Návod k použití PHILIPS C221S3UCW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS C221S3UCW. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS C221S3UCW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS C221S3UCW.


PHILIPS C221S3UCW : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3403 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS C221S3UCW (3230 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS C221S3UCW

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] C221S3 www. philips. com/welcome CS Uživatelská příručka Péče o zákazníky a záruka 1 27 Odstraňování problémů a časté dotazy 32 Obsah 1. Důležité 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 Bezpečnostní údaje 1 Bezpečnostní opatření a údržba 6 Vysvětlení zápisu 7 Likvidace produktu a obalového materiálu 8 1. 5 AntiMicrobial 9 2. Nastavení monitoru 10 2. 1 Instalace 10 2. 2 Odpojte stojánek podstavce a podstavec 12 3. Ovládání monitoru 14 3. 1 Úvod 14 3. 2 Instalace DisplayLink Graphics 14 3. 3 Ovládání zobrazovače 15 4. Technické údaje 20 4. 1 Režimy rozlišení a předvoleb 21 5. Informace o regulaci 22 6. Péče o zákazníky a záruka 27 6. 1 Postup při vadných pixelech plochého panelu společnosti Philips 27 6. 2 Péče o zákazníky & záruka 29 7. Odstraňování problémů a časté dotazy 32 7. 1 Odstraňování problémů 32 7. 2 Obecné časté dotazy 33 7. 3 Často kladené dotazy ohledně monitoru 33 1. Důležité 1. Důležité Tento monitor je určen pro použití se zdravotnickým zařízením pro zobrazování alfa, číselných a grafických dat. Předmětné zařízení - monitor Philips – je napájeno externím ověřeným transformátorovým adaptérem. (IEC/ EN60601-1). Postup vypnutí Před zahájením čištění jednotlivých součástí důrazně doporučujeme vypnout systém. [. . . ] Poznámka: Při jejím zapnutí může být text mírně rozmazaný. Fit to TV (Přizpůsobit TV) Pokud se na monitoru nezobrazí celá pracovní plocha Windows, lze touto volbou nastavit velikost pracovní plochy Windows (rozlišení obrazovky). Advanced Configuration Otevře Vlastnosti zobrazení Windows (WDP). Ovládání monitoru Systém Windows Vista a Windows XP Pokud monitor připojíte k přenosnému počítači s operačním systémem Windows Vista a Windows XP, objeví se v oznamovací oblasti ikona DisplayLink. Získáte tak přístup do nabídky DisplayLink Manager. Pokyny pro používání nabídky DisplayLink Manager: 1. Klepněte na ikonu DisplayLink v oznamovací oblasti. Zobrazí se následující nabídka. 2. Podrobnosti jednotlivých nastavení viz následující tabulka. Volba nabídky Volba podnabídky DisplayLink Manager (Správce DisplayLink) Check Now (Zkontrolovat Updates nyní) (Aktualizace) Configure (Konfigurovat) Screen Resolution (Rozlišení obrazovky) Screen Rotation (Otočení obrazovky) (tuto funkci využijte, pokud systém rozšíříte o ergonomickou základnu) Popis Otevře okno Nastavení zobrazení Windows. Připojí se k aktualizačnímu serveru a vyhledá a případně stáhne novější verze. Otevře okno Možnosti aktualizace, kde můžete zkonfigurovat automatické aktualizace. Zobrazí seznam dostupných rozlišení (1920 x 1080). Tato možnost není dostupná v režimu zrcadlení, protože při ní je rozlišení dáno rozlišením hlavního monitoru. Na zobrazovací zařízení DisplayLink není použito žádné otočení. Rozšířené nebo zrcadlené zobrazení je otočeno o 270 stupňů. Rozšířené nebo zrcadlené zobrazení je otočeno o 90 stupňů. Normal (Normální) Rotated Left (Otočení vlevo) Rotated Right (Otočení vpravo) Upside-Down Rozšířené nebo zrcadlené zobrazení je otočeno o 180 (Vzhůru nohama) stupňů. 18 3. Ovládání monitoru Volba nabídky Volba podnabídky Right (Vpravo) Left (Vlevo) Extend To (Rozšířit) Above (Nad) Below (Pod) Extend (Rozšířit) Set as Main Monitor (Nastavit jako hlavní monitor) Notebook Monitor Off (Monitor notebooku vypnout) Mirror (Zrcadlit) Off (Vypnuto) Optimize for Video (Optimalizovat pro video) (pouze Vista a Windows 7) Fit to TV (Přizpůsobit TV) Popis Rozšíří zobrazení napravo od hlavního zobrazení. Rozšíří zobrazení nalevo od hlavního zobrazení. Rozšíří zobrazení nad hlavní zobrazení. Rozšíří zobrazení pod hlavní zobrazení. Rozšíří zobrazení na sekundární zobrazovač. Nastaví sekundární zobrazovač jako hlavní. Vypne zobrazovač připojeného přenosného počítače a nastaví zobrazovač DisplayLink jako hlavní. Zkopíruje obsah hlavního zobrazovače na sekundární zobrazovač Vypne sekundární zobrazovač Tuto volbu vyberte, pokud chcete výkon zobrazovače DisplayLink optimalizovat pro video. [. . . ] Na výše uvedené poškození se nevztahuje záruka. 5: Proč se na displeji nezobrazuje ostrý text a proč mají zobrazené znaky zubaté okraje?Odp. : Váš LCD monitor nejlépe pracuje při svém nativním rozlišení 1920 x 1080 při 60 Hz. Používejte toto rozlišení pro dosažení optimálního zobrazení. 7. 3 Často kladené dotazy ohledně monitoru Ot. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS C221S3UCW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS C221S3UCW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag