Návod k použití PHILIPS CT5358

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS CT5358. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS CT5358 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS CT5358.


PHILIPS CT5358 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1149 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS CT5358 (2022 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS CT5358

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Seznámení se s vasím telefonem Tlacítko MMS m Postranní tlacítka (hlasitost) Píjem hovoru, tlacítko Wap ( Tlacítko fotoaparátu C Alfanumerická tlacítka Tlacítko b Displej Navigace a tlacítko , Ukoncení hovoru, ) tlacítko zapnutí/vypnutí Tlacítko c Mikrofon Základní ovládání Zapnutí/vypnutí telefonu Zadání PIN kódu Podrzte ). Tlacítky císlic zadejte vás kód PIN a potvrte jej stiskem , nebo #. Hlasitost upravte postranními tlacítky v pohotovostním rezimu. Tlacítky císlic zadejte telefonní císlo a stisknte Nastavení hlasitosti vyzvánní Provedení hovoru (. Píjem hovoru Po zazvonní stisknte (. telefonu Philips neustále pracuje na zdokonalování svých výrobk. [. . . ] Ped prvním pouzitím GPRS prosím kontaktujte vaseho operátora a vyzádejte si píslusné parametry GPRS. V této nabídce mzete zkonfigurovat telefon a zpsob pipojení k síti (pes GSM nebo GPRS) tak, abyste se pozdji mohli pipojit k píslusnému serveru, který vám umozní odesílání a píjem e-mail. Vsechny následující funkce a volby jsou závislé na vasí smlouv s operátorem a rozsahu sluzeb poskytovaných vasím operátorem. Stisknte , vyberte Zprávy > E-mail > Schránka 1 > Nastavení a stisknte , . V této nabídce mzete zvolit typ sít pouzívané pro pipojení. Penos Nastavení GSM V tomto menu mzete zadat nebo zmnit GSM nastavení. Podrobné Nastavení GSM informace získáte od vaseho operátora: Tel. císlo: volbou mzete zadat telefonní císlo ISP, potebné pro navázání spojení. Stiskem + nebo - vyberte: - ISDN císlo pro zadání císla ISDN ISP, nebo - Analog. pro zadání císla analogové sít, potvrte stiskem tlacítka , . Penos GSM nebo GPRS: pro pipojení ke schránce e-mail bude pouzita pouze sí GSM nebo GPRS. GPRS: volbou této moznosti se pokusí telefon nejprve pipojit pes sí GPRS a pokud ta nebude v okamziku pipojování dostupná, pipojí se telefon prostednictvím sít GSM. Pokud zvolíte tuto moznost, musíte správn nastavit jak GSM, tak i GPRS pipojení. 54 Zprávy Pro nastavení typu císla kontaktujte vaseho poskytovatele internetových sluzeb (ISP) nebo operátora. odpojení je volba pro zadání doby, po které se pi necinnosti telefon automaticky od sít odpojí. Stiskem + nebo - vyberte hodnotu prodlevy od 3 do 10 minut a potvrte stiskem , . Doba necinnosti, po jejímz uplynutí se telefon odpojí, je urcována na základ nepítomnosti transakcí se sítí (pipojování, odesílání e-mail, odpojování). Login a Heslo jsou polozky, které si volíte sami pi vytváení e-mailového úctu. Zadejte je do telefonu pesn. Pístup k e-mailovému serveru 2. Následující pole je nutné vyplnit: POP3 adresa, SMTP adresa, Login, Heslo a E-Mail adresa. POP3 adresa: zadejte adresu POP3 serveru ve tvaru IP nebo DNS jména, pouzívá se pro píjem e-mail. SMTP adresa: zadejte adresu SMTP serveru ve tvaru IP nebo DNS jména, pouzívá se pro odesílání e-mail. POZOR !Pokud vás telefonní operátor není soucasn poskytovatelem vaseho e-mailu, pak si pro e-mailové pipojení pes GPRS zjistte od operátora správnou adresu SMTP serveru a zadejte ji do tohoto pole. Polozky Login, Heslo a E-mail adresa si v nkterých pípadech volíte sami pi vytváení e-mailového úctu. Zadejte je do telefonu pesn tak, jak jste je nadefinovali. Název úctu Nabídky popsané v této cásti návodu umozují nastavení parametr potebných pro pipojení k e-mailovému serveru vaseho poskytovatele internetových sluzeb (ISP) pes mobilní telefon. Veskeré potebné informace obdrzíte od poskytovatele internetových sluzeb a je nutno je zadat pesn tak, jak vám byly sdleny. [. . . ] Je-li pam zaplnna nemusí nkteré funkce pracovat správn. Vymazte nkteré záznamy (Hlasové poznámky, MMS, SMS. . . ) pro uvolnní pamti. Zpráva MMS - Obdrzeli jste novou multimediální zprávu. Obrázky a symboly 103 Originální doplky Philips Nabíjec Umozuje nabíjet akumulátor pipojením do libovolné síové zásuvky. Díky malým rozmrm jej mzete mít stále s sebou v kufíku nebo kabelce. Pouzdro Mkké prsvitné plastové pouzdro umozuje snadné stisknutí tlacítek a zárove chrání povrch telefonu ped poskozením poskrábáním. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS CT5358

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS CT5358 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag