Návod k použití PHILIPS DCB 2077

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS DCB 2077. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS DCB 2077 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS DCB 2077.


PHILIPS DCB 2077 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (940 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS DCB 2077 (932 ko)
   PHILIPS DCB 2077 (692 ko)
   PHILIPS DCB 2077 QUICK START GUIDE (1745 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS DCB 2077

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Always there to help you Register your product and get support at www. philips. com/welcome Question?Contact Philips DCB2077 EN User manual DA Brugervejledning DE Benutzerhandbuch 3 45 65 EL Εγχειρίδιο χρήσης ES Manual del usuario FI Käyttöopas FR Mode d’emploi 87 109 131 151 CS Příručka pro uživatele 23 DCB2077_10_UM_01_V1. 1. indb 1 12/21/2012 2:18:42 PM Obsah 1 Důležité informace 2 Váš mikrosystém 24 25 Ruční programování rádiových stanic FM 36 Výběr předvolby rádiové stanice 36 Zobrazení informací RDS 36 Volba stereofonního/monofonního vysílání 37 Používání nabídky FM 37 Č eš tina Úvod Obsah balení Celkový pohled na hlavní jednotku Celkový pohled na dálkový ovladač 25 25 26 27 7 Další funkce 3 Začínáme Umístění Příprava antény FM/DAB+ Příprava dálkového ovladače Připojení napájení Nastavení hodin Zapnutí 29 29 29 29 29 30 30 Použití nabídky systému Nastavení budíku Nastavení časovače vypnutí Přehrávání z externího zařízení Poslech ze sluchátek 37 37 38 38 39 39 8 Informace o výrobku Specifikace Informace o hratelnosti USB Podporované formáty disků MP3 39 39 40 40 4 Přehrávání Přehrávání ze zařízení iPod/iPhone/iPad Přehrávání disku Přehrávání z paměťového zařízení USB Ovládání přehrávání (režim CD/USB) Režim opakovaného/náhodného přehrávání Programování skladeb Nastavení zvuku Zobrazení jiných informací 31 9 Řešení problémů 10 Oznámení 41 42 31 31 32 32 32 33 33 33 5 Poslech rádia DAB+ Před prvním použitím 34 Automatické uložení rádiových stanic DAB+ 34 Ruční uložení rádiových stanic DAB+ 34 Poslech předvolby rádiové stanice DAB+ 34 Používání nabídky systému DAB+ 35 Zobrazení informací DAB+ 35 34 6 Poslech rádia VKV Ladění rádiových stanic FM Automatické programování rádiových stanic FM 36 36 36 CS 23 DCB2077_10_UM_01_V1. 1. indb 23 12/21/2012 2:19:00 PM 1 Důležité informace Varování •• Neodstraňujte kryt systému. •• Nikdy nemažte žádnou část tohoto systému. •• Nepokládejte tento systém na jiné elektrické zařízení. [. . . ] »» Během přehrávání je zobrazeno hlášení [PROG] (program). • Chcete-li program vymazat, stiskněte dvakrát tlačítko . Nastavení zvuku Během přehrávání lze nastavit hlasitost a vybrat různé zvukové efekty. Tlačítko VOL +/DBB DSC Funkce Zvýšení nebo snížení hlasitosti. Zapnutí nebo vypnutí dynamického zvýraznění basů. Výběr zvukového efektu: [POP] (pop) [JAZZ] (jazz) [ROCK] (rock) [CLASSIC] (klasická hudba) [FLAT] (plochý) CS 33 DCB2077_10_UM_01_V1. 1. indb 33 12/21/2012 2:19:09 PM 5 Poslech rádia DAB+ Digitální vysílání zvuku (DAB+) je typ digitálního vysílání rádia prostřednictvím sítě vysílačů. Přináší vám více možností volby, kvalitnější zvuk a více informací. Automatické uložení rádiových stanic DAB+ Tip •• Do vysílání DAB+ budou přidávány nové stanice a služby. Chcete-li zkontrolovat nově dostupné stanice a služby DAB+, provádějte pravidelně úplné vyhledávání. Před prvním použitím 1 2 Opakovaným stisknutím tlačítka DAB/FM vyberte rádio DAB+. »» Zobrazí se zpráva [FULL SCAN] (úplné vyhledávání). Stisknutím tlačítka OK spusťte úplné vyhledávání. »» Systém automaticky uloží všechny rádiové stanice DAB+ a začne přehrávat první dostupnou stanici. Jakmile znovu zapnete systém, vyhledávání stanic se již nespustí. »» Pokud není nalezena ani jedna stanice DAB+, zobrazí se zpráva [No DAB Station] (žádná stanice DAB) a poté se znovu zobrazí zpráva [FULL SCAN] (úplné vyhledávání). V režimu DAB+ stiskněte tlačítko SCAN. »» Systém automaticky ukládá všechny dostupné rádiové stanice DAB+. »» Po úplném vyhledávání začne hrát první dostupná stanice. Ruční uložení rádiových stanic DAB+ Můžete uložit až 20 rádiových stanic DAB+. 1 2 3 4 5 Nalaďte rádiovou stanici DAB+. Stisknutím a podržením tlačítka PROG na 3 sekundy aktivujete režim ukládání. Opakováním kroků 1–4 uložte další stanice DAB+. Poznámka 1 2 Chcete-li naladit stanici ze seznamu: Opakovaným stisknutím tlačítka / v režimu DAB+ procházejte dostupné stanice DAB+. Stisknutím tlačítka OK potvrďte volbu. •• Chcete-li přednastavenou stanici DAB+ vymazat, uložte na její místo jinou stanici. Poslech předvolby rádiové stanice DAB+ Opakovaným stisknutím tlačítka / v režimu DAB+ vyberte číslo předvolby kanálu. 34 CS DCB2077_10_UM_01_V1. 1. indb 34 12/21/2012 2:19:09 PM Používání nabídky systému DAB+ 1 2 Stisknutím tlačítka MENU v režimu DAB+ otevřete nabídku DAB+. Stisknutím tlačítka / procházejte možnostmi nabídky: • [STATION LIST] (seznam stanic): Nalaďte rádiovou stanici DAB+ ze seznamu dostupných stanic DAB+ nebo vyhledejte stanice DAB+, pokud nejsou žádné uložené v seznamu. • [FULL SCAN] (úplné vyhledávání) Vyhledávání a uložení všech dostupných rádiových stanic DAB+. • [MANUAL TUNE] (ruční ladění): Ruční naladění konkrétního kanálu/ frekvence. • [PRUNE] (vyřazení) Odstranění neplatných stanic ze seznamu. • [SYSTEM] (systém): Úprava nastavení systému (viz kapitola „Další funkce – Použití nabídky systému“). [. . . ] •• Funkce pro úsporu energie systém automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků. Dálkové ovládání nefunguje •• Než stisknete kteréhokoli funkční tlačítko, vyberte nejprve správný zdroj namísto na hlavní jednotce dálkovým ovládáním. •• Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a jednotkou. Nebyl zjištěn žádný disk •• Vložte disk. •• Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS DCB 2077

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS DCB 2077 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag