Návod k použití PHILIPS DVP3750/58

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS DVP3750/58. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS DVP3750/58 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS DVP3750/58.


PHILIPS DVP3750/58 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (995 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS DVP3750/58

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 8 Prezentace fotografií s hudbou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Možnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Převod zvukových disků CD na soubory MP3soubory MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Nastavení 13 Obecné nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Nastavení videa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Předvolby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Aktualizace softwaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 CS 7 Ovládání a přehrávání Poznámka • Pokud se zobrazí symbol „ X“, znamená to, že tato funkce není k dispozici pro aktuální médium nebo v tuto chvíli není tato funkce dostupná. Média Funkce Ukončení přehrávání Pozastavení nebo obnovení přehrávání Přechod na předchozí/následující titul, kapitolu, stopu nebo soubor Výběr jazyka zvuku nebo audio kanálu Výběr jazyka titulků Návrat na domovskou stránku Návrat do kořenové nabídky Návrat do nabídky disku Zapnutí nebo vypnutí funkce PBC (ovládání přehrávání) Výběr režimu opakování Opakování určité části v rámci stopy Tlačítka / Operace / AUDIO SUBTITLE BACK DISC MENU DISC MENU 1) Stiskněte tlačítko REPEAT/REPEAT A-B . 1) Dvojitým stisknutím tlačítka REPEAT/ REPEAT A-B vyberte počáteční bod. [. . . ] • Na paměťové zařízení USB chráněné proti zápisu nebo kódované nelze soubory MP3 ukládat. 12 CS Nastavení 2 MP3 Disc USB Create Setup 3 • • • Stisknutím tlačítka / vyberete položku nabídky nebo možnost nastavení. Stisknutím tlačítka OK vstoupíte do nabídky nižší úrovně nebo potvrdíte zvolenou možnost nastavení. Stisknutím tlačítka BACK se vrátíte do nabídky vyšší úrovně. Poznámka • Je-li položka nabídky zobrazena šedě, znamená to, že nastavení v aktuálním stavu nelze změnit. CS 13 Č ešt ina 1 Nastavení Obecné nastavení [Zámek disku] – Omezení přehrávání disku (lze zamknout až 20 disků). • [Zámek] – Zamknutí aktuálního disku. Pro přehrání nebo odemknutí disku je třeba zadat heslo. • [Odemknout] – přehrání všech disků. [Časovač vypnutí] – Nastavení intervalu pro automatický přechod přehrávače do úsporného pohotovostního režimu. režim] – Pokud je tento prvek aktivní, přehrávač po 15 minutách nečinnosti automaticky přejde do úsporného pohotovostního režimu. [Kód DivX(R) VOD] – Zobrazení registračního nebo deregistračního kódu DivX®. Poznámka • Informace o registraci přehrávače a půjčování či nákupu videosouborů DivX naleznete na webových stránkách www. divx. com/vod. • Videosoubory DivX zapůjčené nebo zakoupené s tímto registračním kódem lze přehrávat pouze v tomto přehrávači. Přehrání zamknutého disku Vložíte-li zamknutý disk, zobrazí se hlášení [Zadejte heslo] a „0“ na místě první číslice hesla. 1 2 3 4 Tlačítky / nastavte hodnotu první číslice (0 až 9). . Stiskněte tlačítko Opakováním kroků 1 a 2 zadejte šestimístné heslo. Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte. Tip • Návod na změnu hesla najdete v části „Nastavení“ > „Předvolby“ > [Heslo]. 14 CS Nastavení videa Č ešt ina [Systém TV] – Volba systému televizního příjmu odpovídajícího vašemu televizoru. Toto nastavení obvykle odpovídá nejběžnějšímu nastavení televizorů ve vaší zemi. [Poměr stran] – Volba poměru stran zobrazení odpovídající televizní obrazovce. obrazu] – Volba předdefinovaného nastavení barev obrázků nebo přizpůsobení nastavení. [RGB] – Zapnutí nebo vypnutí výstupu videa prostřednictvím TV OUT. Nastavení zvuku [Analogový výstup] – Úprava tohoto nastavení pro výstup zvuku prostřednictvím AUDIO OUT L/R . • [Stereo] – Komprimace vícekanálového zvuku Dolby Digital na stereofonní zvuk. • [LT/RT] – Komprimace vícekanálového zvuku Dolby Digital na 2kanálový prostorový zvuk. [Digitální audio] – Úprava tohoto nastavení pro výstup zvuku prostřednictvím COAXIAL/DIGITAL OUT. • [Digitální výstup] - výběr typu digitálního výstupu • [Vyp] – vypnutí digitálního výstupu • [Vše] – podpora audio formátů s více kanály • [Pouze PCM] – Sloučení na dvoukanálový audio signál. • [Výstup LPCM] – výběr vzorkovací frekvence výstupu LPCM (Linear Pulse Code Modulation) CS 15 Nastavení Poznámka • Nastavení [Výstup LPCM] lze změnit pouze v případě, je-li položka [Digitální výstup] nastavena na hodnotu [Pouze PCM]. • Čím je vzorkovací frekvence vyšší, tím lepší je kvalita zvuku. [Hlasitost] – Nastavení výchozí hlasitosti. [. . . ] Nahrané soubory (JPEG, MP3, WMA) nelze přehrát nebo načítat. • Zkontrolujte, zda je soubor nahrán ve formátu UDF, ISO9660 nebo JOLIET. • Zkontrolujte, zda počet souborů nepřekračuje maximální limit (max. (Viz část „Specifikace“ > „Přehrávatelná média“) Nelze přehrávat soubory DivX video. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS DVP3750/58

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS DVP3750/58 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag