Návod k použití PHILIPS CT3558

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS CT3558. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS CT3558 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS CT3558.


PHILIPS CT3558 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1164 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS CT3558 (3617 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS CT3558

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Seznámení se s vasím telefonem Píjem hovoru, tlacítko WAP Displej Navigacní <, >, +, - a , tlacítka Ukoncení hovoru, ) zap. /vyp. Mikrofon Dostupné funkce Zapnutí/vypnutí telefonu Zadání PIN kódu Podrzte ). Tlacítky císlic zadejte vás kód PIN a potvrte jej stiskem , nebo #. Tlacítky císlic zadejte telefonní císlo a stisknte ( Tlacítko C MMS / Fotoaparát Alfanumerická tlacítka Uskutecnní hovoru (. Píjem hovoru Nastavení hlasitosti hovoru Konec hovoru Pístup k hlavní nabídce Zobrazení nabídky Tel. [. . . ] Spolecn se SMS zprávou mzete poslat 2 pílohy dvou rozdílných typ. Animace a obrázky se vylucují: pokud nejprve zvolíte animaci a poté obrázek, bude ke zpráv pipojen pouze obrázek a obrácen. Nkteré obrázky, animace a zvuky jsou pednastavené. pijaté pes SMS nebo e-mail a poté ulozené v píslusných nabídkách se automaticky objeví v podízených nabídkách , , Vlastní" (Vlastní melodie, Vlastní animace, apod. ). Polozky chránné autorskými právy a ulozené jako , , Vlastní" nemohou být odesílány. Odeslat nyní Odeslat nyní , , Psaní textu a císel" na str. Pro potvrzení stisknte , . Ulozit Ulozit Volbou mzete ulozit napsanou zprávu i s pipojenou pílohou ikony a melodie. Pro potvrzení stisknte , . Císt SMS Volbou císt SMS z nabídky Zprávy zobrazíte seznam ulozených a pijatých zpráv. Dalsí volby umozují správu zpráv pímo v mobilním telefonu. císt SMS Pijaté zprávy Umozuje odeslat práv napsanou zprávu (pro psaní textu a císel, viz - Pijaté zprávy a zprávy jiz pectené jsou oznaceny symbolem . Pijaté jest nepectené zprávy jsou oznaceny symbolem neotevené obálky. Pro zobrazenou zprávu mzete stiskem , vyvolat následující volby: - Odpovdt odesílateli, - Poslat dál zvolenou zprávu (vybrat píjemce ze seznamu nebo vlozit císlo rucn), - Smazat zvolenou zprávu, - Ulozit císlo odesílatele, pokud bylo ke zpráv pipojeno, Zprávy 45 - Ulozit melodii pokud byla ke zpráv SMS pilozena, - Ulozit grafiku pokud byla grafika nebo animace ke zpráv SMS pilozena, - Ulozit vybrané císlo ze zprávy, pokud bylo obsazeno a oznaceno dvojitými uvozovkami (mze být pilozeno a ulozeno nkolik císel), - Volat odesílatele zprávy (závislé na smlouv s operátorem), - Pesun do arch. Ulozené zprávy je mozné prohlédnout stiskem , a výbrem Zprávy, Archiv SMS, Pesun zprávy do archívu jej smaze ze seznamu pijatých SMS. - Upravit zprávu ve slozce Pectené nebo Archiv a poté ji poslat na dalsí císlo (mzete také pidat obrázek nebo zvuk). Pokud byl k upravované zpráv pvodn pipojen obrázek nebo zvuk, je nutné jej nejprve odpojit, ulozit do nabídky Album obrázk nebo do seznamu vyzvánní Vlastní melodie. Ze seznamu je pak mozné pílohu opt ke zpráv pipojit (viz str. 45). Ulozené zprávy automatického ukládání SMS (viz str. Pro zobrazenou zprávu mzete stiskem , vyvolat stejné volby jako pi ctení, vcetn ulození císla volajícího. Smazat vsechny SMS Touto volbou mzete smazat vsechny zprávy ulozené v seznamech na SIM kart Pectené SMS nebo v telefonu Archív SMS nabídky Zprávy. Nastavení SMS Nabídka umozuje nastavit parametry SMS popsané níze. Nastavení SMS SMS centrum SMS centrum Volba umozuje nastavit implicitní SMS centrum. Pokud není dostupné na SIM kart, musíte jej zadat pímo. Podpis Volba umozuje podepisování SMS zpráv. Jako základní podpis je nastaveno Podpis vase císlo umístné na konci zprávy (jejíz délka je píslusn zkrácena (závisí na typu SIM karty a smlov s operátorem). Podpis mzete Upravit, Zmnit a Ulozit. Odeslané zprávy jsou oznaceny symbolem v normálním rezimu nebo s ikonou obálky v rezimu 46 Zprávy Platnost Automatické ulození SMS Auto. ulozit SMS Tato funkce je závislá na vasí dohod s operátorem. Volba umozuje nastavení doby uchování zprávy ve vasem SMS centru. Platnost Tato moznost je vhodná pokud píjemce není práv pipojen k síti (a proto nemze okamzit pijmout zprávu). Zpátecní cesta Volbou je mozné Zapnout nebo Vypnout automatické ukládání odeslaných zpráv do nabídky Archív. Archív SMS Funkcí mzete procházet ulozené zprávy a smazat celý archiv najednou Archív SMS volbou Vynulovat. [. . . ] Pokud problém petrvává, je mozné, ze SIM karta je poskozená. Pro píjem vsech hovor musí být vypnuty funkce , , Podmínného pesmrování" i , , Nepodmínného pesmrování" (viz str. 72). Pi dobíjení akumulátoru se nezobrazuje zádný prouzek a symbol bliká Displej zobrazuje Chyba SIM Nelze odesílat SMS zprávy Myslíte si, ze jste zmeskal(a) nkteré hovory Odstraování problém 93 Volba funkce z nabídky telefonu není povolena, je zobrazeno Není povoleno Nkteré funkce jsou závislé na nastavení operátora. Jsou proto k dispozici pouze tehdy, jestlize je podporuje daná sí a jejich podpora je zahrnuta ve smlouv s operátorem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS CT3558

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS CT3558 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag