Návod k použití PHILIPS DS9830W/10 QUICK STARTING GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS DS9830W/10. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS DS9830W/10 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS DS9830W/10.


PHILIPS DS9830W/10 QUICK STARTING GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6699 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS DS9830W/10QUICK STARTING GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Seznamte se, prosím vás, též s dokumentací pro operátora tiskárny PHILIPSPAGE 8c - tam budou obsaženy podrobnosti o obsluze a nastavování tiskárny PHILIPSPAGE 8c a vyčerpávající údaje o konfiguraci tiskárny pro specifické použití. Jsme přesvědčeni, že v tiskárně PHILIPSPAGE 8c naleznete vynikajícího pomocníka pro splnění požadavků vašeho oddělení na tisk dokumentů. Pokud máte jakékoliv připomínky týkající se obsahu tohoto dokumentu, sdělte nám je laskavě prostřednictvím místního zastoupení firmy PHILIPS. 2 PHILIPSPAGE 8c Obsah Nádherné barvy od firmy Oki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Používání barev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Ve skutečnosti jsou jejich zobrazení založena na rozdílných skupinách primárních barev (RGB pro monitory, CMYK pro tiskárny). Ani monitory, ani tiskárny nevytvářejí úplnou škálu perfektních barevných odstínů. Pro každou tiskárnu i monitor existuje omezení, kolik barevných odstínů mohou vytvořit. • Používání barev, které se považují za křiklavé může též ovlivnit to, jak bude vnímán váš dokument nebo prezentace. • Důležitým faktorem též může být umístění některých barev blízko sebe. To nejlépe poznáme, když posoudíme, jak působí různé dvojice barev. Chceme li omezit problémy na nejmenší možnou míru, bude nutné používat barvy s rozmyslem a velmi opatrně. Pokud mají některé barvy nejvyšší stupeň důležitosti (třeba barvy v logu vaší firmy) pak bude nejlepší nejprve vytisknout tyto barvy a poznamenat si složení, které se nejvíce přibližuje požadovaným barvám. Potom toto složení používejte bez ohledu na to, co se zobrazuje na monitoru. Existuje mnoho různých způsobů jak specifikovat barvu a existuje mnoho různých modelů, které to realizují. Už jsme popsali barevný kruh, což je dvourozměrný pohled na HSL model, který je založen na barevném odstínu (Hue), sytosti barvy (Saturation) a světlosti (Lightness), jako na složkách, které specifikují barvu. Oblast obrazce, která má 50% šedé, bude obsahovat buňky, které budou mít vytištěné polovinu bodů černě a polovina bude prázdná. Pokud tiskárna PHILIPSPAGE 8c vykazuje popisované problémy, hledejte poučení v oddíle nazvaném “Nastavení soutisku barev”. 14 PHILIPSPAGE 8c Úprava barev Některé obrazce, jako bitmapy, se někdy tisknou se silným zabarvením určité barvy. Obrazce, které vypadají skvěle při pozorování na monitoru, nemusí být vytištěny z již popsaných důvodů stejně dobře. Barva, která dominuje vytištěnému obrazu, se bude měnit v závislosti na takových faktorech, jako je náchylnost skeneru (nebo jiného vstupního zařízení) k určité barvě nebo schopnosti monitoru zobrazovat určité barvy na obrazovce. Ke kompenzaci tohoto jevu má tiskárna PHILIPSPAGE 8c systém úpravy barev, který umožní redukovat množství jakékoliv barvy použité v procesu tisku na dané stránce vzhledem k jiným barvám. Jestliže na počitači provozujete Windows, ovládače tiskárny dodávané s tiskárnou takové úpravy zajistí. To je stručně popsáno v tomto manuálu a mnohem podrobněji je popsáno v online nápovědě k ovládači tiskárny. (Klikněte na tlačítko Help v kterémkoli dialogovém oknu ovládače tiskárny. ) Podrobněji je popsáno v Uživatelské přiručce tiskárny PHILIPSPAGE 8c, že pro jiné operační systémy nebo ovládače poskytuje menu Operator Panel podobná nastavení. Toto je užitečné například tehdy, když zjistíte, že veškerá vaše grafika má tendenci k většímu obsahu modré. Můžete to kompenzovat tím, že zredukujete množství azurové a purpurové barvy, prože kombinace těchto dvou barev vytváří modrou. Mějte však na paměti, že budou ovlivněny i jiné barvy, obsahující azurovou nebo purpurovou. Alternativně můžete zvětšit množství žluté barvy. [. . . ] Osm datových bitů vytváří (28) 256 stupňů šedi. Halftone (polotóny, autotypie) Tištěný obraz sestává z bodů (nebo pixelů). Mezery mezi těmito body mohou dát iluzi stínů nebo tónu. Zvětšováním mezer mezi těmito tečkami se šeď zesvětluje a směřuje k bílé (barvě stránky). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS DS9830W/10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS DS9830W/10 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag