Návod k použití PHILIPS BT 9290/32

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS BT 9290/32. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS BT 9290/32 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS BT 9290/32.


PHILIPS BT 9290/32 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (13209 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS BT 9290/32

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Important Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation. -- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. -- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. [. . . ] 4 Uždarykite kirpimo mašinėlę (pasigirs spragtelėjimas). Patarimas. Norėdami, kad kirptuvas gerai veiktų, kas šešis mėnesius sutepkite jo dantelius lašu siuvimo mašinų alyvos. 90 LIETUVIŠKAI Laikymas -- Kad išvengtumėte pažeidimų ir kad skutimosi galvutėse nesikauptų purvas, pasinaudoję ant barzdaskutės uždėkite apsauginį dangtelį. -- Tik PT866: prietaisą ir jo dalis laikykite krepšelyje. Pakeitimas Kad skutimasis būtų efektyvus, patariame skutimo galvutes keisti kas dvejus metus. Pakeitimo priminimas Įsižiebęs skutimo galvutės simbolis nurodo, kad reikia keisti skutimo galvutes. Naudokite tik originalias HQ8 ar HQ9 (tik PT919) „Philips“ skutimo galvutes. 1 Skutimo galvutės simbolis nuolat šviečia oranžine spalva. 3 Paspauskite atlaisvinimo mygtuką ir atidarykite skutimo įtaisą. 4 Nuimkite barzdaskutės skutimo įtaisą. 5 Pasukite užraktą prieš laikrodžio rodyklę (A) ir nuimkite laikantį rėmelį (B). 6 Išimkite skutimosi galvutes ir į skutimosi įtaisą įdėkite naujas. LIETUVIŠKAI Pastaba. Įsitikinkite, kad skutimo galvučių iškyšos yra tiksliai įstatytos į griovelius. 91 7 Laikantį rėmelį uždėkite atgal ant skutimosi įtaiso (A), užraktą pasukite pagal laikrodžio rodyklę (B). 8 Įkiškite naujo skutimosi įtaiso rankenėlę į angą barzdaskutės viršuje. Jei skutimo įtaisas neužsidaro sklandžiai, patikrinkite, ar tinkamai įstatėte skutimo galvutes ir ar užsifiksavo laikantysis rėmas. 9 Paspauskite ir palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką 5 sekundes, kad iš naujo nustatytumėte barzdaskutės pakeitimo priminimą. Oranžinė lemputė užges. Priedai Norėdami išsaugoti geriausią savo barzdaskutės veikimą, pasirūpinkite ją nuolat valyti ir keiskite jos galvutes rekomenduojamu laiku. Vispārīgs apraksts (Zīm.  1) 1 Aizsarguzgalis 2 Skūšanas bloks 3 Skūšanas bloka atbrīvošanas poga 4 Skuvekļa ieslēgšanas/izslēgšanas poga 5 Skūšanas galviņas simbols 6 Lādēšanas indikators 7 Lādēšanas statīvs (PT866*/PT739*) 8 Somiņa (PT866*) 9 Adapteris 10 Tīrīšanas suka 11 Trimmera atbrīvošanas slīdslēdzis (tikai modeļiem PT919/PT866/ PT860/PT845/PT739/PT737/PT731) 12 Trimmeris (tikai modeļiem PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/ PT731) Piezīme. Modeļa numurs norādīts skuvekļa aizmugurē.   * tikai Apvienotajā Karalistē, Nēderlandē, Vācijā, Francijā, Turcijā, Zviedrijā, Somijā, Norvēģijā, Dānijā, Itālijā, Portugālē, Spānijā un Grieķijā. Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk. Nenogrieziet adapteri, lai to nomainītu ar citu kontaktdakšu, jo tādējādi tiks izraisīta bīstama situācija. -- Šo ierīci nevar izmantot personas (tostarp bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, līdz par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi izmantot šo ierīci. -- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni. -- Pirms skuvekļa tīrīšanas mazgājot zem krāna vienmēr izvelciet barošanas kontaktdakšu no elektrotīkla sienas kontaktligzdas. LATVIEŠU Ievērībai ------------ 95 Nekādā gadījumā neiegremdējiet skuvekli ūdenī. Nekad neskalojiet skuvekli ar ūdeni, kura temperatūra pārsniedz 80°C. Lai neapplaucētu rokas, vienmēr pārbaudiet, vai ūdens nav pārāk karsts. Kad skalojat ierīci, no kontaktligzdas tās apakšpusē var tecēt ūdens. Tas ir normāli un nav bīstami, jo visas elektroniskās daļas atrodas slēgtā strāvas blokā skuvekļa iekšpusē. [. . . ] Бритвені головки -- Рекомендується заміняти бритвені головки кожні два роки. Заміняйте їх бритвеними головками Philips HQ8 або HQ9 (лише PT919). Прибирання -- Щоб добре почистити бритвені головки, скористайтеся розпилювачем для чищення (HQ110). 184 УКРАЇНСЬКА Навколишнє середовище -- Не викидайте пристрій разом зі звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допоможете захистити довкілля. -- Вбудована акумуляторна батарея бритви містить речовини, які можуть забруднювати навколишнє середовище. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS BT 9290/32

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS BT 9290/32 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag