Návod k použití PHILIPS BT 2500W/00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS BT 2500W/00. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS BT 2500W/00 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS BT 2500W/00.


PHILIPS BT 2500W/00 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2957 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS BT 2500W/00

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Přestože na to, aby byl tento dokument přesný a užitečný, vynaložil výrobce maximální úsilí, na přesnost a úplnost zde uvedených informací neposkytuje žádné záruky. Tento materiál zpracovalo a vydalo dokumentační oddělení společnosti Oki. Oki a PHILIPSPAGE jsou registrované ochranné známky společnosti Oki Electric Industry Company Ltd. Energy Star je ochranná známka Úřadu pro ochranu životního prostředí USA (United States Environmental Protection Agency). [. . . ] Kromě seřizování a nastavování, které je popsáno v příručce, neprovádějte žádné jiné úkony. Mohli byste tím způsobit škodu vyžadující rozsáhlou opravu tiskárny. Předpis o hlučnosti zařízení č. GSGV 18. 1. 1991: Maximální intenzita zvuku tohoto přístroje nepřesahuje 70dB (A) dle ISO 7779. • • Zacházení s tonerovou kazetou a obrazovým válcem • Náhradní kazety s tonerem a jednotky s obrazovým válcem skladujte nerozbalené. Při výměně použitou kazetu s tonerem nebo jednotku obrazového válce uložte do původního obalu. Kazetu s tonerem a jednotku obrazového válce nevystavujte dennímu světlu po dobu delší než pět minut. Zelený válec (uvnitř jednotky) nikdy nevystavujte působení přímého slunečního světla. Jednotku obrazového válce vždy držte za její konce. Nikdy ji neuchopte za střední část. • • Pokud se vyskytne okolnost naznačující, že tiskárna nefunguje správně nebo je poškozena, okamžitě ji vypojte ze zásuvky a spojte se se svým dodavatelem. Měli byste se zaměřit zejména na tyto okolnosti: • Instalační příručka v 14escz. book Page vi Sunday, June 24, 2001 9:56 AM Nedotýkejte se zeleného válce, který je uvnitř jednotky. • Používejte vždy originální kazety s tonerem od firmy PHILIPS, aby se nepoškodila jednotka obrazového válce. Při výměně zacházejte s kazetou s tonerem opatrně, aby se kazeta nedotka obleku nebo jiných porézních materiálů. Vyjměte vystýlkový materiál (1) ze šachty určené pro kazetu s tonerem. 4. Kazetu vložte do tiskárny, levou stranou napřed, jak je znázorněno na obrázku (1). 5. Barevně označený výstupek otočte, aby se zarovnal s horním okrajem kazety, čímž toner uvolníte do výsypného koše. 2. Rozbalte novou tonerovou kazetu a pečlivě z ní stáhněte ochrannou pásku (1). Tisková data z programů a aplikací převádí do formy srozumitelné tiskárně a ovládá další funkce tiskárny. Tato tiskárna se dodává s CD-ROMem obsahujícím ovladače tiskáren pro Windows. Nejlepší výsledky při tisku ve Windows lze dosáhnout s použitím ovladačů, které jsou dodány spolu s tiskárnou. Tyto ovladače byly navrženy pro danou tiskárnu a jsou nejlépe schopny využít všechny její funkce. Při práci v jiných operačních systémech lze nejlepších výsledků při tisku dosáhnout s použitím ovladačů tiskáren řady HP LaserJet. Poznámka 1: Nejnovější informace o instalaci ovladače tiskárny a příslušného software najdete v souboru README na instalačním CD, které je přiloženo k tiskárně. Poznámka 2: Kabel paralelního rozhraní není součástí dodávky. Kabel paralelního rozhraní musí být obousměrný a odpovídat normě IEEE 1284-1994. Poznámka 3: Kabel rozhraní USB není součástí dodávky tiskárny. Použijte kabel rozhraní USB odpovídající specifikaci USB 1. 1. Ovladač USB Poznámka: Instalace ovladače USB je potřebná pouze u Windows 98 a Windows Me, pro Windows 2000 není nutná. Obecné informace Rozhraní USB má následující omezení: • • Nepracuje pod operačními systémy MS-DOS a Windows 95/ 3. 1/ NT 4. 0/ NT 3. 51. [. . . ] c) Klepněte na [Další], vyberte požadovaný ovladač a pokračujte kroky 4, 5 a 6. Okipage 14e 10 14escz. book Page 11 Sunday, June 24, 2001 9:56 AM Česky Konfigurace Plug and Play - Win95/98/Me Zapněte tiskárnu a poté počítač. Jestliže se po spuštění počítače zobr azí dialogové okno [P řidat nov ý hardware], klepněte na [Storno]. Vložte CD s ovladači, automaticky se spustí instalační program. Jestliže se tak nestane, dvouklepněte na ikonu [Tento počítač], poté na ikonu jednotky CD a souboru Setup. Poznámka: Tímto je zajištěna správná Stavového monitoru tiskárny. instalace Instalační příručka 11 14escz. book Page 12 Sunday, June 24, 2001 9:56 AM Konfigurace s použitím Průvodce přidáním tiskárny - Win 2000 K tomu, abyste mohli nainstalovat nový ovladač tiskárny, budete potřebovat oprávnění administrátora. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS BT 2500W/00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS BT 2500W/00 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag