Návod k použití PHILIPS FC9080

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS FC9080. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS FC9080 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS FC9080.


PHILIPS FC9080 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (39465 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS FC9080

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] StudioPower FC9080 SERIES 2 3 1 2 3 1 6 4 7 8 9 10 5 18 11 19 17 24 20 23 12 13 22 21 25 14 16 15 26 27 28 29 30 31 32 33 34 4 English 6 Eesti 19 Magyar 31 Български 44 Čeština 57 Hrvatski 70 Қазақша 82 Lietuviškai 95 Latviešu 108 Polski 122 Română 135 Русский 149 Slovensky 162 Slovenščina 175 Srpski 188 Українська 201 224 236 STUDIOPOWER FC9080 SERIES 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips!To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www. philips. General description (Fig.  1) 1 Cover release tab 2 Filter grille release tab 3 Dustbag holder 4 Dustbag 5 Front handle 6 Hose connection opening 7 Dustbag-full indicator 8 On/off button 9 Suction power selection wheel 10 Cord rewind button 11 Hard floor nozzle (specific types only) 12 Tri-Active nozzle 13 Parking/storage ridge 14 Rocker switch for carpet/hard floor settings 15 Side brush 16 Mini turbo brush (specific types only) 17 Standard handgrip (specific types only) 18 Hose 19 Crevice tool 20 Small brush 21 Small nozzle 22 Accessory holder 23 Telescopic tube (specific types only) 24 Accessory clip (specific types only) 25 Telescopic tube with button connection (specific types only) 26 Exhaust grille 27 HEPA 13 washable filter 28 HEPA-filter lock grille 29 Parking slot 30 Mains plug 31 Swivel wheel 32 Storage slot 33 Type plate 34 Rear wheels Important Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference. Never suck up flammable substances and do not suck up ashes until they are cold. [. . . ] Jei „Philips“ klientų aptarnavimo centro jūsų šalyje nėra, kreipkitės į vietinį „Philips“ atstovą. Greitas trikčių šalinimas Šiame skyriuje apibendrinamos problemos, dažniausiai pasitaikančios naudojantis šiuo prietaisu.  Jei žemiau pateikiama informacija nepadės išspręsti problemos, kreipkitės į jūsų šalyje esantį Pagalbos vartotojams centrą. Jei reikia, pakeiskite vienkartinį dulkių maišelį arba ištuštinkite daugkartinį dulkių maišelį (tik kai kuriose šalyse). C Patikrinkite, ar siurbimo galios reguliavimo ratukas yra maksimalaus nustatymo padėtyje. D Patikrinkite, ar antgalis, vamzdis arba žarna nėra užsikimšę. -- Norėdami išimti susidariusį kamštį, išrinkite užsikimšusią dalį ir sujunkite ją (kiek galima toliau) priešinga puse. Įjunkite siurblį , kad oras eitų per užsikimšusią dalį priešinga kryptimi. 108 Latviešu Ievads Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www. philips. com/ welcome. Vispārējs apraksts (Zīm.  1) 1 Vāka avēršanas poga 2 Filtra režģa atvēršanas poga 3 Putekļu maisiņa turētājs 4 Putekļu maisiņš 5 Priekšējais rokturis 6 Šļūtenes savienotājatvere 7 Putekļu maisiņa pilnuma indikators 8 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 9 Sūkšanas jaudas regulēšanas pārslēgs 10 Vada saritināšanas poga 11 Cietiem grīdas segumiem paredzēts uzgalis (tikai atsevišķiem modeļiem) 12 Tri-Active uzgalis 13 Novietošanas/glabāšanas izvirzījums 14 Paklāja/cietu grīdas segumu iestatījumu uzgaļa slēdzis 15 Sānu suka 16 Mazā turbo suka (tikai atsevišķiem modeļiem) 17 Standarta rokturis (tikai atsevišķiem modeļiem) 18 Šļūtene 19 Šaurās vietās ievietojams uzgalis 20 Mazā suka 21 Mazs uzgalis 22 Piederumu turētājs 23 Teleskopiskā caurule (tikai atsevišķiem modeļiem) 24 Piederumu skava (tikai atsevišķiem modeļiem) 25 Teleskopiskā caurule ar pogveida savienojumu (tikai atsevišķiem modeļiem) 26 Izplūdes režģis 27 HEPA 13 mazgājams filtrs 28 HEPA filtra noslēga režģis 29 Novietošanas vieta 30 Elektrības kontaktdakša 31 Grozāmais ritenis 32 Glabāšanas vieta 33 Modeļa plāksnīte 34 Aizmugurējie riteņi Svarīgi Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk. Briesmas -- Nekādā gadījumā neuzsūciet ūdeni vai kādu citu šķidrumu. Neuzsūciet viegli uzliesmojošas vielas vai pelnus, kamēr tie nav atdzisuši. Latviešu 109 Brīdinājums -- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā. -- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāta kontaktdakša, elektrības vads vai pati ierīce. -- Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina Philips pilnvarota servisa centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām. -- Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi izmantot šo ierīci. -- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni. -- Nevērsiet šļūteni, cauruli vai kādu citu piederumu pret acīm vai ausīm kā arī nelieciet tos savā mutē, kad tie ir pievienoti ieslēgtam putekļsūcējam. Ievērībai -- Kad izmantojat putekļsūcēju, lai sūktu pelnus, smiltis, kaļķus, cementa putekļus un līdzīgas vielas,  putekļu maisiņa poras nosprostojas. Rezultātā putekļu maisiņa pilnuma indikators norādīs, ka putekļu maisiņš ir pilns. Nomainiet vienreizlietojamo putekļu maisiņu un iztukšojiet atkārtoti izmantojamo putekļu maisiņu, pat ja tas nav pilns (skatiet nodaļu “Nomaiņa/putekļu maisiņa iztukšošana”). -- Nekādā gadījumā nelietojiet putekļusūcēju bez motora aizsargfiltra. Pretējā gadījumā var tikt bojāts motors un ierīces darbmūžs var saīsināties. -- Izmantojiet tikai Philips s-bag ` formas sintētiskos putekļu maisiņus vai atkārtoti izmantojamo putekļu maisiņu (tikai atsevišķās valstīs). [. . . ] 5 Обережно струсіть воду з поверхні фільтра. Перед тим, як встановити фільтр назад у пилосос, посушіть його принаймні 2 години. Опустіть решітку для блокування фільтру HEPA на фільтр HEPA. 7 Вставте решітку фільтра у пристрій (1) та проштовхніть інший кінець решітки на його місце до клацання (2). Замовлення приладь Інформацію з питань придбання мішків для пилу, фільтрів та інших приладь для цього пристрою шукайте на веб-сайті www. philips. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS FC9080

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS FC9080 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag