Návod k použití PHILIPS BDP2100/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS BDP2100/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS BDP2100/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS BDP2100/12.


PHILIPS BDP2100/12 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1475 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS BDP2100/12

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www. philips. com/welcome Otázky?Kontaktujte společnost Philips BDP2100 Příručka pro uživatele Před připojením přehrávač disků Blu-ray/DVD používat, přečtěte si všechny doprovodné instrukce. 2 www. philips. com/welcome Register your product and get support at BDP2100 PC & Mac 1 HDMI ( ) COAXIAL A 3 2 1 HDMI HDMI VIDEO COAXIAL  UDIO LINE OUT A HDMI 2 COAXIAL HDMI VIDEO COAXIAL  UDIO LINE OUT A COAXIAL COAXIAL A A 4 3 4 5 1 2 SOURCE TV 5 6 2 BD DVD/VCD/CD DivX Plus HD/MKV MP3 / JPEG 1 3 4 1 USB 2 3 6 Obsah 1 Zapojení a ovládání   2 Používání přehrávače disků Bluray/DVD   2-6 Základní ovládací prvky   Možnosti pro zvuk, video a obrázky   Videa DivX   Přehrávání prezentace s hudbou   Funkce BonusView na discích Blu-ray   Služba BD-Live na discích Blu-ray   Nastavení sítě   Ovládání chytrého telefonu   Procházení počítače prostřednictvím DLNA   Použití funkce Philips EasyLink   8 8 9 10 11 11 11 12 13 14 14 3 Změna nastavení   15 Obraz   15 Zvuk   15 Síť (instalace, stav. . . )   16 Preference (jazyk, rodičovský zámek. . . )   16 Pokročilá nastavení (vymazání paměti. . . )   16 18 18 18 19 20 4 Aktualizace softwaru   Aktualizace softwaru prostřednictvím internetu   Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB   5 Specifikace   6 Řešení problémů   7 Bezpečnost a důležité upozornění   23 CS 7 2 Používání přehrávače disků Blu-ray/ DVD Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips!Chceteli využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips (např. aktualizace softwaru výrobku), zaregistrujte svůj výrobek na adrese www. philips. com/welcome. Základní ovládací prvky Během přehrávání ovládáte přehrávač těmito tlačítky. [. . . ] •• Zvolíte-li jazyk, který není u disku k dispozici, přehrávač použije výchozí jazyk disku. •• Není-li k dispozici preferovaný jazyk disku, zvuku nebo Pokročilá nastavení (vymazání paměti. . . ) 1 2 • Stiskněte tlačítko . Výběrem položky [Nastavení] > [Pokročilé] otevřete možnosti nabídky pokročilých nastavení. [Zabezpečení BD-Live]: Omezení nebo povolení přístupu ke službě BD-Live (pouze u nekomerčních disků BD-Live vytvořených uživatelem). [Režim smíchání]: Ovládání 2kanálového stereovýstupu. [Aktualizace softwaru]: Výběr aktualizace softwaru ze sítě nebo z paměťového zařízení USB. • • • • 16 CS • • • • [Vymazání paměti]: Odstranění souborů služby BD-Live stažených do paměťového zařízení USB. Pro uložení staženého obsahu služby BD-Live bude automaticky vytvořena složka „BUDA“. [Kód DivX® VOD]: Zobrazení registračního kódu DivX® nebo deregistračního kódu přehrávače. [Informace o verzi]: Zobrazení verze softwaru přehrávače. [Obnovení výchozích nastavení]: Obnovení výchozích nastavení přehrávače naprogramovaných ve výrobě, kromě hesla a nastavení úrovně rodičovského zámku. Poznámka •• U komerčních disků Blu-ray nelze omezit přístup •• Před zakoupením video souborů DivX a jejich k internetu. přehráváním na tomto přehrávači přehrávač nejprve zaregistrujte na webových stránkách www. divx. com pomocí kódu DivX VOD. CS 17 4 Aktualizace softwaru Před zahájením aktualizace softwaru přehrávače zkontrolujte aktuální verzi softwaru: • Stiskněte tlačítko , vyberte možnost [Nastavení] > [Pokroč. ] > [Informace o verzi] a stiskněte tlačítko OK. a Rozbalte balíček se staženými materiály a zkontrolujte, zda je rozbalená složka označena názvem „UPG_ALL“. b Vložte složku „UPG_ALL“ do kořenového adresáře. 3 4 5 Připojte paměťové zařízení USB ke konektoru (USB) přehrávače. a vyberte možnost Aktualizace softwaru prostřednictvím internetu 1 2 3 Připojte přehrávač k internetu (viz část „Nastavení sítě“). a vyberte možnost 6 Vyberte možnost [Pokroč. ] > [Aktualizace softwaru]> [USB]. »» Pokud je nalezeno médium s aktualizací, zobrazí se výzva ke spuštění aktualizace. Při aktualizaci softwaru postupujte podle pokynů na televizní obrazovce. »» Po dokončení aktualizace se přehrávač automaticky vypne a opět zapne. Výstraha 4 Vyberte možnost [Pokroč. ] > [Aktualizace softwaru]> [Síť]. »» Pokud je nalezeno médium s aktualizací, zobrazí se výzva ke spuštění aktualizace. Při aktualizaci softwaru postupujte podle pokynů na televizní obrazovce. »» Po dokončení aktualizace se přehrávač automaticky vypne a opět zapne. •• Po dobu aktualizace softwaru nevypínejte napájení ani nevyjímejte paměťové zařízení USB, mohli byste přehrávač poškodit. Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB 1 2 Ověřte nejnovější verzi softwaru na webové stránce www. philips. com/support. • Vyhledejte příslušný model a klikněte na možnost „Software a ovladače“. Stáhněte software na paměťové zařízení USB. 18 CS 5 Specifikace Poznámka •• Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Kód oblasti Přehrávač umožňuje přehrávat disky s následujícími kódy oblasti. DVD Blu-ray Země Evropa, Velká Británie B Přehrávatelná média • Videodisk BD • DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer) • VCD/SVCD • Audio CD, CD-R/CD-RW, multimediální soubory MP3, WMA, soubory JPEG • multimediální soubory DivX (Ultra)/DivX Plus HD, multimediální soubory MKV • paměťové zařízení USB Formát souboru • Video: . avi, . divx, . mp4, . mkv • Zvuk: . mp3, . wma, . wav • Obrázky: . jpg, . gif, . png Videí • Systém signálu: PAL / NTSC • Výstup rozhraní HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24 Hz Audio • Digitální výstup: 0, 5 Vp-p (75 ohm) • Koaxiální kabel • Výstup rozhraní HDMI • Vzorkovací frekvence: • MP3: 32 kHz, 44, 1 kHz, 48 kHz • WMA: 44, 1 kHz, 48 kHz • Konstantní přenosová rychlost: • MP3: 112 kB/s - 320 kB/s • WMA: 48 kB/s - 192 kB/s USB • Kompatibilita: Vysokorychlostní připojení USB (2. 0) • Podpora tříd: třída velkokapacitní paměťová zařízení USB • Systém souborů: FAT16, FAT32 • Port USB: 5 V , 500 mA • Podpora HDD (přenosné jednotky pevného disku): může být nutný externí zdroj napájení. [. . . ] Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte open. source@philips. Jestliže si nepřejete použít e-mail nebo neobdržíte odpověď během týdne, napište na adresu „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P. O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands. “ Jestliže neobdržíte včasné potvrzení dopisu, napište e-mail na výše uvedenou adresu. Tento výrobek využívá technologii ochrany patentů, která spadá pod licenci společnosti Verance Corporation a je chráněna patenty v USA. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS BDP2100/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS BDP2100/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag