Návod k použití PHILIPS DVP 3990

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS DVP 3990. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS DVP 3990 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS DVP 3990.


PHILIPS DVP 3990 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1173 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS DVP 3990 (1154 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS DVP 3990

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome DVP3990 User manual Příručka pro uživatele Εγχειρίδιο χρήσης Felhasználói kézikönyv 7 Instrukcja obsługi 17 Manual de utilizare 27 Príručka užívateľa 39 Kullanım kılavuzu 49 59 69 79 DVP3990_58_UM_V1. 3. indb 1 2012/5/29 10:47:15 EN Before you connect this DVD player, read and understand all accompanying instructions. CS EL Před zapojením DVD přehrávače si přečtěte všechny doprovodné instrukce. Προτού συνδέσετε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD, διαβάστε προσεκτικά όλες τις συνοδευτικές οδηγίες. HU A DVD-lejátszó csatlakoztatása előtt figyelmesen olvassa el az összes kapcsolódó utasítást. PL Przed podłączeniem tego odtwarzacza DVD należy zapoznać się ze wszystkimi dołączonymi instrukcjami. RO Înainte de a conecta acest player DVD, citiţi şi înţelegeţi toate instrucţiunile însoţitoare. [. . . ] • Zobrazení registračního kódu DivX VOD: Stiskněte tlačítko a vyberte možnosti [Nastavení] > [Obecné] > [Kód DivX(R) VOD]. titulky DivX • Stisknutím tlačítka SUBTITLE vyberte jazyk. • Pokud se titulky nezobrazují správně, změňte znakovou sadu titulků na sadu, která podporuje formát titulků DivX. Výběr znakové sady: Stiskněte tlačítko a vyberte [Nastavení] > [Předvolby] > [Titulky DivX]. Použití funkce Philips EasyLink Přehrávač podporuje funkci Philips EasyLink, která používá protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). K ovládání zařízení vyhovujících funkci EasyLink a připojených prostřednictvím rozhraní HDMI lze použít jediný dálkový ovladač. Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou spolupráci se všemi zařízeními HDMI CEC. 1 Připojte zařízení kompatibilní se standardem HDMI CEC prostřednictvím HDMI a zapněte ovládání HDMI CEC 20 CS DVP3990_58_UM_V1. 3. indb 20 2012/5/29 10:47:50 2 3 4 na televizoru a ostatních připojených zařízeních (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce televizoru a ostatních zařízení). Vyberte možnosti [Nastavení]> [Video] > [Nastavení HDMI] > [Nast. Vyberte možnost [Zap] u položek: [EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)], [Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka] a [Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka]. »» Funkce EasyLink je zapnuta. 3 Změna nastavení Tento oddíl vám pomůže změnit nastavení přehrávače. Č eš tina 1 2 MP3 Disc USB Setup Setup 3 General Video Audio Preference Přehrávání stiskem jediného tlačítka Při přehrávání disku na tomto přehrávači televizor automaticky přepíná na správný vstupní zdroj videa. • [Digitální audio]: Výběr formátu zvuku pro výstup zvuku, je-li tento přehrávač připojen prostřednictvím konektoru COAXIAL. • [Digitální výstup]: Výběr typu digitálního výstupu, [Vyp] – Vypnutí digitálního výstupu, [Vše] – Podpora audioformátů s více kanály, [Pouze PCM] – sloučení na dvoukanálový audiosignál. • [Výstup LPCM]: Výběr vzorkovací frekvence výstupu LPCM (Linear Pulse Code Modulation). Čím je vzorkovací frekvence vyšší, tím lepší je kvalita zvuku. Možnost [Výstup LPCM] je aktivována pouze tehdy, pokud je vybrána položka [Pouze PCM] v části [Digitální výstup]. • [HDMI Audio]: Aktivace nebo deaktivace audiovýstupu pomocí připojení HDMI. zvuku]: Nastavení zpoždění audiovýstupu, aby souhlasil s videem. • [Režim zvuku]: Výběr předvolby zvukového efektu. Obraz 1 2 Stiskněte tlačítko . Výběrem položky [Nastavení] > [Video] otevřete možnosti nabídky nastavení videa. • [Systém TV]: Výběr systému televizního příjmu odpovídajícího vašemu televizoru. Toto nastavení obvykle odpovídá nejběžnějšímu nastavení televizorů ve vaší zemi. • [Poměr stran]: Výběr formátu zobrazení tak, aby byl přizpůsoben televizní obrazovce. obrazu]: Výběr předdefinovaného nastavení barev nebo vlastního nastavení. • [RGB]: Zapnutí nebo vypnutí výstupu videa Scart, pokud je přehrávač připojen přes konektor TV OUT. [. . . ] Žádný obraz při připojení přes rozhraní HDMI. • Pokud je tento přehrávač připojen k nepovolenému zobrazovacímu zařízení, nemusí docházet k výstupu audio/video signálu. • Pokud je kabel HDMI vadný, vyměňte jej za nový kabel HDMI. • Pokud jste změnili nastavení rozlišení videa HDMI, přepněte jej zpět do výchozího režimu. CS 25 DVP3990_58_UM_V1. 3. indb 25 2012/5/29 10:47:52 Žádný zvuk z televizoru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS DVP 3990

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS DVP 3990 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag