Návod k použití PHILIPS DVP2880/58

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS DVP2880/58. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS DVP2880/58 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS DVP2880/58.


PHILIPS DVP2880/58 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1175 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS DVP2880/58

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Always there to help you Register your product and get support at www. philips. com/welcome Question?Contact Philips DVP2880 User manual Příručka pro uživatele Εγχειρίδιο χρήσης Felhasználói kézikönyv 7 Instrukcja obsługi 17 Manual de utilizare 27 Príručka užívateľa 39 Kullanım kılavuzu 49 59 69 79 DVP2880_58_UM_V1. 0. indb 1 2012/12/19 17:37:29 1 Hookup and play EN CS EL HU PL RO SK TR Before you connect this DVD player, read and understand all accompanying instructions. Před zapojením DVD přehrávače si přečtěte všechny doprovodné instrukce. Προτού συνδέσετε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD, διαβάστε προσεκτικά όλες τις συνοδευτικές οδηγίες. [. . . ] kód VOD pro DivX • Před zakoupením videí DivX a jejich přehráváním na přehrávači nejprve přejděte na adresu vod. divx. com a zaregistrujte tento přehrávač pomocí kódu DivX VOD. • Zobrazení registračního kódu DivX VOD: Stiskněte tlačítko a vyberte možnosti [Nastavení] > [Obecné] > [Kód DivX(R) VOD]. titulky DivX • Stisknutím tlačítka SUBTITLE vyberte jazyk. Použití funkce Philips EasyLink Přehrávač podporuje funkci Philips EasyLink, která používá protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). K ovládání zařízení vyhovujících funkci EasyLink a připojených prostřednictvím rozhraní HDMI lze použít 20 CS DVP2880_58_UM_V1. 0. indb 20 2012/12/19 17:37:38 jediný dálkový ovladač. Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou spolupráci se všemi zařízeními HDMI CEC. 3 Změna nastavení Tento oddíl vám pomůže změnit nastavení přehrávače. Č eš tina 1 2 3 4 Připojte zařízení kompatibilní se standardem HDMI CEC prostřednictvím HDMI a zapněte ovládání HDMI CEC na televizoru a ostatních připojených zařízeních (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce televizoru a ostatních zařízení). Vyberte možnosti [Nastavení]> [Video] > [Nastavení HDMI] > [Nast. Vyberte možnost [Zap] u položek: [EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)], [Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka] a [Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka]. »» Funkce EasyLink je zapnuta. 1 2 MP3 Disc USB Setup Setup 3 General Video Audio Preference Disc Lock OSD Language Sleep Timer Auto Standby DivX(R) VOD Code Unlock English Off On Registration Poznámka •• Možnost nabídky, která je zobrazena šedě, nelze změnit. •• Chcete-li vyvolat nabídku [Preference] zastavte •• Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko . Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko Přehrávání stiskem jediného tlačítka Při přehrávání disku na tomto přehrávači televizor automaticky přepíná na správný vstupní zdroj videa. Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka Jakmile uvedete některé připojené zařízení (například televizor) jeho vlastním dálkovým ovladačem do pohotovostního režimu, přehrávač je také automaticky uveden do pohotovostního režimu. Všeobecné (režim spánku, pohotovostní režim atd. ) 1 2 Stiskněte tlačítko . Výběrem položek [Nastavení] > [Obecné] otevřete možnosti nabídky všeobecných nastavení. • [Zámek disku]: Zamknutí nebo odemknutí disku pro přehrávání. Chcete-li přehrát zamknutý disk, je třeba zadat heslo. Stisknutím tlačítka zadáváte číslice, stisknutím tlačítek / měníte jejich polohu. Noční režim slouží ke ztišení Obraz 1 2 Stiskněte tlačítko . Výběrem položky [Nastavení] > [Video] otevřete možnosti nabídky nastavení videa. • [Systém TV]: Výběr systému televizního příjmu odpovídajícího vašemu televizoru. Toto nastavení obvykle odpovídá nejběžnějšímu nastavení televizorů ve vaší zemi. • [Poměr stran]: Výběr formátu zobrazení tak, aby byl přizpůsoben televizní obrazovce. obrazu]: Výběr předdefinovaného nastavení barev nebo vlastního nastavení. • [JPEG v HD]: Aktivace této funkce přepne obraz do vysokého rozlišení pomocí připojení HDMI. [. . . ] • Jestliže jste změnili systém televizního příjmu, přepněte na výchozí nastavení: 1) Stisknutím tlačítka otevřete podavač disku. Žádný obraz při připojení přes rozhraní HDMI. • Pokud je tento přehrávač připojen k nepovolenému zobrazovacímu zařízení, nemusí docházet k výstupu audio/video signálu. • Pokud je kabel HDMI vadný, vyměňte jej za nový kabel HDMI. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS DVP2880/58

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS DVP2880/58 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag