Návod k použití PHILIPS CT5398

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS CT5398. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS CT5398 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS CT5398.


PHILIPS CT5398 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1411 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS CT5398 (1573 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS CT5398

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Seznámení se s vasím telefonem Tlacítko rádia f Postranní tlacítka (hlasitost) Píjem hovoru, tlacítko Wap ( Kamera* a tlacítko m Alfanumerická tlacítka Tlacítkob Displej Navigace a tlacítko , Ukoncení hovoru, ) tlacítko zapnutí/vypnutí Tlacítko c Mikrofon Základní ovládání Zapnutí/vypnutí telefonu Zadání PIN kódu Podrzte ). Tlacítky císlic zadejte vás kód PIN a potvrte jej stiskem, nebo #. Tlacítky císlic zadejte telefonní císlo a stisknte Provedení hovoru (. Píjem hovoru Nastavení hlasitosti hovoru Konec hovoru Zapnutí/vypnutí rádia Po zazvonní stisknte (. telefonu * Volitelné, funkce kamera jako píslusenství není obsazena ve standardním balíku a je prodávána samostatn. Bhem hovoru upravte hlasitost postranními tlacítky. Stiskem f rádio zapnete, optovným podrzením tlacítka vypnete. [. . . ] Následující pole je nutné vyplnit: POP3 adresa, SMTP adresa, Login, Heslo a E-Mail adresa. Menu umozuje pejmenování nastavených e-mailových úct. Stisknte , , zvolte Zprávy > E-mail > Schránka 1 > Nastavení > Název úctu a stisknte 2. , . Vlozte nové jméno a stisknte , . Pokrocilá nastavení Nabídky popsané v této cásti návodu obsahují polozky, které jiz mohou být pednastavené a proto by je nemlo být nutné mnit. Zprávy 53 Jsou-li polozky tchto nabídek prázdná nebo se pi pipojování vyskytly problémy, obrate se na vaseho poskytovatele internetových sluzeb (ISP). Port POP3: je císlo portu POP3 serveru urceného pro píjem e-mail. Port SMTP: je císlo portu POP3 serveru urceného pro odesílání e-mail. DNS adresa: obsahuje DNS adresu externí datové sít, ke které se chcete pipojit. SMPT autentif. : polozkou mzete zapnout nebo vypnout proces autorizace vci SMTP serveru. Ve vtsin evropských zemí je tuto polozku nutno ponechat nastavenou na Vypnuto: pi nastavení na Zapnuto vase e-maily NEBUDOU ODESLÁNY. Blizsí informace vám poskytne vás poskytovatel internetových sluzeb (ISP). Jeden nebo nkolik píjemc 1. 2. Stisknte , , vyberte Zprávy > E-mail, zvolte Schránka 1 nebo Schránka 2. Pohybem tlacítka-vyberte Pidat adresu a stiskem , zobrazte seznam. Pokud zvolíte telefonní seznam , , Na SIM kart", nebude mozné vybrat zádnou e-mailovou adresu, ale bude mozné v okn novou zadat. Pro výbr typu telefonního seznamu viz , , Telefonní seznamy" na stran 27. Ze seznamu vyberte jméno a stiskem , pidejte adresu do seznamu píjemc nebo se stiskem c vrátíte do pedcházející nabídky. V seznamu Adresy mzete stiskem , adresu e-mailu Zmnit nebo Odstranit ze seznamu, pípadn výbrem Pidat adresu a stiskem , vybrat z telefonního seznamu nového píjemce. Opakováním krok 2 az 4 mzete pidat dalsí píjemce zprávy. Poté zadejte pedmt zprávy e-mailu (mze zstat i prázdný) a stisknte , . Psaní a posílání e-mail Nabídka Odeslat postu obsahuje píkazy pro odeslání e-mailu jednomu nebo více Odeslat postu adresátm soucasn, vcetn pílohy, jakou mze být jpeg obrázek. Pijaté zprávy je mozné pedávat dál a pílohy mzete zobrazovat za pomoci píslusného programového vybavení. 5. 6. 54 Zprávy 7. V následujícím okn zadejte vlastní text zprávy (mze zstat i prázdný). Po napsání stisknte pro odeslání e-mailu tlacítko , . Pro psaní textu a císel se podívejte na kapitolu , , Psaní textu a císel" na stran 25. Pokud opustíte nabídku Odeslat postu jest ped odesláním e-mailu, zpráva se neulozí a bude smazána. Pro zmnu obsahu zprávy vyberte Upravit zprávu a stisknte , . Touto volbou se vrátíte zpt ke kroku 2: postupujte dále podle výse uvedených instrukcí pro zadání seznamu píjemc a e-mail nakonec odeslete. Pro odeslání zprávy vyberte Odeslat nyní a stisknte, . [. . . ] zpráva volba je nastavena na Zapnuto. 102 Obrázky a symboly Originální doplky Philips Digitální fotoaparát Nabíjec Umozuje nabíjet akumulátor pipojením do libovolné síové zásuvky. Díky malým rozmrm jej mzete mít stále s sebou v kufíku nebo kabelce. Tento fotoaparát otocný o 360° umozuje snímat obrázky a ukládat je do vaseho telefonu. Dodáváno se speciálním pouzdrem. Pouzdro Sada handsfree Univerzální sada do vozidla Sada je navrzena tak, aby telefon bylo mozné snadno pouzívat bez drzení v ruce a zárove bylo tímto kompaktním esením dosazeno vysoké kvality zvuku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS CT5398

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS CT5398 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag