Návod k použití PHILIPS BDP5600/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS BDP5600/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS BDP5600/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS BDP5600/12.


PHILIPS BDP5600/12 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2394 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS BDP5600/12 (2382 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS BDP5600/12

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www. philips. com/welcome Otázky?Kontaktujte společnost Philips BDP5600 BDP5602 Příručka pro uživatele Před připojením přehrávač disků Blu-ray/DVD používat, přečtěte si všechny doprovodné instrukce. 2 www. philips. com/welcome Register your product and get support at PC & Mac User manual 1 VIDEO HDMI OUT ( ) A COAXIAL AUDIO OUT 3 2 1 HDMI HDMI VIDEO COAXIAL  UDIO LINE OUT A HDMI 2 VIDEO+AUDIO LINE OUT HDMI VIDEO COAXIAL  UDIO LINE OUT A IO AUDIO LINE OUT O VIDEO 4 3 COAXIAL HDMI VIDEO COAXIAL  UDIO LINE OUT A COAXIAL COAXIAL A A 4 AUDIO LINE OUT HDMI VIDEO COAXIAL  UDIO LINE OUT A AUDIO LINE OUT 5 3 4 5 1 2 SOURCE TV 6 6 2 BD BD 3D DVD/VCD/CD DivX Plus HD/MKV MP3 / JPEG 1 3 4 USB 1 2 3 7 Obsah 1 Zapojení a ovládání   2 Používání přehrávače disků Bluray/DVD   2 Základní ovládací prvky   Možnosti pro zvuk, video a obrázky   Videa DivX   Přehrávání prezentace s hudbou   Funkce BonusView na discích Blu-ray   Služba BD-Live na discích Blu-ray   Přehrávání videa Blu-ray 3D   Nastavení sítě   Ovládání chytrého telefonu   Procházení počítače prostřednictvím DLNA   Procházení služby Smart TV   Půjčování videa online   Přenášení médií ze zařízení Android   Použití funkce Philips EasyLink   9 9 10 11 12 12 13 13 13 14 15 15 16 16 16 3 Změna nastavení   18 Obraz   18 Zvuk   18 Síť (instalace, služba Smart TV. . . )   19 Preference (jazyk, rodičovský zámek. . . )   19 Pokročilá nastavení (vymazání paměti. . . )   20 21 21 21 22 23 4 Aktualizace softwaru   Aktualizace softwaru prostřednictvím internetu   Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB   5 Specifikace   6 Řešení problémů   7 Bezpečnost a důležité upozornění   26 CS 8 2 Používání přehrávače disků Blu-ray/ DVD Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips!Chceteli využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips (např. aktualizace softwaru výrobku), zaregistrujte svůj výrobek na adrese www. philips. com/welcome. Základní ovládací prvky Během přehrávání ovládáte přehrávač těmito tlačítky. [. . . ] Pokud nemáte k dispozici heslo nebo jste je zapomněli, zadejte „0000“. [Panel displeje]: Změna úrovně jasu zobrazovacího panelu přehrávače. [Automatický pohotovostní režim]: Aktivace či deaktivace automatického pohotovostního režimu. Pokud je tato funkce aktivována, přehrávač se po 30 minutách nečinnosti přepne do pohotovostního režimu (například v režimu pozastavení nebo zastavení). [Rychlé probuzení]: Zapnutí nebo vypnutí funkce rychlejšího probuzení přehrávače z pohotovostního režimu. Je-li vypnuto rychlé probuzení, je spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu nižší. [VCD PBC]: Nastavení zobrazení nebo přeskočení nabídky obsahu u disků VCD a SVCD. Poznámka •• Není-li k dispozici preferovaný jazyk disku, zvuku nebo titulků, můžete zvolit položku [Další] v možnostech nabídky a zadat čtyřmístný kód jazyka, který najdete na konci této uživatelské příručky. •• Zvolíte-li jazyk, který není u disku k dispozici, přehrávač použije výchozí jazyk disku. 19 Pokročilá nastavení (vymazání paměti. . . ) 1 2 • Stiskněte tlačítko . Výběrem položky [Nastavení] > [Pokročilé] otevřete možnosti nabídky pokročilých nastavení. [Zabezpečení BD-Live]: Omezení nebo povolení přístupu ke službě BD-Live (pouze u nekomerčních disků BD-Live vytvořených uživatelem). [Režim smíchání]: Ovládání 2kanálového stereovýstupu. [Aktualizace softwaru]: Výběr aktualizace softwaru ze sítě nebo z paměťového zařízení USB. [Vymazání paměti]: Odstranění souborů služby BD-Live stažených do paměťového zařízení USB. Pro uložení staženého obsahu služby BD-Live bude automaticky vytvořena složka „BUDA“. [Kód DivX® VOD]: Zobrazení registračního kódu DivX® nebo deregistračního kódu přehrávače. [Netflix ESN]: Zobrazení ESN (elektronické sériové číslo) pro hráče. [Deactivation]: Zrušení aktivace Netflix na přehrávači. [Informace o verzi]: Zobrazení verze softwaru přehrávače. [Obnovení výchozích nastavení]: Obnovení výchozích nastavení přehrávače naprogramovaných ve výrobě, kromě hesla a nastavení úrovně rodičovského zámku. Poznámka •• U komerčních disků Blu-ray nelze omezit přístup •• Před zakoupením video souborů DivX a jejich k internetu. přehráváním na tomto přehrávači přehrávač nejprve zaregistrujte na webových stránkách www. divx. com pomocí kódu DivX VOD. • • • • • • • • CS 20 4 Aktualizace softwaru Před zahájením aktualizace softwaru přehrávače zkontrolujte aktuální verzi softwaru: • Stiskněte tlačítko , vyberte možnost [Nastavení] > [Pokročilé] > [Informace o verzi] a stiskněte tlačítko OK. Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB 1 2 Ověřte nejnovější verzi softwaru na webové stránce www. philips. com/support. • Vyhledejte příslušný model a klikněte na možnost „Software a ovladače“. Stáhněte software na paměťové zařízení USB. [. . . ] Jestliže si nepřejete použít e-mail nebo neobdržíte odpověď během týdne, napište na adresu „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P. O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands. “ Jestliže neobdržíte včasné potvrzení dopisu, napište e-mail na výše uvedenou adresu. Tento výrobek využívá technologii ochrany patentů, která spadá pod licenci společnosti Verance Corporation a je chráněna patenty v USA. Patent 7, 369, 677 a další americké a světové patenty, které byly již vydané nebo čekají na vyřízení příslušné žádosti. Také ochrana autorských práv a ochrana obchodního tajemství týkající se příslušných aspektů této technologie. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS BDP5600/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS BDP5600/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag