Návod k použití PHILIPS DCM2068/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS DCM2068/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS DCM2068/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS DCM2068/12.


PHILIPS DCM2068/12 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (734 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS DCM2068/12

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www. philips. com/welcome Otázky?Kontaktujte společnost Philips DCM2068 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 2 Váš mikrosystém 3 4 Poslech ze sluchátek 14 7 Informace o výrobku Specifikace Informace o hratelnosti USB Podporované formáty disků MP3 15 15 15 16 Úvod Obsah balení Celkový pohled na hlavní jednotku Celkový pohled na dálkový ovladač 4 4 5 6 8 Řešení problémů 9 Oznámení 16 17 3 Začínáme Umístění Připojení antény FM Příprava dálkového ovladače Připojení napájení Automatické uložení rádiových stanic FM Nastavení hodin Zapnutí 7 7 7 8 8 8 8 9 4 Přehrávání Přehrávání ze zařízení iPod/iPhone/iPad Přehrávání disku Přehrávání z paměťového zařízení USB Ovládání přehrávání (režim CD/USB) Programování skladeb Nastavení zvuku Zobrazení jiných informací 9 10 10 11 11 11 11 9 5 Poslech rádia VKV Ladění rádiových stanic FM 12 Automatické programování rádiových stanic FM 12 Ruční programování rádiových stanic FM 12 Výběr předvolby rádiové stanice 12 Zobrazení informací RDS 12 Volba stereofonního/monofonního vysílání 13 12 6 Další funkce Nastavení budíku Nastavení časovače vypnutí Přehrávání z externího zařízení 13 13 14 14 CS 2 1 Důležité informace Varování •• Neodstraňujte kryt systému. •• Nikdy nemažte žádnou část tohoto systému. •• Nepokládejte tento systém na jiné elektrické zařízení. [. . . ] Opakovaným stisknutím tlačítka / vyberte, jestli chcete synchronizovat čas se stanicemi RDS. • [RDS TIME SYNC [Y]]: automatická synchronizace času se stanicemi RDS. »» Bliká 12/24hodinový režim. CS 8 Připojte napájecí adaptér do: • konektoru DC IN na systému. • do zásuvky ve zdi. 2 3 4 Opakováním kroků 2–3 nastavte formát hodin a také hodiny a minuty. Poznámka 4 Přehrávání Přehrávání ze zařízení iPod/ iPhone/iPad Tento systém vám umožní vychutnat si hudbu ze zařízení iPod/iPhone/iPad. •• Přesnost přeneseného času závisí na stanici RDS, která •• Pokud je systém nečinný 90 sekund, automaticky opustí režim nastavení hodin. přenáší časový signál. Zapnutí Stiskněte tlačítko . »» Systém se přepne na poslední vybraný zdroj. Tip •• Chcete-li vybrat jiný zdroj, opakovaně stiskněte tlačítko SOURCE nebo tlačítka volby zdroje na dálkovém ovladači. Kompatibilní zařízení iPod/iPhone/iPad Systém podporuje následující modely zařízení iPod, iPhone a iPad: Vyrobeno pro následující zařízení. generace) • iPhone 5 • iPad 4 • iPad mini Přepnutí do pohotovostního režimu. Stisknutím tlačítka přepnete systém do pohotovostního režimu. »» Na zobrazovacím panelu se zobrazí hodiny (pokud jsou nastaveny). Vložení zařízení iPod/iPhone/iPad 1 2 Stisknutím otevřete přihrádku doku. Vložte přehrávač iPod/iPhone/iPad do doku. Poznámka •• Před vložením zařízení iPad 4 nebo iPad mini do doku z něj sejměte ochranné pouzdro. 9 CS Poslech zvuku ze zařízení iPod/ iPhone/iPad Poznámka •• Zkontrolujte, zda je zařízení iPod/iPhone/iPad správně vloženo. 1 2 Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE nebo tlačítka DOCK na dálkovém ovladači vyberte zdroj zařízení iPod/iPhone/iPad. Na zařízení iPod/iPhone/iPad spusťte přehrávání skladeb. • Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko . • Chcete-li vyhledávat během přehrávání, stiskněte a podržte tlačítko / . Přehrávání obnovíte uvolněním tlačítka. • Stisknutím tlačítka MENU přejdete zpět do hlavní nabídky zařízení iPod/ iPhone/iPad. • Výběr potvrdíte stisknutím tlačítka OK. 3 4 Stisknutím tlačítka zavřete podavač disku. Stisknutím tlačítka CD dálkového ovladače vyberte jako zdroj disk. »» Krátce bliká hlášení [Reading] (načítání), poté je automaticky zahájeno přehrávání disku CD. Stisknutím a podržením tlačítka zapnete nebo vypnete dynamické zvýraznění basů. Stisknutím tlačítka vyberte zvukový efekt: [POP] (pop) [JAZZ] (jazz) [ROCK] (rock) [CLASSIC] (klasická hudba) [FLAT] (plochý) Programování skladeb Naprogramovat lze maximálně 20 skladeb. Zobrazení jiných informací Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY během přehrávání zobrazíte čas a jiné informace o přehrávání. 1 2 3 Stisknutím tlačítka v režimu CD nebo USB zastavíte přehrávání. Stisknutím tlačítka PROG aktivujte režim programování. »» Zobrazí se hlášení [PROG] (program). U skladeb MP3/WMA vyberte opakovaným stisknutím tlačítka příslušné album. CS / 11 5 Poslech rádia VKV Ladění rádiových stanic FM Poznámka •• Anténu umístěte co nejdále od televizoru, anténu FM. videorekordéru nebo jiných zdrojů vyzařování. Ruční programování rádiových stanic FM 1 2 3 4 5 V režimu tuneru nalaďte rádiovou stanici FM. [. . . ] •• Funkce pro úsporu energie systém automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků. Dálkové ovládání nefunguje •• Než stisknete kteréhokoli funkční tlačítko, vyberte nejprve správný zdroj namísto na hlavní jednotce dálkovým ovládáním. •• Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a jednotkou. CS 16 •• •• •• Vložte baterii podle polarity (+/–). Dálkové ovládání namiřte přímo na senzor na přední straně jednotky. 9 Oznámení Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení. Nebyl zjištěn žádný disk •• Vložte disk. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS DCM2068/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS DCM2068/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag