Návod k použití PHILIPS AZ787/12 QUICK STARTING GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS AZ787/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS AZ787/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS AZ787/12.


PHILIPS AZ787/12 QUICK STARTING GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2246 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS AZ787/12QUICK STARTING GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Always there to help you Register your product and get support at www. philips. com/welcome Question?Contact Philips AZ787 For first-time use EN CS DA DE EL ES FI FR Before using your product, read all accompanying safety information. Před použitím výrobku si přečtěte přibalené bezpečnostní informace. Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende sikkerhedsoplysninger. [. . . ] [ Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα SHUFFLE μέχρι να εξαφανιστεί το εικονίδιο της τυχαίας αναπαραγωγής. Stiskněte během přehrávání tlačítko rychle vpřed/rychle vzad a držte jej stisknuté; po uvolnění tlačítka přehrávání pokračuje. Přeskočení na předchozí nebo následující album MP3/WMA. Vyberte zvukový soubor Spuštění nebo pozastavení přehrávání. / / FR Contrôle de la lecture (mode CD/USB uniquement) / / / Maintenez les touches d’avance/retour rapide enfoncées pendant la lecture, puis relâchez-les pour reprendre la lecture normale. Permet de passer à l’album MP3/WMA précédent ou suivant. [ ] : permet de répéter toutes les pistes de façon aléatoire. [ Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur REPEAT à plusieurs reprises jusqu’à ce que les icônes de répétition disparaissent. [ Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur SHUFFLE à plusieurs reprises jusqu’à ce que l’icône de lecture aléatoire disparaisse. NL Bediening (alleen CD/USB-modus) / / / Houd ingedrukt om de track vooruit of terug te spoelen tijdens het afspelen en laat los om het afspelen te hervatten. [ Om weer normaal af te spelen, drukt u herhaaldelijk op REPEAT tot de pictogrammen voor herhalen verdwijnen. [ Om weer normaal af te spelen, drukt u herhaaldelijk op SHUFFLE tot het pictogram voor in willekeurige volgorde afspelen verdwijnt. Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren: ROCK (rock); CLASSIC (klassiek); POP (pop); JAZZ (jazz) RU Управление воспроизведением (только режим CD/USB) / Нажмите и удерживайте для быстрого перехода вперед/назад в пределах дорожки во время воспроизведения; отпустите кнопку для возобновления воспроизведения. Переход к предыдущему или следующему альбому MP3/WMA. Запуск или приостановка воспроизведения. REPEAT ]: повторное воспроизведение текущей дорожки. [ ]: повторное воспроизведение всех дорожек. [ ]: повторное воспроизведение всех дорожек в произвольном [ порядке. Для возврата к обычному режиму воспроизведения нажимайте кнопку REPEAT, пока не исчезнут значки режима повтора. ]: воспроизведение дорожек в случайном порядке. [ Для возврата к обычному режиму воспроизведения нажимайте кнопку SHUFFLE, пока не исчезнет значок воспроизведение в случайном порядке. Включение и выключение динамического усиления НЧ. Выбор предустановленного звукового эффекта ROCK (Рок); CLASSIC (Классика); POP (Поп); JAZZ (Джаз) www. philips. com/welcome Question? [. . . ] [ ]: Opakované prehrávanie všetkých skladieb v náhodnom poradí. [ Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, opakovane stláčajte tlačidlo REPEAT, až kým ikony opakovania nezmiznú. [ Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, opakovane stláčajte tlačidlo SHUFFLE, až kým nezmizne ikona prehrávania v náhodnom poradí. SHUFFLE SHUFFLE SHUFFLE SHUFFLE SHUFFLE Juster lyd VOL +/MUTE DBB DSC Øg eller reducer lydstyrken. Vælg en forudindstillet lydeffekt: ROCK (rock); CLASSIC (klassisk); POP (pop); JAZZ (jazz) Ajuste del sonido VOL +/MUTE DBB DSC Aumenta o disminuye el volumen. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS AZ787/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS AZ787/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag