Návod k použití PHILIPS DS6200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS DS6200. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS DS6200 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS DS6200.


PHILIPS DS6200 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1619 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS DS6200 QUICK START GUIDE (994 ko)
   PHILIPS DS6200 (1384 ko)
   PHILIPS DS6200 QUICK START GUIDE (994 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS DS6200

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] pedmty naplnné tekutinou nebo hoící svícky). Pokud je jako odpojovací zaízení pouzito SÍOVÉ napájení nebo sdruzovac, mlo by být odpojovací zaízení pipraveno k pouzití. Poznámka · Stítek s typovými údaji je umístn na spodní stran pístroje. · · Tento , , blesk" oznacuje neizolovaný materiál v jednotce, který mze zpsobit úraz elektrickým proudem. Kvli bezpecnosti vsech clen domácnosti neodstraujte kryt výrobku. [. . . ] Pi odpojování síového adaptéru vytahujte vzdy ze zdíky konektor. Nikdy netahejte za kabel. Vzdy dodrzujte správné poadí pokyn uvedených v této kapitole. Pipojení reproduktor Pro optimální zvuk pouzijte pouze dodané reproduktory. Poznámka · Dodaný kabel DIN je urcen výhradn pro pouzití UK EUR s tímto výrobkem. Nepokousejte se pomocí nj pipojit jiná zaízení. Pipojte dodaný kabel DIN k zásuvkám CABLE IN na obou reproduktorech: · aktivní reproduktor (s tlacítky): pravý kanál · pasivní reproduktor: levý kanál Zapojte napájecí adaptér do · konektoru DC-IN na zadní stran aktivního reproduktoru. · napájecí zásuvky. 4 CS Zapnutí V pohotovostním rezimu lze zaízení vypnout dvma zpsoby. · V 30kolíkovém konektoru nebo konektoru AUX-IN je detekován audio signál. » I vyzváncí melodie je rozpoznána jako audio signál. · Stisknte tlacítko SYNC na horní cásti aktivní jednotky. » Stisknutím tlacítka SYNC se zaízení zapne v pohotovostním rezimu. Poznámka · Na jednotce se nenachází zádné tlacítko napájení. Zaízení se automaticky zapne v okamziku, kdy je detekován vstup zvuku. 4 Pehrávání Pehrávání videa ze zaízení iPod nebo iPhone Tento pístroj vám umozní vychutnat si hudbu ze zaízení iPod nebo iPhone. Kompatibilní zaízení iPod/iPhone Zaízení podporuje následující modely zaízení iPod/iPhone. Vyrobeno pro následující zaízení: · iPod touch (1. , 2. , 3. , a 4. generace) · iPod classic · iPod nano (2. , 3. , 4. , 5. , a 6. generace) · iPhone 4S · iPhone 4 · iPhone 3GS · iPhone 3G · iPhone Pepnutí do pohotovostního rezimu. V následujících pípadech se jednotka pepne do pohotovostního rezimu. · V rezimu DOCK: pokud není bhem 15 minut z dokovaného zaízení iPod/ iPhone zaznamenán zádný audio signál. · V rezimu MP3 link: pokud není bhem 15 minut pipojeno zádné zaízení. · V rezimu SYNC: stisknete-li na 5 sekund tlacítko SYNC. » Rozsvítí se kontrolka napájení. Vkládání zaízení iPod nebo iPhone · Zasute zaízení iPod/iPhone do doku. Vyjmutí zaízení iPod nebo iPhone · Vytáhnte zaízení iPod nebo iPhone z doku. CS 5 Nabíjení zaízení iPod nebo iPhone Po pipojení jednotky ke zdroji napájení se automaticky spustí nabíjení zaízení iPod/iPhone. Pehrávání z externího zaízení Pomocí této jednotky mzete poslouchat hudbu z externího zaízení. Poznámka · Pokud jednotka detekuje audio signál z 30kolíkového konektoru i konektoru AUX-IN zárove, mla by se nacházet v rezimu DOCK. Poslech zvuku ze zaízení iPod nebo iPhone Poznámka · Zkontrolujte, zda je zaízení iPod/iPhone správn vlozeno. · Zacnte v zaízení iPod/iPhone pehrávat hudbu. » Hudbu uslysíte z reproduktor. Pehrávání z externího zaízení prostednictvím dodávaného kabelu MP3 link 1 2 Pipojte kabel MP3 Link: · do zásuvky AUX-IN na zadní stran aktivního reproduktoru. [. . . ] Snazili jsme se, aby bylo mozné obalový materiál snadno rozdlit na ti materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sácky, ochranné fólie z lehceného plastu). Systém se skládá z materiál, které je mozné v pípad demontáze odbornou firmou recyklovat a optovn pouzít. Pi likvidaci 8 CS obalových materiál, vybitých baterií a starého zaízení se ite místními pedpisy. Vytváení neoprávnných kopií materiál, jejichz kopírování není povoleno, vcetn pocítacových program, soubor, poad a zvukových nahrávek, mze být porusením autorských práv a pedstavovat trestný cin. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS DS6200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS DS6200 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag