Návod k použití PHILIPS BDP7750/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS BDP7750/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS BDP7750/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS BDP7750/12.


PHILIPS BDP7750/12 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2934 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS BDP7750/12 (2934 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS BDP7750/12

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www. philips. com/welcome Otázky?Kontaktujte společnost Philips BDP7750 Příručka pro uživatele Před připojením přehrávač disků Blu-ray/DVD používat, přečtěte si všechny doprovodné instrukce. Για το πλήρες ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης, δείτε το CD-ROM που εσωκλείεται ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www. philips. com/welcome. Για να λάβετε εκτύπωση των οδηγιών, επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Φιλιπς Ελλάς, Λεωφ. Κηφισίας 44 15125 Μαρούσι Τηλ. [. . . ] [HDMI Deep Color]: Pokud je video zaznamenáno pomocí technologie Deep Color a televizor tuto technologii podporuje, jsou barvy zobrazeny s větším počtem jemnějších odstínů. • • • • • • výstup PCM, je-li přehrávač připojen prostřednictvím digitálního konektoru (COAXIAL nebo OPTICAL). [Kanály]: Podle vícekanálového připojení vyberte 7. 1kanálový zvuk, nebo 2kanálový/ 5. 1kanálový zvuk. [Nastavení reproduktorů]: K dosažení nejlepšího prostorového zvuku nastavte úrovně hlasitosti a vzdálenosti jednotlivých reproduktorů. Poznámka • [Auto]: Role Majitele skupiny je automaticky určena během vytváření spojení mezi zdrojovým zařízením a tímto přehrávačem. • [Vlastník skupiny]: Určení přehrávače jako Majitele skupiny a umožnění výběru kanálu pro vytvoření propojení se zdrojovým zařízením. Preference (jazyk, rodičovský zámek. . . ) 1 2 • Stiskněte tlačítko . Výběrem položky [Nastavení] > [Preference] otevřete možnosti nabídky nastavení preferencí. [Rozvržení klávesnice]: Výběr jazyka pro připojenou klávesnici. [Nabídka Disc Menu]: Výběr jazyka nabídky videa disku. [Rodičovský zámek]: Omezení přístupu k diskům, na nichž bylo zakódováno hodnocení. Pro přístup k možnostem omezení zadejte „0000“. Chcete-li přehrávat všechny disky bez ohledu na hodnocení, vyberte úroveň „8“. [Spořič obrazovky]: Aktivace či deaktivace režimu spořiče obrazovky. Pokud je aktivován, spořič obrazovky se zapne po 10 minutách nečinnosti (například v režimu pozastavení nebo zastavení). [Automatický posun titulků]: Aktivace či deaktivace posunu titulků. Pokud je tato funkce aktivována, automaticky upravuje polohu titulků tak, aby byly přizpůsobeny televizní obrazovce (tato funkce je aktivní pouze u některých televizorů Philips). [Změnit heslo]: Nastavení nebo změna hesla pro přehrávání disku s omezeným přístupem. Pokud nemáte k dispozici heslo nebo jste je zapomněli, zadejte „0000“. •• Chcete-li upravovat nastavení související s rozhraním HDMI, musí být televizor připojen pomocí kabelu HDMI. •• Noční režim je dostupný pouze u disků DVD a Blu-ray se zvukem Dolby. Síť (instalace, služba Smart TV. . . ) 1 2 • • • • • • • • Stiskněte tlačítko . Výběrem položky [Nastavení] > [Síť] otevřete možnosti nabídky nastavení sítě. [Síťová instalace]: Spuštění pevné nebo bezdrátové instalace pro aktivaci sítě. [Zobrazit nastavení sítě]: Zobrazení aktuálního stavu sítě. [Zobrazit bezdrátové nastavení]: Zobrazení aktuálního stavu Wi-Fi. [Smazat paměť funkce Smart TV]: Vymazání historie prohlížeče Smart TV (například souborů cookie). [. . . ] Software s otevřeným zdrojovým kódem Společnost Philips Electronics Singapore Pte Ltd tímto nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou kopii příslušného zdrojového kódu softwarových balíčků s otevřeným kódem a chráněných autorskými zákony, které jsou použity v tomto výrobku, pro který je tato nabídka vyžadována příslušnými licencemi. Tato nabídka je platná po dobu tří let od zakoupení výrobku a je k dispozici každému, kdo obdrží tuto informaci. Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte open. source@philips. Jestliže si nepřejete použít e-mail nebo neobdržíte odpověď během týdne, napište na adresu „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P. O. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS BDP7750/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS BDP7750/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag