Návod k použití PHILIPS BTD7170/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS BTD7170/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS BTD7170/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS BTD7170/12.


PHILIPS BTD7170/12 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1520 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS BTD7170/12 QUICK STARTING GUIDE (1986 ko)
   PHILIPS BTD7170/12 QUICK STARTING GUIDE (2213 ko)
   PHILIPS BTD7170/12 GUIDE DE MISE EN ROUTE (1986 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS BTD7170/12

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www. philips. com/welcome Otázky?Kontaktujte společnost Philips BTD7170 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace Bezpečnost 2 2 4 4 4 5 6 7 7 8 8 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 15 16 16 16 16 17 5 Poslech rádia 2 Váš mikrosystém Úvod Obsah balení Celkový pohled na hlavní jednotku Celkový pohled na dálkový ovladač 19 Naladění rádiové stanice 19 Automatické uložení rádiových stanic FM 19 Ruční uložení rádiových stanic FM 20 Výběr předvolby rádiové stanice 20 Zobrazení informací RDS 20 Volba stereofonního/monofonního vysílání 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 25 25 26 26 26 27 30 3 Začínáme 6 Další funkce Umístění zařízení Připojení reproduktorů Možnosti připojení videa Připojení antény FM Připojení napájení Příprava dálkového ovladače Ukázka funkcí Nastavení hodin Zapnutí Nalezení správného kanálu Výběr správného systému TV příjmu Změna jazyka nabídky systému Nastavení funkce EasyLink (ovládání HDMI-CEC) Nastavení budíku Nastavení časovače vypnutí Poslech externího zařízení Poslech prostřednictvím sluchátek 7 Úprava nastavení Obecné nastavení Nastavení videa Nastavení zvuku Předvolby 8 Informace o výrobku 4 Přehrávání Specifikace Podporované formáty disků Informace o hratelnosti USB Typy programů RDS Přehrávání z disku Přehrávání ze zařízení USB nebo nahraných disků Přehrávání Možnosti přehrávání Přechod na skladbu Programování skladeb Užijte si karaoke Přehrávání ze zařízení podporujících technologii Bluetooth 9 Řešení problémů 10 Oznámení CS 1 1 Důležité informace Bezpečnost Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly • • • Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zástrčkám, zásuvkám a místu, kde kabel opouští zařízení. Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem. [. . . ] / / vyberte album vyberte skladbu Programování skladeb Naprogramovat lze maximálně 20 skladeb. 1 2 3 4 5 Stisknutím tlačítka PROG aktivujte režim programu. Pomocí tlačítek / vyberte skladbu a stisknutím tlačítka PROG volbu potvrďte. Opakováním kroků 2–3 naprogramujete další stopy. Stisknutím tlačítka přehrajete naprogramované skladby. »» Během přehrávání je zobrazeno hlášení [PROG] (program). • Chcete-li program vymazat, stiskněte v pozici zastavení tlačítko . • • • • • • [Mikrofon]: zapnutí nebo vypnutí zvukového výstupu mikrofonu. karaoke]: zvýšení a snížení úrovně hlasitosti, úrovně ozvěny vstupu mikrofonu a tóniny hudby. [Vokál]: výběr různých režimů karaoke nebo vypnutí původního hlasu. [Zvětšení]: během přehrávání videa můžete pomocí funkce zvětšení nebo zmenšení procházet obraz. [Opak. ]: volba možnosti opakování přehrávání nebo vypnutí funkce opakování. [PŘEJÍT]: během přehrávání videa můžete zadat místo pro zahájení přehrávání zadáním požadovaného času nebo čísla. Užijte si karaoke Můžete připojit mikrofon (není součástí balení) a zpívat se zdrojem hudby. 16 CS Poznámka •• Abyste předešli zpětné vazbě, nastavte před připojením mikrofonu hlasitost mikrofonu na minimum. • • [Změna tóniny]: umožňuje nastavit úroveň výšek, která je vhodná pro váš hlas. [Vokál]: výběr různých režimů zvuku funkce karaoke nebo vypnutí původního vokálu. 1 2 3 4 5 Vložte disk pro karaoke. a pak vyberte možnost Přehrávání ze zařízení podporujících technologii Bluetooth Poznámka informace o kompatibilitě s rozhraním Bluetooth v uživatelské příručce. •• Není zaručena kompatibilita se všemi zařízeními Bluetooth. •• Všechny případné překážky mezi systémem a zařízením mohou vést ke snížení provozního rozsahu. •• Efektivní provozní rozsah mezi tímto výrobkem a zařízením podporujícím Bluetooth je přibližně 10 metrů. •• Jednotka si dokáže zapamatovat až 8 dříve připojených zařízení Bluetooth. Zapněte zvukový výstup mikrofonu (viz část „Úprava nastavení funkce karaoke“). Přehrávejte disk pro karaoke a zpívejte do mikrofonu. •• Před spárováním zařízení s tímto systémem si přečtěte Úprava nastavení funkce karaoke • • • • [Mikrofon]: zapnutí nebo vypnutí zvukového výstupu mikrofonu. karaoke]: umožňuje vypnout funkci hodnocení karaoke nebo vybrat úroveň hodnocení (základní / středně pokročilá / pokročilá). Je-li vybrána úroveň, po skončení každé skladby se zobrazí skóre. [Soutěž ve zpěvu]: umožňuje různým zpěvákům soutěžit ve zpěvu až čtyř skladeb a zobrazí výsledky soutěže. Chcete-li poslouchat hudbu bezdrátově, musíte nejprve spárovat zařízení podporující Bluetooth s jednotkou. Zvolte nejvhodnější způsob párování Bluetooth podle následujících předpokladů. [. . . ] •• Znovu nastavte hodiny/časovač. CS 29 10 Oznámení Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení. Společnost WOOX Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www. philips. com/support výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. Informace o ochraně životního prostředí Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS BTD7170/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS BTD7170/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag