Návod k použití PHILIPS DVP2850/58

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS DVP2850/58. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS DVP2850/58 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS DVP2850/58.


PHILIPS DVP2850/58 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1085 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS DVP2850/58

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod. divx. com for more information on how to complete your registration. DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license. [. . . ] Opakovaným stisknutím tlačítka REPEAT/ REPEAT A-B vyberte koncový bod . »» Spustí se opakované přehrávání označené části. Chcete-li opakované přehrávání zrušit, stiskněte tlačítko REPEAT/REPEAT A-B , dokud se nezobrazí symbol [Vyp]. CS 17 DVP2850_58_UM_V1. 0. indb 17 2012/12/18 16:00:42 Č eš tina Poznámka •• Opakované přehrávání označené části lze provádět pouze v rámci určitého titulu nebo stopy. • Pokud se titulky nezobrazují správně, změňte znakovou sadu titulků na sadu, která podporuje formát titulků DivX. Výběr znakové sady: Stiskněte tlačítko a vyberte [Nastavení] > [Preference] > [Titulky DivX]. Jazyky Albánština, angličtina, dánština, holandština, finština, francouzština, gaelština, němčina, italština, kurdština – latinka, norština, portugalština, španělština, švédština a turečtina Albánština, chorvatština, čeština, holandština, angličtina, němčina, maďarština, irština, polština, rumunština, slovenština, slovinština a srbština Bulharština, běloruština, angličtina, makedonština, moldavština, ruština, srbština a ukrajinština Řecká Přeskočit přehrávání Během přehrávání lze přeskočit na konkrétní titul, kapitolu nebo skladbu. Znaková sada [Standard] 1 2 3 4 5 Během přehrávání stiskněte tlačítko GOTO. »» Zobrazí se textové pole a bliká číslice „0“. Stisknutím tlačítka vyberte číslici označující číslo titulu, kapitoly nebo skladby. Po výběru číslice změňte polohu číslice stisknutím tlačítek / . Pokud je třeba, opakujte kroky 2 a 3 do té doby, než dokončíte zadávání čísla titulu, kapitoly nebo skladby. »» Přehrávání přeskočí na vybraný titul, kapitolu nebo stopu. [Střední Evropa] [Azbuka] [Řečtina] Poznámka •• Chcete-li používat titulky, zkontrolujte, zda se název souboru s titulky přesně shoduje s názvem souboru videa ve formátu DivX. Pokud je například soubor videa DivX pojmenován „movie. avi“, je třeba titulky uložit pod názvem „movie. srt“ nebo „movie. sub“. •• Tento přehrávač umožňuje přehrávání souborů titulků v následujících formátech: . srt, . sub, . txt, . ssa a . smi. Videa DivX Přístroj umožňuje přehrávání videí DivX z disku nebo z paměťového zařízení USB. kód VOD pro DivX • Před zakoupením videí DivX a jejich přehráváním na přehrávači nejprve přejděte na adresu vod. divx. com a zaregistrujte tento přehrávač pomocí kódu DivX VOD. • Zobrazení registračního kódu DivX VOD: Stiskněte tlačítko a vyberte možnosti [Nastavení] > [Obecné] > [Kód DivX(R) VOD]. titulky DivX • Stisknutím tlačítka SUBTITLE vyberte jazyk. 18 CS DVP2850_58_UM_V1. 0. indb 18 2012/12/18 16:00:42 3 Změna nastavení Tento oddíl vám pomůže změnit nastavení přehrávače. MP3 Disc USB Setup Setup 3 General Video Audio Preference Disc Lock OSD Language Sleep Timer Auto Standby DivX(R) VOD Code Unlock English Off On Registration Obraz Poznámka •• Možnost nabídky, která je zobrazena šedě, nelze změnit. •• Chcete-li vyvolat nabídku [Preference] zastavte přehrávání disku. •• Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko . Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko . 1 2 Stiskněte tlačítko . Všeobecné (režim spánku, pohotovostní režim atd. ) 1 2 Stiskněte tlačítko . Výběrem položek [Nastavení] > [Obecné] otevřete možnosti nabídky všeobecných nastavení. • [Zámek disku]: Zamknutí nebo odemknutí disku pro přehrávání. Chcete-li přehrát zamknutý disk, je třeba zadat heslo. Stisknutím tlačítka zadáváte číslice, stisknutím tlačítek / měníte jejich polohu. [. . . ] •• Zkontrolujte, zda je systém souborů paměťového zařízení USB přehrávačem podporován (viz „Specifikace“ > „USB“). • Zkontrolujte, zda počet souborů nebo složek nepřekračuje podporovaný limit přehrávače (maximálně 648 souborů a 299 složek). • Zkontrolujte, zda přehrávač typ souborů podporuje (viz části „Specifikace“ > „Formát souboru“). •• Zkontrolujte, zda je videosoubor DivX úplný. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS DVP2850/58

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS DVP2850/58 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag