Návod k použití PHILIPS BDP2180/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS BDP2180/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS BDP2180/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS BDP2180/12.


PHILIPS BDP2180/12 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1651 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS BDP2180/12

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www. philips. com/welcome Otázky?Kontaktujte společnost Philips BDP2180 Příručka pro uživatele Před připojením přehrávač disků Blu-ray/DVD používat, přečtěte si všechny doprovodné instrukce. 2 www. philips. com/welcome Register your product and get support at BDP2180 PC & Mac 1 HDMI ( ) COAXIAL A 3 2 1 HDMI HDMI VIDEO COAXIAL  UDIO LINE OUT A HDMI 2 COAXIAL HDMI VIDEO COAXIAL  UDIO LINE OUT A COAXIAL COAXIAL A A 4 3 4 5 1 2 SOURCE TV 5 6 2 BD/BD 3D DVD/VCD/CD DivX Plus HD/MKV MP3 / JPEG 1 3 4 1 USB 2 3 6 Obsahs 1 Zapojení a ovládání   2 Používání přehrávače disků Bluray/DVD   2-6 Základní ovládací prvky   Možnosti pro zvuk, video a obrázky   Videa DivX   Přehrávání prezentace s hudbou   Funkce BonusView na discích Blu-ray   Služba BD-Live na discích Blu-ray   Přehrávání videa Blu-ray 3D   Nastavení sítě   Ovládání chytrého telefonu   Procházení počítače prostřednictvím DLNA   Použití funkce Philips EasyLink   8 8 9 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 16 16 16 17 18 18 18 19 20 3 Změna nastavení   Obraz   Zvuk   Síť (instalace, stav. . . )   Preference (jazyk, rodičovský zámek. . . )   Pokročilá nastavení (vymazání paměti. . . )   4 Aktualizace softwaru   Aktualizace softwaru prostřednictvím internetu   Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB   5 Specifikace   6 Řešení problémů   7 Bezpečnost a důležité upozornění   22 CS 7 2 Používání přehrávače disků Blu-ray/ DVD Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips!Chceteli využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips (např. aktualizace softwaru výrobku), zaregistrujte svůj výrobek na adrese www. philips. com/welcome. Základní ovládací prvky 8 CS Během přehrávání ovládáte přehrávač těmito tlačítky. [. . . ] Výběrem položky [Nastavení] > [Pokročilé] otevřete možnosti nabídky pokročilých nastavení. • [Zabezpečení BD-Live]: Omezení nebo povolení přístupu ke službě BD-Live (pouze u nekomerčních disků BD-Live vytvořených uživatelem). • [Režim smíchání]: Ovládání 2kanálového stereovýstupu. • [Aktualizace softwaru]: Výběr aktualizace softwaru ze sítě nebo z paměťového zařízení USB. • [Vymazání paměti]: Odstranění souborů služby BD-Live stažených do paměťového zařízení USB. Pro uložení staženého obsahu služby BD-Live bude automaticky vytvořena složka „BUDA“. • [Kód DivX® VOD]: Zobrazení registračního kódu DivX® nebo deregistračního kódu přehrávače. • [Informace o verzi]: Zobrazení verze softwaru přehrávače. • [Obnovení výchozích nastavení]: Obnovení výchozích nastavení přehrávače naprogramovaných ve výrobě, kromě hesla a nastavení úrovně rodičovského zámku. Poznámka •• U komerčních disků Blu-ray nelze omezit přístup •• Před zakoupením video souborů DivX a jejich k internetu. přehráváním na tomto přehrávači přehrávač nejprve zaregistrujte na webových stránkách www. divx. com pomocí kódu DivX VOD. Poznámka titulků, můžete zvolit položku [Další] v možnostech nabídky a zadat čtyřmístný kód jazyka, který najdete na konci této uživatelské příručky. •• Zvolíte-li jazyk, který není u disku k dispozici, přehrávač použije výchozí jazyk disku. •• Není-li k dispozici preferovaný jazyk disku, zvuku nebo CS 17 4 Aktualizace softwaru Před zahájením aktualizace softwaru přehrávače zkontrolujte aktuální verzi softwaru: • Stiskněte tlačítko , vyberte možnost [Nastavení] > [Pokroč. ] > [Informace o verzi] a stiskněte tlačítko OK. a Rozbalte balíček se staženými materiály a zkontrolujte, zda je rozbalená složka označena názvem „UPG_ALL“. b Vložte složku „UPG_ALL“ do kořenového adresáře. 3 4 5 Připojte paměťové zařízení USB ke konektoru (USB) přehrávače. a vyberte možnost Aktualizace softwaru prostřednictvím internetu 1 2 3 Připojte přehrávač k internetu (viz část „Nastavení sítě“). a vyberte možnost 6 Vyberte možnost [Pokroč. ] > [Aktualizace softwaru]> [USB]. »» Pokud je nalezeno médium s aktualizací, zobrazí se výzva ke spuštění aktualizace. Při aktualizaci softwaru postupujte podle pokynů na televizní obrazovce. »» Po dokončení aktualizace se přehrávač automaticky vypne a opět zapne. Výstraha 4 Vyberte možnost [Pokroč. ] > [Aktualizace softwaru]> [Síť]. »» Pokud je nalezeno médium s aktualizací, zobrazí se výzva ke spuštění aktualizace. Při aktualizaci softwaru postupujte podle pokynů na televizní obrazovce. »» Po dokončení aktualizace se přehrávač automaticky vypne a opět zapne. •• Po dobu aktualizace softwaru nevypínejte napájení ani nevyjímejte paměťové zařízení USB, mohli byste přehrávač poškodit. Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB 1 2 Ověřte nejnovější verzi softwaru na webové stránce www. philips. com/support. • Vyhledejte příslušný model a klikněte na možnost „Software a ovladače“. Stáhněte software na paměťové zařízení USB. 18 CS 5 Specifikace Poznámka •• Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Kód oblasti Přehrávač umožňuje přehrávat disky s následujícími kódy oblasti. [. . . ] Jestliže si nepřejete použít e-mail nebo neobdržíte odpověď během týdne, napište na adresu „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P. O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands. “ Jestliže neobdržíte včasné potvrzení dopisu, napište e-mail na výše uvedenou adresu. Tento výrobek využívá technologii ochrany patentů, která spadá pod licenci společnosti Verance Corporation a je chráněna patenty v USA. Patent 7, 369, 677 a další americké a světové patenty, které byly již vydané nebo čekají na vyřízení příslušné žádosti. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS BDP2180/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS BDP2180/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag