. 003. 3433. 3. indd 3 31-05-10 10:03 4 4222. 003. 3433. 3. indd 4 31-05-10 10:03 English 6 Български 18 Čeština 31 Eesti 43 Hrvatski 55 Magyar 67 Қазақша 79 Lietuviškai 92 Latviešu 104 Polski 116 Română 129 Русский 141 Slovensky 154 Slovenščina 166 Srpski 178 Українська 190 212 223 4222. 003. 3433. 3. indd 5 FC9306, FC9304, FC9302 31-05-10 10:03 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips!To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www. philips. This vacuum cleaner’s extremely efficient motor produces less noise than other types and yields a high performance at a low power consumption. General description (Fig.  1) 1 On/off button 2 Suction power selection wheel 3 Cord rewind button 4 Dustbag-full indicator 5 Hose release buttons 6 Hose connection opening 7 Cover release tab 8 Motor protection filter holder 9 Dustbag holder 10 Dustbag 11 Removable strip (specific types only) 12 Reusable dustbag (specific types only) 13 Handgrip 14 Accessory holder 15 SilentStar nozzle 16 Rocker switch for carpet/hard floor settings 17 Crevice tool 18 Small brush 19 Small nozzle 20 2-piece telescopic tube 21 HEPA 13 washable filter 22 Filter cover 23 Mains plug 24 Parking slot 25 Release button of filter cover 26 Storage grip 27 Swivel wheel 28 Parking/storage ridge 29 Type plate 30 Rear wheels  Important Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference. [. . . ] -- Norint sumažinti šį nepatogumą rekomenduojame iškrauti prietaisą dažnai priliečiant vamzdžiu kitus metalinius daiktus patalpoje (pvz. , stalo ar kėdės kojas, radiatorių ir t. t. ); -- Siekiant sumažinti šį nepatogumą, rekomenduojame padidinti oro drėgnumą patalpoje, pastatant joje vandens. Pvz. , galite pakabinti ant radiatorių vandens pripildytus indus arba pastatyti ant radiatorių ar netoli jų dubenis su vandeniu. 4222. 003. 3433. 3. indd 103 31-05-10 10:05 104 Latviešu Ievads Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu www. philips. com/ welcome. Putekļsūcēja īpaši efektīvais motors darbojas daudz klusāk nekā citu tipu motori, kā arī tas nodrošina augstu veiktspēju un zemu elektroenerģijas patēriņu. Vispārējs apraksts (Zīm.  1) 1 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 2 Sūkšanas jaudas regulēšanas pārslēgs 3 Vada saritināšanas poga 4 Putekļu maisiņa pilnuma indikators 5 Šļūtenes atbrīvošanas pogas 6 Šļūtenes savienotājatvere 7 Vāka avēršanas poga 8 Motora aizsargfiltra turētājs 9 Putekļu maisiņa turētājs 10 Putekļu maisiņš 11 Noņemama loksne (tikai atsevišķiem modeļiem) 12 Atkārtoti izmantojams putekļu maisiņš (tikai atsevišķiem modeļiem) 13 Rokturis 14 Piederumu turētājs 15 SilentStar uzgalis 16 Paklāja/cietu grīdas segumu iestatījumu uzgaļa slēdzis 17 Šaurās vietās ievietojams uzgalis 18 Mazā suka 19 Mazs uzgalis 20 Divdaļīga teleskopiska caurule 21 HEPA 13 mazgājams filtrs 22 Filtra vāks 23 Elektrības kontaktdakša 24 Novietošanas vieta 25 Filtra vāka atbrīvošanas poga 26 Glabāšanas rokturis 27 Grozāmais ritenis 28 Novietošanas/glabāšanas izvirzījums 29 Modeļa plāksnīte 30 Aizmugurējie riteņi  Svarīgi Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk. Briesmas -- Nekādā gadījumā neuzsūciet ūdeni vai kādu citu šķidrumu. Neuzsūciet viegli uzliesmojošas vielas vai pelnus, kamēr tie nav atdzisuši. Brīdinājums -- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā. 4222. 003. 3433. 3. indd 104 31-05-10 10:05 Latviešu 105 -- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāta kontaktdakša, elektrības vads vai pati ierīce. -- Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina Philips pilnvarota servisa centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām. -- Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi izmantot šo ierīci. -- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni. -- Nevērsiet šļūteni, cauruli vai kādu citu piederumu pret acīm vai ausīm kā arī nelieciet tos savā mutē, kad tie ir pievienoti ieslēgtam putekļsūcējam. Ievērībai -- Kad izmantojat putekļsūcēju, lai sūktu pelnus, smiltis, kaļķus, cementa putekļus un līdzīgas vielas,  putekļu maisiņa poras nosprostojas. Rezultātā putekļu maisiņa pilnuma indikators norādīs, ka putekļu maisiņš ir pilns. Nomainiet vienreizlietojamo putekļu maisiņu un iztukšojiet atkārtoti izmantojamo putekļu maisiņu, pat ja tas nav pilns (skatiet nodaļu “Nomaiņa/putekļu maisiņa iztukšošana”). -- Nekādā gadījumā nelietojiet putekļusūcēju bez motora aizsargfiltra. Pretējā gadījumā var tikt bojāts motors un ierīces darbmūžs var saīsināties. -- Izmantojiet tikai Philips s-bag ` formas sintētiskos putekļu maisiņus vai atkārtoti izmantojamo putekļu maisiņu (tikai atsevišķās valstīs). -- Sūkšanas laikā, jo īpaši telpās ar zemu gaisa mitrumu, putekļsūcējs uzkrāj statisko elektrību. Tā rezultātā, pieskaroties putekļu tīrītāja caurulei vai citām tērauda detaļām, jūs varat saņemt elektriskās strāvas triecienus. Lai mazinātu šo nevēlamo efektu, iesakām: 1 izlādēt ierīci, laiku pa laikam pieskaroties ar cauruli citiem telpā esošiem priekšmetiem (piemēram, galda vai krēsla kājām, radiatoram u. c. [. . . ] Примітка: Фільтр має бути правильно закритий. Замовлення приладь Інформацію з питань придбання мішків для пилу, фільтрів та інших приладь для цього пристрою шукайте на веб-сайті www. philips. com, у гарантійному талоні, або ж зверніться за порадою до Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні. Замовлення мішків для пилу -- Синтетичні мішки для пилу Philips Classic s-bаg ` можна замовити за номером FC8021. -- Синтетичні мішки для пилу Philips Clinic s-bag ` з високою фільтрацією можна замовити за номером FC8022. -- Синтетичні мішки для пилу Philips Anti-Odour s-bag ` можна замовити за номером FC8023. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS FC9302/02

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS FC9302/02 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag