Návod k použití PHILIPS AZ328/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS AZ328/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS AZ328/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS AZ328/12.


PHILIPS AZ328/12 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (916 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS AZ328/12

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] UPOZORNĚNÍ týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje: • Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji. CS • • • • • • • Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod. ). • Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. POZOR: V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. [. . . ] (sériové číslo) ___________________________ Připojení napájení Přístroj může být napájen střídavým proudem nebo bateriemi. n Volič zdroje • Výběr zdroje. o + VOLUME • Nastavení hlasitosti p AC~MAINS • Zásuvka napájení. q AUDIO-IN • Připojení externího audiozařízení. První varianta – napájení ze sítě Varování •• Hrozí nebezpečí poškození výrobku!Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně jednotky. •• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!Při odpojování síťového napájení vytahujte vždy ze zdířky konektor. Nikdy netahejte za kabel. Napájecí kabel zapojte do zásuvky. Tip •• Chcete-li uspořit energii, po použití přístroj vypněte. CS 5 Zapnutí Přepnutí voliče zdroje na hlavní jednotce do polohy FM/USB/AUDIO-IN/CD. »» Je-li volič zdroje v poloze AUDIO-IN/ CD, zobrazí se zpráva CD. • Pokud jednotka během 15 minut nedetekuje žádný zvuk, přepne se do pohotovostního režimu. • Stisknutím tlačítka probudíte jednotku z pohotovostního režimu. AC~MAINS Druhá varianta – napájení z baterií Výstraha •• Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem. Vypnutí Přepnutí voliče zdroje na hlavní jednotce do polohy OFF. Poznámka •• Baterie nejsou součástí příslušenství, 1 2 3 Otevřete přihrádku na baterie. Vložte 6 baterií (typ: 1, 5V článek R14/ UM2/C) se správnou polaritou (+/−) podle označení. Zavřete přihrádku na baterie. 6 CS 4 Přehrávání AUDIO IN CD USB FM TAPE / OFF Přehrávání disků CD Poznámka •• Nelze přehrávat disky CD kódované pomocí •• Pokud je zapojený kabel audio-in, přehrávání CD/USB technologií na ochranu autorských práv. se zastaví a jednotka se automaticky přepne do režimu audio in. Je možné přehrávat komerčně dostupné zvukové disky CD: • Disky CD-Recordable (CD-R) • Disky CD-Rewritable (CD-RW) • Disky MP3-CD Přehrávání z externího zařízení Prostřednictvím této jednotky můžete poslouchat i externí audiozařízení. 1 2 3 Přepněte volič zdroje do polohy CD. Vložte disk potištěnou stranou nahoru a jemně zavřete víko podavače CD. »» Přehrávač disků CD se automaticky spustí. 1 2 Volič zdroje přepněte do polohy AUDIOIN/CD. Připojte audiokabel (3, 5 mm, není součástí balení) ke: • Konektor AUDIO-IN na jednotce. • konektoru pro připojení sluchátek na externím zařízení. Přehrávejte z externího zařízení (viz uživatelská příručka zařízení). Poznámka 3 • • Chcete-li vybrat skladbu, stiskněte tlačítko / . Chcete-li přehrávání disku CD pozastavit, stiskněte tlačítko . Chcete-li přehrávání disku CD obnovit, stiskněte znovu tlačítko . Chcete-li přehrávání disku CD zastavit, stiskněte tlačítko . •• Konektor AUDIO-IN není určen pro sluchátka. •• Když jednotka hraje z externího zařízení, panel displeje zhasne. • • AUDIO-IN CS 7 Přehrávání ze zařízení USB Poznámka •• Ujistěte se, že zařízení USB obsahuje přehrávatelný zvukový obsah. • Chcete-li pozastavit/obnovit přehrávání, stiskněte tlačítko na hlavní jednotce. [. . . ] • Zkontrolujte, zda je pro nahrávání použita kazetová páska NORMAL (IECI). Na kazetu není možné nahrávat • Zkontrolujte, zda nejsou zlomené výstupky kazety. Nebyl zjištěn žádný disk •• Vložte disk. CS 11 •• Zkontrolujte, zda disk nebyl vložen vzhůru nohama. •• Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS AZ328/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS AZ328/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag