Návod k použití PHILIPS DVT 1000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS DVT 1000. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS DVT 1000 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS DVT 1000.


PHILIPS DVT 1000 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (912 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS DVT 1000 (898 ko)
   PHILIPS DVT 1000 QUICK START GUIDE (827 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS DVT 1000

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zaregistrujte si sv?j vrobek a zskejte podporu na www. philips. com/welcome DVT1000 DVT1500 DVT3000 DVT3100 DVT3500 DVT5000 DVT5500 DVT7000 CZ U?ivatelsk p?ru?ka 2 ? Obsah Obsah 1 D?le?it bezpe?nostn informace 1. 1 Bezpe?nostn pokyny 5 5 2 K tto u?ivatelsk p?ru?ce 2. 2 Pou?van symboly 7 7 3 V?daje o vrobku 3. 2 Obsah balen 3. 3 P?ehled 3. 3. 1 P?edn a zadn strana (DVT1000, DVT1500) 3. 3. 2 P?edn a zadn strana (DVT3000 ?DVT7000) 3. 3. 3 Tla?tka (DVT1000, DVT1500) 3. 3. 4 Tla?tka (DVT3000 ?DVT7000) 3. 3. 5 Dlkov ovldn (DVT5500, DVT7000) 3. 4 vodn obrazovka 3. 4. 1 P?ehled nabdek 8 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 4. 7 Vlo?en karty microSD 4. 8 Vklopn podp?rka (DVT3000?DVT7000) 4. 9 Zprovozn?n dlkovho ovldn (DVT5500, DVT7000) 4. 10 Pou?vn dlkovho ovldn 4. 11 Pou?vn p?slu?enstv 4. 11. 1 P?ipojen sluchtek 4. 11. 2 P?ipojen vn?j?ho mikrofonu. 4. 11. 3 Pou?it mikrofonu pro nahrvn telefont? 4. 11. 4 Pou?it konferen?nho mikrofonu 4. 12 P?ipojen k po?ta?i 4. 12. 1 P?enos dat mezi p?strojem a po?ta?em 4. 12. 2 Odpojen p?stroje od po?ta?e 20 21 21 21 22 22 23 23 24 25 26 26 5 Nahrvn 5. 1 Nastaven nahrvn 5. 1. 1 Nahrvn z vn?j?ho zdroje 5. 1. 2 Vkldn indexovch zna?ek 5. 1. 3 Nahrvn s funkc zoom 5. 1. 4 Pou?it funkce nahrvn p?ed spu?t?nm (DVT3000 ? [. . . ] proslovy na velk vzdlenosti (viz tak kapitolu 9. 1. 4 Nastaven citlivosti mikrofonu, strana 41). DVT7000) Funkce zznamu p?ed spu?t?nm umo?n zaznamenat i poslednch p?t sekund p?ed spu?t?nm nahrvn. Teprve stiskem nahrvacho tla?tka se zznam poslednch 5. 2 Automatick spu?t?n nahrvn Pro automatick spu?t?n nahrvn mte k dispozici dv?mikrofon. 1 Nastavte parametry ?asova?e v p?slu?n nabdce a zapn?te tuto funkci (viz tak kapitolu 9. 1. 10 Nastaven ?asova?e, strana 45). V ur?en ?as se zahj nahrvn, a to i v p?pad?, ?e je p?stroj v tuto dobu vypnut nebo jsou uzam?en tla?tka. Nahrvn Obsah 29 5. 2. 2 Pou?it hlasov aktivace nahrvn Funkce hlasov aktivace spust nahrvn, jakmile promluvte. signlu pro spu?t?n m??ete ur?it, na jakou hlasitost m p?stroj reagovat. 1 Nastavte parametry hlasov aktivace nahrvn v p?slu?n nabdce a zapn?te tuto funkci (viz tak kapitolu 9. 1. 11 Zapnut a vypnut funkce hlasov aktivace nahrvn, strana 45). m?nit hlasitost, na kterou m p?stroj reagovat. 30 Nahrvn Obsah 6 P?ehrvn Tip ? Pro lep?a lpe srozumiteln (viz tak kapitolu 9. 3. 2 Zapnut a vypnut funkce ClearVoice, strana 50). 3 Za klidovho stavu stiskn?te h. a P?esunete se na za?tek zznamu. b P?esunete se na konec p?edchozho zznamu. Rada ? Pokud zznam obsahuje indexov zna?ky, tla?tky h?XX Na displeji se msto celkovho ?asu zznamu krtce zobraz ?slo indexov zna?ky. 6. 1 Vb?r zznamu 1 Za klidovho stavu (p?i zobrazen vodn obrazovce) stiskn?te tla?tko INDEX/a pro volbu slo?ky. XX V zvislosti na zvolenm lo?i?ti se zobraz symboly u, v, w, x, y?vnit?n pam???nebo , , , , ?pam??ov karta. (A, B, C a D jsou slo?ky s nahrvkami, slo?kay/ obsahuje hudebn soubory). Tyto soubory m??ete z p?ipojenho po?ta?e zkoprovat do slo?ky Music (Hudba). B?hem p?ehrvn bude symbol na displeji informovat o formtu hudebnho souboru: ??soubor MP3 ??soubor WMA ? Soubory s ochranou proti koprovn (Digital Rights Management, DRM) nelze p?ehrvat. se?azench podle data po?zen. 6. 2 P?ehrvn nahrvek nebo hudby Tip ? Z klidovho stavu za?n p?ehrvn zznamu s posunem vzad o t?i sekundy, co?je u?ite?n zejmna p?i p?episu nahrvek. 1 2 3 4 V klidovm stavu (p?i zobrazen vodn obrazovce) stiskn?te tla?tko MENU. Tla?tkem p?ehrvn e zahjte p?ehrvn zvolench soubor?. 1 2 Zvolte popsanm zp?sobem po?adovanou nahrvku. B?hem p?ehrvn m??ete na displeji sledovat ?asovou polohu v nahrvce a jej celkov trvn. /?b se p?esunete na za?tek ?i konec nahrvky. 3 4 5 5 6 7 32 P?ehrvn Obsah Tip ? DVT3000 ?DVT7000: P?i p?ehrvn hudby m??ete upravit nastaven ekvalizru a mo?nosti opakovanho p?ehrvn. DVT7000: Kontextovmi tla?tky F1/F2 lze vyvolat nastaven rychlosti p?ehrvn a funkce ClearVoice nebo zobrazit datum, ?as a zbvajc ?as nahrvky. 6. 4 Pou?it rychlho vyhledvn P?i rychlm vyhledvn se zznam p?ehrv vysokou rychlost. Tmto zp?sobem m??ete v nahrvce vyhledat ur?itou pas?. 1 6. 3 Zm?na rychlosti p?ehrvn Podr?te b?hem klidovho stavu nebo b?hem p?ehrvn stisknut jedno z naviga?nch tla?tek h a b. [. . . ] Vyjm?te baterie ?i akumultory ven z p?stroje a pak je op?t vlo?te zp?t. ? Pam??ov karta nen zformtovan po?adovanm zp?sobem (souborov systm FAT32). XX Zformtujte kartu v p?stroji. Problm Z reproduktoru nen nic sly?et Nelze spustit nahrvn Mo?n p??ina a ?e?en ? K p?stroji jsou p?ipojena sluchtka. ? Je zapnut funkce zznamu p?ed spu?t?nm nebo funkce hlasov aktivace nahrvn. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS DVT 1000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS DVT 1000 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag