Návod k použití PHILIPS BDP9700/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS BDP9700/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS BDP9700/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS BDP9700/12.


PHILIPS BDP9700/12 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2903 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS BDP9700/12 (2887 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS BDP9700/12

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www. philips. com/welcome Otázky?Kontaktujte společnost Philips BDP9700 Příručka pro uživatele 1 Zapojení a ovládání CS Před připojením přehrávač disků Blu-ray/DVD používat, přečtěte si všechny doprovodné instrukce. Tento výrobek využívá technologii ochrany patentů, která spadá pod licenci společnosti Verance Corporation a je chráněna patenty v USA. Patent 7, 369, 677 a další americké a světové patenty, které byly již vydané nebo čekají na vyřízení příslušné žádosti. Také ochrana autorských práv a ochrana obchodního tajemství týkající se příslušných aspektů této technologie. [. . . ] K ovládání zařízení vyhovujících funkci EasyLink a připojených prostřednictvím rozhraní HDMI lze použít jediný dálkový ovladač. Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou spolupráci se všemi zařízeními HDMI CEC. 1 2 3 4 Připojte zařízení kompatibilní se standardem HDMI CEC prostřednictvím HDMI a zapněte ovládání HDMI CEC na televizoru a ostatních připojených zařízeních (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce televizoru a ostatních zařízení). Vyberte možnost [Zap] u položek: [EasyLink], [Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka] a [Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka]. »» Funkce EasyLink je zapnuta. Přehrávání stiskem jediného tlačítka Pokud se v podavači disku nachází videodisk, stisknutím tlačítka zapněte televizor z pohotovostního režimu a přehrajte disk. Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka Jakmile uvedete některé připojené zařízení (například televizor) jeho vlastním dálkovým ovladačem do pohotovostního režimu, přehrávač je také automaticky uveden do pohotovostního režimu. CS 19 3 Změna nastavení Tento oddíl vám pomůže změnit nastavení přehrávače. • [Nastavení obrazu]: Vybrat optimální nastavení obrazu (technologie CinemaPerfect HD). • [Sledovat 3D video]: Nastavení výstupu 3D nebo 2D při přehrávání disku Blu-ray 3D. Přehrávač musí být k televizoru připojen 3D kabelem HDMI. Poznámka 1 2 DISC MENU POP-UP MENU TOP MENU OK •• Pokud nastavení změníte, ujistěte se, zda televizor nové •• Chcete-li upravovat nastavení související s rozhraním DISC MENU POP-UP MENU TOP MENU nastavení podporuje. 3 OK Watch 3D video HDMI, musí být televizor připojen pomocí kabelu HDMI. •• U kompozitního připojení (prostřednictvím konektoru VIDEO ) vyberte v položce [HDMI Video] rozlišení videa 480i/576i nebo 480p/576p, aby byl videovýstup povolen. Poznámka •• Možnost nabídky, která je zobrazena šedě, nelze změnit. •• Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko tlačítko . Chcete-li nabídku opustit, stiskněte Zvuk 1 2 Stiskněte tlačítko . Výběrem položky [Nastavení] > [Audio] otevřete možnosti nabídky nastavení zvuku. • [Noční režim]: Výběr tichého zvuku nebo plného dynamického rozsahu zvuku. Noční režim slouží ke ztišení hlasitých zvuků a zvýšení hlasitosti tichých zvuků (například řeči). • [Neo 6]: Povolení nebo zakázání prostorového zvukového efektu, který je převáděn z 2. 0kanálového zvuku. • [HDMI (MAIN) audio]: Výběr formátu zvuku pro výstup zvuku, je-li tento přehrávač připojen k televizoru prostřednictvím konektoru HDMI OUT (MAIN). • [HDMI (AVR) audio]: Výběr formátu zvuku pro výstup zvuku, je-li tento přehrávač připojen k přijímači AV prostřednictvím konektoru HDMI OUT (AV RECEIVER) („AVR“ je zkrácený tvar pro „přijímač AV“). Obraz 1 2 Stiskněte tlačítko . Výběrem položky [Nastavení] > [Videa] otevřete možnosti nabídky nastavení videa. • [Televizní obrazovka]: Výběr formátu zobrazení tak, aby byl přizpůsoben televizní obrazovce. • [HDMI Video]: Výběr rozlišení videa HDMI. • [HDMI Deep Color]: Pokud je video zaznamenáno pomocí technologie Deep Color a televizor tuto technologii podporuje, jsou barvy zobrazeny s větším počtem jemnějších odstínů. CS 20 • [Digitální audio]: Nastavení formátu zvuku pro výstup zvuku, je-li přehrávač připojen prostřednictvím digitálního konektoru (COAXIAL nebo OPTICAL). • [Převzorkování PCM]: Nastavení vzorkovací frekvence pro audio výstup PCM, je-li přehrávač připojen prostřednictvím digitálního konektoru (COAXIAL nebo OPTICAL). • [Nastavení reproduktorů]: K dosažení nejlepšího prostorového zvuku nastavte úrovně hlasitosti a vzdálenosti jednotlivých reproduktorů. Poznámka •• Chcete-li upravovat nastavení související s rozhraním HDMI, musí být televizor připojen pomocí kabelu HDMI. [. . . ] • Zkontrolujte, zda není bezdrátová síť rušena mikrovlnnými troubami, telefony DECT nebo jinými zařízeními Wi-Fi v okolí. • Pokud bezdrátová síť nefunguje správně, zkuste instalaci pevné sítě (viz „Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“ > „Nastavení sítě“). • Zkontrolujte, zda je síť správně zapojena (viz „Používání přehrávače disků Blu-ray/ DVD“ > „Nastavení sítě“). • Zkontrolujte, zda je síť nastavena (viz „Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“ > „Nastavení sítě“). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS BDP9700/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS BDP9700/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag