Návod k použití PHILIPS BTM1180/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS BTM1180/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS BTM1180/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS BTM1180/12.


PHILIPS BTM1180/12 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (615 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS BTM1180/12

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www. philips. com/welcome Otázky?Kontaktujte společnost Philips BTM1180 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace Bezpečnost 2 2 3 3 4 5 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 7 Informace o výrobku 2 Váš mikrosystém Specifikace Informace o hratelnosti USB Podporované formáty disků MP3 13 13 14 15 15 17 Úvod Obsah balení Celkový pohled na hlavní jednotku Celkový pohled na dálkový ovladač 8 Řešení problémů 9 Oznámení 3 Začínáme Připojení reproduktorů Připojení napájení Ukázka funkcí Příprava dálkového ovladače Nastavení hodin Zapnutí 4 Přehrávání Přehrávání z disku Přehrávání z jednotky USB Přehrávání Přechod na skladbu Programování skladeb Přehrávání ze zařízení podporujících technologii Bluetooth 5 Poslech rádia Naladění rádiové stanice Automatické programování rádiových stanic Ruční programování rádiových stanic Výběr předvolby rádiové stanice 6 Další funkce Nastavení budíku Nastavení časovače vypnutí Poslech externího zařízení CS 1 1 Důležité informace Bezpečnost Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly • • • Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zástrčkám, zásuvkám a místu, kde kabel opouští zařízení. Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem. [. . . ] Přepnutí do pohotovostního režimu Eco: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu delší než dvě sekundy. »» Panel displeje se ztmaví. Poznámka •• Jednotka se po 15 minutách v pohotovostním režimu přepne do pohotovostního režimu Eco. Nastavení hodin 1 V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko CLOCK na dálkovém ovladači déle než dvě sekundy. »» Zobrazí se formát hodin [24H] nebo [12H]. Stisknutím tlačítek / vyberte formát hodin [24H] nebo [12H]. »» Zobrazí se čísla znázorňující hodiny a začnou blikat. Opakováním kroků 2-3 nastavte hodiny a minuty. Poznámka •• Nedojde-li během 90 sekund ke stisknutí žádného tlačítka, systém automaticky ukončí režim nastavení hodin. 2 3 4 Přepínání mezi pohotovostním režimem a pohotovostním režimem Eco: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu delší než dvě sekundy. Tip •• Když je přístroj zapnutý, můžete zobrazit hodiny stisknutím tlačítka CLOCK. 8 CS 4 Přehrávání FM CD PRESET/ALBUM AUDIO IN Přehrávání z disku 1 2 3 4 Stisknutím tlačítka CD vyberte zdroj CD. otevřete podavač USB SOURCE VOLUME REPEAT VOL SHUFFLE MUTE DISPLAY PROG TIMER AUDIO IN SOUND CLOCK SLEEP Vložte disk potištěnou stranou nahoru. »» Přehrávání se automaticky spustí. Pokud ne, stiskněte tlačítko . Přehrávání / / Výběr složky. •• Není zaručena kompatibilita se všemi zařízeními Bluetooth. Opakovaným stisknutím tlačítka FM/ vyberte zdroj Bluetooth. »» Zobrazení se hlášení [BT] (Bluetooth). Na zařízení podporujícím Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) povolte připojení Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth s možností spárování (informace naleznete v uživatelské příručce zařízení). Na zařízení Bluetooth vyberte možnost „PHILIPS BTM1180“ a v případě nutnosti zadejte jako párovací heslo „0000“. »» Po úspěšném spárování a propojení se kontrolka Bluetooth rozsvítí modře a jednotka pípne. »» Datový proud zvuku směřuje ze zařízení podporujícího Bluetooth do jednotky. Tip 3 4 •• Jednotka si dokáže zapamatovat až 8 dříve připojených zařízení Bluetooth. 10 CS Odpojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth: • Deaktivujte funkci Bluetooth na vašem zařízení nebo • Umístěte zařízení mimo dosah komunikace. Vymazání historie párování Bluetooth: • Stisknětea podržte tlačítko na hlavní jednotce na 8 sekund. »» Aktuální připojení Bluetooth je odpojeno. »» Po úspěšném vymazání jednotka pípne. 5 Poslech rádia Naladění rádiové stanice Tip •• Anténu umístěte co nejdále od televizoru, její polohu. videorekordéru nebo jiných zdrojů vyzařování. •• Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte 1 2 3 Opakovaným stisknutím tlačítka FM/ vyberte zdroj FM. Stiskněte a podržte tlačítko / po dobu delší než dvě sekundy. »» Rádio automaticky naladí stanici se silným příjmem. / , dokud Naladění slabé stanice: Opakovaně stiskněte tlačítko nenajdete optimální příjem. Automatické programování rádiových stanic Poznámka •• Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic (FM). V režimu tuneru stisknutím a podržením tlačítka PROG po dobu více než dvou sekund aktivujte automatické programování. [. . . ] •• Zařízení nepodporuje profily, jež vyžaduje tato jednotka. Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. Podívejte se do uživatelské příručky a zjistěte, jak funkci aktivovat. Tato jednotka není v režimu párování. Tato jednotka je již připojena k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS BTM1180/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS BTM1180/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag