Návod k použití PHILIPS BTM2056/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS BTM2056/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS BTM2056/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS BTM2056/12.


PHILIPS BTM2056/12 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (646 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS BTM2056/12

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www. philips. com/welcome Otázky?Kontaktujte společnost Philips BTM2056 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 2 Váš mikrosystém 3 4 7 Informace o výrobku Specifikace Informace o hratelnosti USB Podporované formáty disků MP3 Typy programů RDS 16 16 16 17 17 Úvod Obsah balení Celkový pohled na hlavní jednotku Celkový pohled na dálkový ovladač 4 4 5 6 8 Řešení problémů 9 Oznámení O zařízení Bluetooth 18 20 18 3 Začínáme Umístění 8 Příprava antény FM 8 Příprava dálkového ovladače 8 Připojení napájení 8 Zapnutí 9 Nastavení hodin 9 Automatické uložení rádiových stanic FM 10 8 4 Přehrávání Přehrávání disku Přehrávání z paměťového zařízení USB Přehrávání ze zařízení podporujících technologii Bluetooth Možnosti přehrávání Zobrazení jiných informací 10 10 10 11 11 12 5 Poslech rádia VKV Ladění rádiových stanic FM 13 Automatické programování rádiových stanic FM 13 Ruční programování rádiových stanic FM 13 Výběr předvolby rádiové stanice 13 Zobrazení informací RDS 13 Volba stereofonního/monofonního vysílání 14 13 6 Další funkce Nastavení budíku Nastavení časovače vypnutí Přehrávání z externího zařízení Poslech ze sluchátek 14 14 15 15 15 CS 2 1 Důležité informace Varování •• Neodstraňujte kryt systému. •• Nikdy nemažte žádnou část tohoto systému. •• Nepokládejte tento systém na jiné elektrické zařízení. [. . . ] Pokud ne, stiskněte tlačítko . Přehrávání z paměťového zařízení USB Poznámka •• Ujistěte se, že zařízení USB obsahuje přehrávatelný zvukový obsah. CS 10 1 Zapojte paměťové zařízení USB do konektoru . 4 »» Po úspěšném spárování a propojení se kontrolka Bluetooth rozsvítí modře a mikrosystém dvakrát pípne. »» Datový proud zvuku směřuje ze zařízení do tohoto mikrosystému. Tip •• Systém si dokáže zapamatovat až 5 dříve připojených zařízení Bluetooth. 2 Stisknutím tlačítka USB na dálkovém ovladači vyberte zdroj USB. »» Přehrávání se automaticky spustí. Pokud ne, stiskněte tlačítko . Odpojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth: • Deaktivujte funkci Bluetooth na vašem zařízení nebo • Umístěte zařízení mimo dosah komunikace. Zapnutí nebo vypnutí dynamického zvýraznění basů. Výběr zvukového efektu: [POP] (pop) [JAZZ] (jazz) [ROCK] (rock) [CLASSIC] (klasická hudba) [FLAT] (plochý) Programování skladeb Naprogramovat lze maximálně 20 skladeb. Zobrazení jiných informací Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY během přehrávání zobrazíte čas a jiné informace o přehrávání. 1 2 3 4 5 6 Stisknutím tlačítka v režimu CD nebo USB zastavíte přehrávání. Stisknutím tlačítka PROG aktivujte režim programování. »» Zobrazí se hlášení [PROG] (program). U skladeb MP3/WMA vyberte opakovaným stisknutím tlačítka příslušné album. / Opakovaným stisknutím tlačítka / vyberte skladbu a následovným stisknutím tlačítka PROG volbu potvrďte. Opakováním kroků 3–4 můžete naprogramovat další skladby. Stisknutím tlačítka přehrajete naprogramované skladby. »» Během přehrávání je zobrazeno hlášení [PROG] (program). • Chcete-li program vymazat, stiskněte dvakrát tlačítko . CS 12 5 Poslech rádia VKV Ladění rádiových stanic FM Poznámka •• Anténu umístěte co nejdále od televizoru, anténu FM. videorekordéru nebo jiných zdrojů vyzařování. Ruční programování rádiových stanic FM 1 2 3 4 5 V režimu tuneru nalaďte rádiovou stanici FM. Stisknutím tlačítka PROG aktivujte režim programování. »» Bliká hlášení [PROG] (program). Opakovaným stisknutím tlačítka vyberte číslo kanálu. nebo •• Zkontrolujte, zda jste připojili a zcela natáhli dodanou Potvrďte opětovným stiskem tlačítka PROG. Opakováním kroků 1–4 uložíte další stanice FM. Poznámka 1 2 Stisknutím tlačítka FM vyberte režim tuneru FM. »» Zobrazí se hlášení [SEARCH] (hledání). »» Systém automaticky naladí stanici FM se silným příjmem. [. . . ] •• Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. Informace o aktivaci této funkce naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení. •• Systém je již připojen k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. •• Vymazali jste historii párování mikrosystému. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS BTM2056/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS BTM2056/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag