Návod k použití PHILIPS BT 100B/00 QUICK STARTING GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS BT 100B/00. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS BT 100B/00 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS BT 100B/00.


PHILIPS BT 100B/00 QUICK STARTING GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5433 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS BT 100B/00 QUICK STARTING GUIDE (997 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS BT 100B/00QUICK STARTING GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] I když bylo vyvinuto odpovídající úsilí, aby tento dokument byl tak přesný a užitečný jak je to možné, nedáváme žádnou záruku, až přímou tak nepřímo vyjádřenou, ohledně přesnosti a kompletnosti zde obsažených informací. Nejnovější ovladače a příručky jsou k dispozici na webovské stránce Oki Europe: http://www. okieurope. com Copyright 2003 PHILIPS. Oki a Microline jsou registrované obchodní značky společnosti Oki Electric Industry Company Ltd. Energy Star je obchodní značka agentury United States Enviromental Protection Agency. [. . . ] Chladnější; blíží se podmínkám denního světla. Studené; výchozí nastavení mnoha monitorů a televizorů. (K = kelvin, jednotka měření teploty) Zobrazení barev v aplikacích Některé grafické aplikace, například Corel Draw nebo Adobe Photoshop, zobrazují barvy odlišně od kancelářských aplikací, jako je Microsoft Word. Další informace najdete v nápovědě online nebo v uživatelské příručce příslušné aplikace. Typ papíru Použitý typ papíru může též významně ovlivnit vytištěné barvy. Například tisk na recyklovaném papíru vypadá méně výrazně než tisk na speciálním lesklém papíru. BAREVNÝ TISK > 31 VOLBA METODY DOSAŽENÍ SOULADU BAREV Správná metoda dosažení odpovídající shody mezi dokumentem zobrazeným na monitoru a jeho tištěnou podobou neexistuje. Dosažení přesných a reprodukovatelných barev ovlivňuje mnoho faktorů. Následující pokyny vám pomohou dosáhnout při tisku kvalitních barevných výsledků. V závislosti na typu tisknutého dokumentu existuje několik metod. Dosažené výsledky se mohou měnit v závislosti na aplikaci, ze které tisknete. Některé aplikace bez upozornění potlačí veškerá nastavení pro dosažení souladu barev v ovladači tiskárny. PŘÍSTUP K MOŽNOSTEM PRO DOSAŽENÍ SOULADU BAREV Možnosti funkce Colour Matching (Soulad barev) v ovladači tiskárny pomáhají sladit barvy výtisku s barvami zobrazenými na obrazovce nebo s barvami z jiných zdrojů, například z digitálního fotoaparátu. Nastavení možností pro dosažení souladu barev z ovládacího panelu systému Windows: 1. Některá z těchto nastavení v ovladači mohou být nastavena na hodnotu Printer Setting (Nastavení tiskárny) a výchozím nastavením je pak to, které bylo zadáno v nabídkách tiskárny. Výchozí výrobní nastavení jsou v následujících tabulkách zobrazena tučně. Za normálních provozních podmínek, které nazýváme pohotovostní stav, je na displeji LCD tiskárny zobrazen text ONLINE. Za těchto podmínek lze do systému nabídek vstoupit stisknutím tlačítka + či – na ovládacím panelu. Pomocí těchto tlačítek můžete procházet seznamem nabídek nahoru a dolů, dokud se nezobrazí požadovaná nabídka. Stisknutím tlačítka ENTER zobrazíte vybranou nabídku. Pomocí tlačítek + a – můžete položkami nabídky procházet nahoru a dolů. Když se zobrazí položka, kterou chcete změnit, stiskněte tlačítko ENTER a položku upravte. U aktuálně platného nastavení je zobrazena hvězdička (*). Pomocí tlačítek + a – můžete nastaveními dostupnými pro tuto položku procházet nahoru a dolů a když se zobrazí požadované nastavení, stiskněte tlačítko ENTER. U nastavení se objeví hvězdička (*), která indikuje, že nastavení je nyní platné. [. . . ] Nedotýkejte se jí. ODSTRANĚNÍ UVÍZNUTÉHO PAPÍRU > 72 3. Na obrázku je zobrazeno umístění čtyř kazet. 1 2 3 4 1. Kazeta s černou barvou Chcete-li získat přístup k cestě papíru, musíte vyjmout všechny čtyři obrazové bubny. Uchopte obrazový buben za horní část uprostřed, zvedněte ho a spolu s kazetou ho vyjměte z tiskárny. ODSTRANĚNÍ UVÍZNUTÉHO PAPÍRU > 73 5. Kazetu položte opatrně na kus papíru tak, aby nebyl znečištěn nábytek a aby se nepoškodil zelený povrch bubnu. UPOZORNĚNÍ! Zelený povrch obrazového bubnu na spodní části kazety je velmi choulostivý a citlivý na světlo. Nedotýkejte se ho a nevystavujte ho normálnímu osvětlení místnosti po dobu delší než 5 minut. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS BT 100B/00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS BT 100B/00 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag