Návod k použití PHILIPS DTM5096/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS DTM5096/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS DTM5096/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS DTM5096/12.


PHILIPS DTM5096/12 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1154 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS DTM5096/12 (1143 ko)
   PHILIPS DTM5096/12 QUICK STARTING GUIDE (2174 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS DTM5096/12

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www. philips. com/welcome Otázky?Kontaktujte společnost Philips DTM5096 Příručka pro uživatele Obsah 1 Upozornění týkající se bezpečnosti 2 Bezpečnost Oznámení 2 4 5 5 5 5 6 8 8 8 8 9 9 10 10 10 12 12 14 14 14 14 14 14 14 15 16 16 16 16 17 7 Nastavení zvuku 2 Dokovací systém zábavy Úvod Obsah balení Celkový pohled na hlavní jednotku Celkový pohled na dálkový ovladač Nastavení hlasitosti Výběr předvolby zvukového efektu Vylepšení basů Pohlcující hudba na širším prostoru Ztlumení zvuku 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 21 21 22 8 Další funkce 3 Začínáme Nastavení časovače vypnutí Nastavení budíku Poslech externího zařízení Připojení antény FM Připojení napájení Příprava dálkového ovladače Nastavení hodin Zapnutí 9 Informace o výrobku Specifikace Informace o hratelnosti USB Podporované formáty disků MP3 4 Přehrávání Přehrávání z disku Přehrávání zařízení iPod, iPhone nebo iPad Přehrávání z jednotky USB Přehrávání ze zařízení Bluetooth 10 Řešení problémů 5 Možnosti přehrávání Pozastavení/obnovení přehrávání. Zastavení přehrávání Přechod na skladbu Vyhledávání v rámci stopy Opakované a náhodné přehrávání Programování skladeb Zobrazení informací ID3 6 Poslech rádia Naladění rádiové stanice Naprogramování rádiových stanic Výběr předvolby rádiové stanice Zobrazení informací o přehrávání CS 1 1 Upozornění týkající se bezpečnosti Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne. Péče o výrobek • • • • Do podavače disku nevkládejte jiné předměty než disky. Do podavače disků nevkládejte zkroucené či poškrábané disky. [. . . ] »» Podsvícení zobrazovacího panelu se sníží. »» Na zobrazovacím panelu se zobrazí hodiny (pokud jsou nastaveny). Přepnutí do pohotovostního režimu Eco: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu delší než dvě sekundy. »» Podsvícení zobrazovacího panelu se vypne. Přepínání mezi běžným pohotovostním režimem a pohotovostním režimem Eco: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu delší než dvě sekundy. Poznámka •• Pokud po dobu více než 15 minut nestisknete žádné tlačítko, zařízení automaticky přejde do pohotovostního režimu Eco. Nastavení hodin 1 Stisknutím a přidržením tlačítka PROG/ CLOCK SET v pohotovostním režimu po dobu delší než dvě sekundy aktivujete režim pro nastavení hodin. »» Je zobrazen 12hodinový nebo 24hodinový režim hodin. CS 9 4 Přehrávání Přehrávání z disku 1 2 Stisknutím tlačítka CD/ID3na dálkovém ovladači nebo opakovaným klepnutím na tlačítko SRC na hlavní jednotce vyberte jako zdroj CD. »» Automaticky se spustí přehrávání souboru. • Stisknutím tlačítka EJECT otevřete podavač disku a disk vyjměte. Kompatibilní zařízení iPod/iPhone/iPad Dokovací systém podporuje následující modely zařízení iPod/iPhone/iPad. • Modely zařízení iPod: • iPod touch 5.  generace / iPod nano • Modely zařízení iPhone: • iPhone 5S / iPhone 5C / iPhone 5 / iPhone 4S / iPhone 3GS • Modely zařízení iPad: • Všechny zařízení iPad Přepnutí doku Dok můžete přepnout mezi 30kolíkovým konektorem a konektorem Lightning. 1 2 Stiskněte tlačítko na levé straně dokovacího systému. Otočením středu přepněte dok. Přehrávání zařízení iPod, iPhone nebo iPad Tento dokovací systém vám umožní vychutnat si hudbu ze zařízení iPod/iPhone/iPad. 10 CS Vložení zařízení iPod/iPhone/iPad Vložte přehrávač iPod/iPhone/iPad do doku. Vyjmutí zařízení iPod/iPhone/iPad Vytáhněte zařízení iPod/iPhone/iPad z doku. Poslech zvuku ze zařízení iPod/ iPhone/iPad Poznámka •• Zkontrolujte, zda je zařízení iPod/iPhone/iPad správně vloženo. 1 2 Stisknutím tlačítka DOCK na dálkovém ovladači nebo opakovaným klepnutím na tlačítko SRC na hlavní jednotce vyberte jako zdroj DOCK. Spusťte na zařízení iPod/iPhone/iPad přehrávání zvuku. »» Zvuk z připojeného zařízení iPod/ iPhone/iPad se z dokovacího systému přehrává automaticky. • Chcete-li procházet nabídku stiskněte tlačítko MENU/ , stisknutím tlačítka / / / vyberte možnost a poté ji stisknutím tlačítka OK potvrďte. Nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad Po připojení jednotky ke zdroji napájení se zařízení iPod/iPhone/iPad umístěné v doku začne automaticky nabíjet. CS 11 Přehrávání z jednotky USB Poznámka •• Zkontrolujte, zda zařízení USB obsahuje zvukový obsah. Přehrávání ze zařízení Bluetooth Jednotka umožňuje poslech prostřednictvím zařízení Bluetooth. Poznámka •• Než k jednotce připojíte zařízení Bluetooth, seznamte •• Udržujte tuto jednotku mimo dosah jiných zařízením je přibližně 10 metrů. elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení. 1 2 Opakovaným stisknutím tlačítka MP3 LINK/USB na dálkovém ovladači nebo poklepání na tlačítko SRC na hlavní jednotce vyberte jako zdroj USB. Zasuňte USB zařízení do zásuvky (USB) na zadní straně hlavní jednotky. »» Automaticky se spustí přehrávání souboru. Pokud ne, stiskněte tlačítko . •• Efektivní provozní rozsah mezi jednotkou a spárovaným •• Všechny případné překážky mezi jednotkou a zařízením mohou vést ke snížení provozního rozsahu. 1 2 3 4 Poklepejte na tlačítko SRC na hlavní jednotce nebo stisknutím tlačítka DOCK/BT na dálkovém ovladači vyberte zdroj Bluetooth. Aktivujte funkci Bluetooth na zařízení Bluetooth (viz uživatelská příručka zařízení). V zařízení vyhledejte zařízení, která můžete párovat. »» V seznamu zařízení se zobrazí položka „PHILIPS DTM5096“. Ve svém zařízení vyberte možnost „PHILIPS DTM5096“ pro párování. • U některých zařízení musíte zadat párovací heslo „0000“. [. . . ] Jednotka nereaguje •• Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte. •• Funkce pro úsporu energie systém automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků. Dálkový ovladač nefunguje. •• Než stisknete kteréhokoli funkční tlačítko, vyberte nejprve správný zdroj namísto na hlavní jednotce dálkovým ovladačem. •• Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a jednotkou. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS DTM5096/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS DTM5096/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag