Návod k použití PHILIPS DCD3020/58

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS DCD3020/58. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS DCD3020/58 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS DCD3020/58.


PHILIPS DCD3020/58 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1316 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS DCD3020/58

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Always there to help you Register your product and get support at www. philips. com/welcome Question?Contact Philips User manual Brugervejledning Instrukcja obsługi Käyttöopas 3 Příručka pro uživatele 61 Felhasználói kézikönyv 119 Príručka užívateľa 183 Användarhandbok 31 89 151 211 DCD3020_58_UM_V1. 0. indb 1 9/21/2012 9:47:30 AM Obsah 1 Důležité informace Bezpečnost 32 32 6 Přehrávání zařízení iPod, iPhone nebo iPad 7 Poslech rádia 3 Připojení Umístění zařízení Připojení reproduktorů Připojení antény FM Připojení audio kabelů Připojení video kabelů Připojení externího audiozařízení (volitelné) Připojení napájení 38 38 38 38 38 39 40 40 49 Naladění rádiové stanice 49 Automatické programování rádiových stanic 49 Ruční programování rádiových stanic 49 Naladění předvolby rádiové stanice 49 50 50 50 50 50 50 50 51 51 53 53 53 53 54 54 54 54 55 55 56 59 8 Nastavení zvuku Nastavení úrovně hlasitosti Výběr zvukového efektu Ztlumení zvuku 9 Úprava nastavení Obecné nastavení Nastavení zvuku Nastavení videa Předvolby 4 Začínáme 41 Příprava dálkového ovladače 41 Zapnutí 41 Nastavení hodin 42 Nastavení jasu zobrazovacího panelu 42 Nalezení správného kanálu 42 Výběr správného systému TV příjmu 42 Změna jazyka nabídky systému 43 Zapnutí režimu Progressive Scan 43 44 Přehrávání disku 44 Přehrávání ze zařízení USB nebo nahraných disků 45 Přehrávání prezentace s hudbou na pozadí 45 Ovládání přehrávání 45 Možnosti přehrávání 46 Možnosti zobrazení obrázků 47 10 Další funkce 5 Přehrávání Aktivace ukázkového režimu Nastavení budíku Nastavení časovače vypnutí Poslech externího audiozařízení Poslech prostřednictvím sluchátek 11 Informace o výrobku Specifikace Podporované formáty disků Informace o hratelnosti USB 12 Řešení problémů 13 Oznámení CS 31 DCD3020_58_UM_V1. 0. indb 31 9/21/2012 9:47:48 AM Č eš tina 2 Miniaturní kino DVD 34 Úvod 34 Obsah balení 34 Celkový pohled na hlavní jednotku 35 Celkový pohled na dálkový ovladač 36 47 Kompatibilní zařízení iPod/iPhone/iPad 47 Vložení zařízení iPod/iPhone/iPad 48 Nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad 48 Poslech zvuku ze zařízení iPod/iPhone/ iPad 48 Vyjmutí zařízení iPod/iPhone/iPad 48 1 Důležité informace Bezpečnost Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly • • • • Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod. ) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo. Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zástrčkám, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj. [. . . ] / vyberte soubor ze 3 4 Stisknutím tlačítka spustíte přehrávání. • Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko . • Přeskočit na předchozí/následující soubor je možné stisknutím tlačítka / . • Chcete-li během přehrávání videa DivX (Ultra) změnit jazyk titulků, stiskněte tlačítko SUBTITLE. Poznámka Ovládání přehrávání Výběr možností opakovaného přehrávání nebo přehrávání v náhodném pořadí Během přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka MODE vyberete možnost přehrávání. • K normálnímu přehrávání se vrátíte opakovaným stisknutím tlačítka MODE, dokud nezmizí veškeré možnosti. •• Je možné přehrávat pouze video DivX(Ultra) , zapůjčené nebo zakoupené pomocí registračního kódu DivX této jednotky. •• Soubory titulků s následujícími příponami (. srt, . sub, . ssa, . ass) jsou podporovány, ale nezobrazí se v nabídce přechodu k souboru. •• Název souboru titulků musí být také shodný s názvem souboru videa. Vyhledávání vzad/vpřed Během přehrávání videa/zvuku opakovaně stiskněte tlačítko / , tím zvolíte rychlost vyhledávání. CS 45 DCD3020_58_UM_V1. 0. indb 45 9/21/2012 9:47:59 AM • K přehrávání normální rychlostí se vrátíte stisknutím tlačítka . Zvětšování a zmenšování obrazu Během přehrávání videa můžete stisknutím a přidržením tlačítka ZOOM zvětšit nebo zmenšit obraz. • Je-li obraz zvětšený, můžete stisknutím tlačítka ZOOM obraz procházet. Vyhledávání podle času nebo čísla titulu, kapitoly či skladby 1 2 Během přehrávání videa/zvuku stiskněte tlačítko GOTO. • Do pole času zadejte položku přehrávání v sekvenci v hodinách, minutách a sekundách. • Do pole titul/kapitola/stopa zadejte číslo titulu, kapitoly nebo stopy. »» Automaticky začne přehrávání od zvoleného místa. Přehrávání při zpomaleném chodu Během přehrávání videa vyberte stisknutím tlačítka SLOW pomalé přehrávání vzad/ vpřed. • K přehrávání normální rychlostí se vrátíte stisknutím tlačítka . Obnovení přehrávání videa od posledního místa zastavení Poznámka •• Tato funkce je dostupná pouze pro přehrávání disků DVD/VCD. Změna úhlu záběru kamery Některé disky DVD obsahují alternativní scény, jako např. scény nahrané z různých úhlů kamery. U takových disků DVD si můžete vybrat z alternativních scén, které máte k dispozici. Během přehrávání přepínejte mezi úhly kamery opakovaným stisknutím tlačítka ANGLE/PROG. V režimu zastavení a když disk nebyl vyjmut, stiskněte tlačítko . Pro zrušení režimu obnovení a úplné zastavení přehrávání: V režimu zastavení stiskněte tlačítko . Změna zvukového kanálu Poznámka •• Tato funkce je dostupná pouze pro přehrávání disků VCD a videí DivX (Ultra). Možnosti přehrávání Zobrazení informace RDS. 1 2 46 Během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko AUDIO a zvolte dostupný audio kanál na disku: • Mono Left (Mono levý) • Mono Right (Mono pravý) • Mix Mono (Mono smíšený) • Stereo (Stereo) V režimu tuneru zobrazíte hodiny stisknutím tlačítka CLOCK/DISPLAY. Opětovným stisknutím tlačítka zobrazíte informace RDS. V ostatních režimech hodiny zobrazíte stisknutím tlačítka CLOCK/DISPLAY. CS DCD3020_58_UM_V1. 0. indb 46 9/21/2012 9:48:00 AM Možnosti zobrazení obrázků Otočení obrázku Během zobrazení otočte stisknutím tlačítka / obrázek po nebo proti směru hodinových ručiček. Je-li zařízení iPod/iPhone/iPad dokováno v mikrosystému, lze poslouchat hudbu z reproduktorů. Poznámka •• Z konektoru sluchátek nebude v takové situaci žádný zvukový výstup. Kompatibilní zařízení iPod/ iPhone/iPad Zařízení podporuje následující modely zařízení iPod, iPhone a iPad. Vyrobeno pro • iPod 5G • iPod 4G • iPod mini • iPod touch (1. , 2. , 3. a 4.  generace) • iPod classic • iPod nano (1. , 2. , 3. , 4. , 5. , a 6.  generace) • iPhone 4 • iPhone 3GS • iPhone 3G • iPhone • iPad. CS 47 DCD3020_58_UM_V1. 0. indb 47 9/21/2012 9:48:00 AM Č eš tina 6 Přehrávání zařízení iPod, iPhone nebo iPad Vložení zařízení iPod/iPhone/ iPad 2 3 Stisknutím tlačítka DOCK vyberte zdroj – zařízení iPod/iPhone/iPad. Spusťte na zařízení iPod/iPhone/iPad přehrávání zvuku. • Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko . [. . . ] Vyjměte disk a nechte systém zapnutý přibližně jednu hodinu. Odpojte a znovu připojte konektor střídavého proudu a systém znovu zapněte. Funkce pro úsporu energie systém automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků. Časovač nefunguje •• Nastavte správně hodiny. Nastavení hodin/časovače se vymazalo •• Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena síťová šňůra. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS DCD3020/58

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS DCD3020/58 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag