Návod k použití PHILIPS CT6558

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS CT6558. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS CT6558 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS CT6558.


PHILIPS CT6558 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (970 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS CT6558 (1232 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS CT6558

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Seznámení se s vasím telefonem Na zadní stran telefonu: objektiv a vnjsí displej* Displej Navigacní tlacítka a , Tl. m MMS a SMS ( Píjem hovoru Bocní tlacítka hlasitosti Tlacítko Zrusit c Ukoncení hovoru, ) zap. /vyp. Bocní tlacítko fotoaparátu Alfanumerická tlacítka Philips neustále pracuje na zdokonalování svých výrobk. Z tohoto dvodu si Philips vyhrazuje právo na zmnu údaj uvedených v tomto návodu, a to bez pedchozího upozornní. [. . . ] Pijatou zprávu MMS si mzete prohlédnout výbrem v seznamu Dorucené a stiskem >. Stiskem , se zpístupní následující Moznosti pehrávání: Pehrát Pepnutí do automatického rezimu: zpráva MMS bude pehrána jako prezentace, snímek po snímku. Pesun na pedchozí nebo následující snímek. V rucním rezimu mzete také stisknout < nebo >. Ulozit obrázek Ulozí obrázek aktuálního listu prezentace do seznamu Album obrázk. Ulozí zvuk aktuálního listu prezentace do seznamu Zvukové album. a návrat Ulozit zvuk Zavít Správa slozek K dispozici jsou ctyi rzné slozky. Výchozí (aktivní) slozka je ta naposledy vybraná. Seznam zpráv ulozených jako koncepty (rozepsané), nebo automaticky ulozených v pípad opustní MMS menu ped odesláním nebo ulozením vytváené MMS zprávy. Koncepty mzete Pehrát, Upravit, Odeslat a Smazat. Koncepty Dalsí/pedchozí snímek Zprávy 39 Odeslané Seznam zpráv jiz Odeslaných nebo vytvoených, ale zatím Neodeslaných. Mzete Pehrát, Vymazat nebo prohlízet Detaily vsech tchto zpráv a mzete je také Znovu odeslat nebo Poslat dál. Zobrazuje vsechna Upozornní, Oznámení o dorucení a Pectení, Pectené a Nepectené MMS. Upozornní a oznámení je mozné Císt nebo Smazat. MMS zprávu lze Pehrát, Pedat dál nebo Odpovdt na ni, zobrazit Detaily nebo ji Smazat. Nastavení Vás telefon mze být pednastaven pro pímý pístup k nabízeným sluzbám. Pokud tomu tak není, obrate se na vaseho operátora a do telefonu zadejte informace tak, jak je získáte od svého operátora. U nkterých operátor mohou být parametry nastaveny na dálku. K dispozici jsou následující nastavení: Rezim píjmu Mzete volit mezi: Manuální: k serveru se pipojíte manuáln vybráním oznámení ze slozky Dorucené, vybráním Pecíst pro stazení a poté Pehrát. Automaticky: MMS se automaticky umístí do slozky Dorucené. Doba platnosti je pi roamingu Dorucené Sdlení jsou automaticky vymazávána pi stazení celé MMS zprávy. Sdlení NEMAZTE ped jejím stazením, jinak zprávu nebude mozné zobrazit. Ulozené zprávy mohou být odeslány pouze ze slozek Koncepty nebo Odeslané. Nelze obnovit zádnou smazanou zprávu (vcetn sdlení nebo oznámení). Mazání lze zrusit stiskem c. Pro nastavení, jak dlouho bude MMS ulozena na serveru: od 1 hodina az do 1 týden (maximum). [. . . ] Zkontrolujte, zda je SIM karta v telefonu správn vlozena (viz str. Pokud problém petrvává, je mozné, ze je SIM karta poskozená. hlasitost vyzvánní, doba podsvícení displeje) a pouzívaných funkcích. Pro zvýsení výdrze telefonu mzete deaktivovat nepouzívané funkce. Telefon nepracuje v aut správn Automobil se skládá z mnoha kovových díl, které pohlcují a stíní elektromagnetické vlny a tím mohou ovlivnit funkci telefonu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS CT6558

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS CT6558 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag