Návod k použití PHILIPS DS 6600

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS DS 6600. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS DS 6600 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS DS 6600.


PHILIPS DS 6600 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (503 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS DS 6600 QUICK START GUIDE (1925 ko)
   PHILIPS DS 6600 (511 ko)
   PHILIPS DS 6600 QUICK START GUIDE (1925 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS DS 6600

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pístrojnesmíbýtvystavenkapajícínebo stíkajícítekutin. Napístrojnepokládejtezádné nebezpecnépedmty(nap. pedmty naplnnétekutinounebohoícísvícky). Pokudjejakoodpojovacízaízenípouzito SÍOVÉnapájenínebosdruzovac, mlo bybýtodpojovacízaízenípipraveno kpouzití. Varování · · Neodstraujtekrytpístroje. [. . . ] Napistesicíslasem: ModelNo. (císlomodelu)_________________ SerialNo. (sériovécíslo)__________________ Vytváeníneoprávnnýchkopiímateriál, jejichz kopírovánínenípovoleno, vcetnpocítacových program, soubor, poadazvukových nahrávek, mzebýtporusenímautorskýchpráv apedstavovattrestnýcin. Totozaízeníbyse ktmtoúcelmnemlopouzívat. Úvod Tatojednotkavámumozní: · vychutnatsihudbuzezaízeníiPod/iPhone nebozjinýchzvukovýchzaízení, · synchronizovatzaízeníiPod/iPhone spocítacem. Slogany, , MadeforiPod"a, , MadeforiPhone" znamenají, zeelektronickýdoplnkbylnavrzen specifickypropipojeníkzaízeníiPodnebo iPhoneabylvývojáemcertifikovánjako splujícívýkonovéstandardyspolecnosti Apple. SpolecnostAppleneníodpovdnáza cinnosttohotozaízenínebozajehosoulad sbezpecnostnímiaregulacnímistandardy. Uvdomtesi, zepouzívánítohotopíslusenství sezaízenímiPodneboiPhonemzeovlivnit výkonbezdrátovéhopenosu. iPodaiPhonejsouobchodníznámky spolecnostiAppleInc. , registrovanávU. S. A. a vdalsíchzemích. Poznámka · Stítekstypovýmiúdajijeumístnnaspodnístran pístroje. Obsahdodávky Zkontrolujteaovteobsahbalení: · Hlavníjednotka(2reproduktory) · Dálkovýovladac · 1xkabelpropipojeníreproduktor · 1xsíovýadaptér · 2xsíovásra · 1xkabelMP3link · 1xUSBkabel · Strucnýnávodkrychlémupouzití 6 CS Celkovýpohledna reproduktory a b c d f g h i j e a SRC · Výbrzdroje:iPod/iPhone;USB;MP3LINK. b · Volbarezimusynchronizace. g · Zapnutíjednotky. · Pepnutíjednotkydopohotovostního rezimu. c +/- · Nastaveníhlasitosti. d · Konektorpropipojenísluchátek. h DC-IN · Pipojenínapájecíhoadaptéru. i USB · PipojenípocítacedodávanýmUSB kabelem. j CABLEIN · Pomocídodanéhokabelu reproduktorupropojtedva reproduktory. e DOCK · DockproiPod/iPhone. f MP3-LINK · Pipojeníexterníhoaudiopehrávace prostednictvímdodávanéhokabelu MP3link. CS 7 Celkovýpohlednadálkový ovladac a 3 Zacínáme Výstraha · Pouzitíovládacíchprvkneboúpravyprovádnífunkcí, kteréjsouvrozporusezdeuvedenýmiinformacemi, mohouzpsobitskodlivéozáeníanebezpecnýprovoz. b h g f Vzdydodrzujtesprávnépoadípokyn uvedenýchvtétokapitole. c d e Pipojeníreproduktor Poznámka · Prooptimálnízvukpouzijtepouzedodané · DodanýkabelDINjeurcenvýhradnpropouzití reproduktory. stímtovýrobkem. Nepokousejtesepomocínjpipojit jinázaízení. a · Zapnutíjednotky. · Pepnutíjednotkydopohotovostního rezimu. PipojtedodanýkabelDINkzásuvkámCABLE INnaoboureproduktorech: · aktivníreproduktor(stlacítky):pravýkanál · pasivníreproduktor:levýkanál b +/- · Nastaveníhlasitosti. c d e f g · Výbrzdroje­zaízeníiPod/iPhone. / · Pechodnapedchozínebonásledující stopu. · Spustnínebopozastavenípehrávání. CS h 8 Pipojenínapájení Výstraha velektrickésítiodpovídánaptí, kteréjeuvedenona spodnícástijednotky. · Pedpipojenímsíovéhoadaptéruzkontrolujte, zdaje vseostatníádnzapojeno. · Nebezpecíúrazuelektrickýmproudem!Piodpojování síovéhoadaptéruvytahujtevzdyzezdíkykonektor. [. . . ] » KontrolkaSRCnahlavním reproduktoruserozsvítíoranzov. » PipojenézaízeníiPod/iPhonezahájí pehrávání. Jestlizedojdekproblémmstímtopístrojem, zkontrolujtepedkontaktovánímservisu následujícímoznosti. Pokudproblémnení vyesen, pejdtenawebovéstráncespolecnosti Philips(www. philips. com/welcome). Vpípad kontaktuspolecnostiPhilipsbutevblízkosti zaízeníamjtekdispozicicíslomodelua sériovécíslo. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS DS 6600

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS DS 6600 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag