Návod k použití PHILIPS DTM5095/12 QUICK STARTING GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS DTM5095/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS DTM5095/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS DTM5095/12.


PHILIPS DTM5095/12 QUICK STARTING GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2085 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS DTM5095/12QUICK STARTING GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Napsalo a vytvořilo oddělení dokumentace PHILIPS Documentation Dept PHILIPS je registrovaná obchodní značka firmy PHILIPS Electric Industry Company. Energy Star je registrovaná obchodní značka agentury United States Enviromental Protection Agency. Microsoft, MS-DOS a Windows jsou registrované obchodní značky firmy Microsoft Corporation. HP, HP LaserJet a HP Colour LaserJet jsou registrované obchodní značky firmy Hewlett Packard Company. [. . . ] Stiskem tlačítka MENU 1 /Menu 2 se přesunete dopředu na ADJUST #2. #1 6. NENÍ VIDITELNÁ ŽÁDNÁ NEBO MÁLO BAREV Uživatelská příručka 17 Česky Když jste ukončili deváté nastavování a stisknuli tlačítko MENU 1 /Menu 2, abyste se přesunuli dále, displej zobrazí text PRINT EXECUTE. Stiskněte tlačítko ENTER, aby se vytisknul nový testovací vzorec a srovnejte výsledky. Možná budete muset opakovat 9 urovnání dvakrát nebo třikrát než dosáhnete dokonalý soukryt, prože tato urovnání jsou vzájemně na sobě závislá. Celý proces však může být dokončen za asi 10 minut a nemělo by být potřebné provádět nové nastavení často. 18 PHILIPSPAGE 8c Fonty Tato tiskárna podporuje jak bitově mapové tak škálovatelné fonty v širokém rozsahu znakových sad, které se požívají v mnoha evropských jazycích. Pokud si vytisknete seznam fontů, můžete si prohlédnout seznam fontů a vytištěné příklady všech fontů rezidentních v tiskárně. Stiskněte tlačítko ON LINE, aby tiskárna přešla do stavu OFF line. Stiskněte a podržte tlačítko Print Fonts déle než 2 sekundy a potom je uvolněte. Stiskněte < nebo > pro výběr PCL5c nebo Adobe Postscript fonty a stiskněte ENTER. Po chvilce bude seznam vybraných fontů a jejich ukázek vytištěn. Škálovatelné fonty Ukládají se křivky obrysů znaků reprezentované matematickými vzorci, které je možno zvětšovat nebo zmenšovat (škálovat) beze ztráty rozlišení při tisku. Když se v dokumentu používají škálovatelné fonty, vytvoří se dočasná bitová mapa pro každý dokument ve zvláštní části paměti nazývané keš (cache) fontů. Tato bitová mapa se vytváří v plném rozlišení tiskárny, buď 300 nebo 600dpi, podle toho co bylo zvoleno. Přístup do výstupní oblasti papíru (za vytvrzovačem) je ze zadního odkládacího zásobníku (8). Přístup k vnitřní části dráhy papíru je po odklopení horního krytu tiskárny. 1 3 Papír se normálně zavádí z podavače papíru (1), prochází vstupem papíru mezi přítlačnými válečky (2) a na pásový unášeč (3). Na pásovém unášeči je přidržován elektrostatickým nábojem. Papír je unášen pásovým unášečem (z tohoto pohledu je pohyb papíru proti směru ručiček hodinových) a prochází pod každým ze čtyř obrazových válců (4), kde se na papír přenáší tonerový obraz a je zde lehce přidržen elektrostatickým nábojem. Papír se potom posune do jednotky vytvrzovače (5), kde se obraz zafixuje kombinací tepla a fyzického tlaku. Uživatelská příručka Přední zavaděč a zadní výstup papíru Při zavádění těžkých tiskových médií se doporučuje používat přední zavaděč papíru a zadní odkládací zásobník, aby byla dráha papíru co nejkratší. Papír vstupuje do tiskárny z předního zaváděče do předních přítlačných válečků (2) a cestuje po pásovém unášeči papíru po téměř přímé čáře. Po odchodu z jednotky vytvrzovače vyjede papír otevřeným zadním výstupem lícem nahoru. 25 Česky Odstranění vzpříčeného papíru na vstupu Indikace vzpříčeného papíru na vstupu znamená, že se papír vzpříčil mezi podavačem a první kazetou s obrazovým válcem. Otevřte přední podavač (1) tak, že zvednete západku (2) a vytáhnete kryt ven, směrem dolů. 1 2 3 Odstranění vzpříčeného papíru z vnitřku tiskárny Pokud došlo ke vzpříčení papíru mezi prvním obrazovým válcem a vytvrzovačem, bude nutno otevřít horní kryt tiskárny. V tomto případě nehrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože je tato oblast chráněna blokovacími obvody a je tedy možno během této operace nechat síťový vypínač zapnutý. Při přístupu do centrální oblasti dejte pozor, abyste se nedotknuli horkých povrchů kolem vytvrzovače. Tyto oblasti jsou jasně vyznačené žlutými varovnými štítky a jsou velmi horké. [. . . ] podavač) Vstup (Manual / Auto) Detekce rozměru papíru Výstup Legal / Universal kazeta Auto přední zavaděč papíru 1. podavač papíru Manual nebo Auto Automatické zavádění 1. podavač papíru Manualní zavádění LCD LED (barevné) Membránová tlačítka Konec papíru Dochází toner Kryt otevřen Teplota vytvrzovače Rozměr papíru Standard Volitelné I/O přepínání Standard Přepínání emulace Ovládače Windows Monitor stavu SPECIFIKACE Legal / Univ. kazeta, 500 listů 10 obálek nebo 100 listů nebo 40 průhledných fólií Automatické pro 1. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS DTM5095/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS DTM5095/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag