Návod k použití PHILIPS DS8400

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS DS8400. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS DS8400 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS DS8400.


PHILIPS DS8400 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2462 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS DS8400 QUICK START GUIDE (1433 ko)
   PHILIPS DS8400 (2453 ko)
   PHILIPS DS8400 QUICK START GUIDE (1433 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS DS8400

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Udržujte výrobek mimo dosah dětí a obraťte se na výrobce. Varování •• Neodstraňujte kryt zařízení. •• Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje. •• Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení. •• Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni •• Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení. [. . . ] • Volba režimu Bluetooth • Párování se zařízením Bluetooth. • Výběr režimu audio-in c d Tlačítka nahoru/dolů • Procházení nabídky zařízení iPod/ iPhone. e Tlačítka pro rychlé vyhledávání vpřed nebo vzad • Rychlý posun zpět nebo vpřed v rámci jedné stopy nebo zařízení iPhone/iPod/ iPad. • Přechod na předchozí nebo následující stopu. f • Spuštění nebo pozastavení přehrávání. g VOL +/• Nastavení hlasitosti. h MENU • Otevření nabídky zařízení iPod/iPhone. CS 5 3 Začínáme Výstraha •• Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz. Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole. Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádání o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení. (sériové číslo) ___________________________ Poznámka •• Před stisknutím kteréhokoli funkčního tlačítka na dálkovém ovladači nejprve vyberte správný zdroj dálkovým ovladačem, a nikoli na hlavní jednotce. •• Pokud nebudete delší dobu dálkový ovladač používat, vyjměte baterii. Příprava dálkového ovladače Výstraha •• Nebezpečí výbuchu!Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně. Nabíjení baterie Výstraha •• Hrozí nebezpečí poškození výrobku!Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části jednotky. •• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!Při odpojování napájecího adaptéru vytahujte vždy zástrčku ze zásuvky. •• Před připojením napájecího adaptéru zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno. Před prvním použitím: 1 1 2 3 Abyste aktivovali baterii dálkového ovladače, odstraňte ochrannou západku. Stiskněte otvor špičkou kuličkového pera nebo pomocí ostrého nástroje a otevřete tak přihrádku na baterie. Vložte jednu baterii CR2025 se správnou polaritou (+/–) podle označení. Zavřete přihrádku na baterie. Výměna baterie v dálkovém ovladači: 1 Vložte jednotku do nabíjecí základny. 6 CS 2 Zástrčku síťového adaptéru zasuňte do zásuvky DC IN na zadní straně nabíjecí základny. Poznámka •• K nabíjení baterie používejte jen dodaný napájecí adaptér. IN 3 Jeden konec napájecího kabelu připojte k síťovému adaptéru. Zapnutí 1 Stiskněte tlačítko na hlavní jednotce. »» Jakmile se uživatel přiblíží k jednotce, automaticky se rozsvítí kontrolka LED pod ovladačem hlasitosti na hlavní jednotce. 4 Druhý konec napájecího kabelu připojte do zásuvky ve stěně. Přepnutí do pohotovostního režimu ECO Jednotka se automaticky přepne do pohotovostního režimu, jestliže: • V režimu DOCK: dojde k odpojení zařízení iPod/iPhone/iPad od jednotky. [. . . ] •• U některých zařízení může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí úspory energie. Není to známkou poruchy systému. Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránce společnosti Philips (www. philips. com/welcome). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS DS8400

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS DS8400 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag