Návod k použití PHILIPS AZ320/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS AZ320/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS AZ320/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS AZ320/12.


PHILIPS AZ320/12 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2741 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS AZ320/12

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] UPOZORNĚNÍ týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje: • Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji. CS • • • • • • • Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod. ). • Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. POZOR: V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. [. . . ] Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně jednotky. •• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!Při odpojování síťového napájení vytahujte vždy ze zdířky konektor. Nikdy netahejte za kabel. Napájecí kabel zapojte do zásuvky. Tip •• Chcete-li uspořit energii, po použití přístroj vypněte. CS 5 Zapnutí Přepnutí voliče zdroje na hlavní jednotce do polohy FM/USB/AUDIO-IN/CD. »» Je-li volič zdroje v poloze AUDIO-IN/ CD, zobrazí se zpráva CD. • Pokud jednotka během 15 minut nedetekuje žádný zvuk, přepne se do pohotovostního režimu. • Stisknutím tlačítka probudíte jednotku z pohotovostního režimu. Druhá varianta – napájení z baterií Výstraha •• Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem. Vypnutí Přepnutí voliče zdroje na hlavní jednotce do polohy OFF. Poznámka •• Baterie nejsou součástí příslušenství, 1 2 3 Otevřete přihrádku na baterie. Vložte 6 baterií (typ: 1, 5V článek R14/ UM2/C) se správnou polaritou (+/−) podle označení. Zavřete přihrádku na baterie. 6 CS 4 Přehrávání AUDIO IN CD USB FM OFF Přehrávání disků CD Poznámka •• Nelze přehrávat disky CD kódované pomocí •• Pokud je zapojený kabel audio-in, přehrávání CD/USB technologií na ochranu autorských práv. se zastaví a jednotka se automaticky přepne do režimu audio in. Přehrávání ze zařízení USB Poznámka •• Ujistěte se, že zařízení USB obsahuje přehrávatelný zvukový obsah. Je možné přehrávat komerčně dostupné zvukové disky CD: • Disky CD-Recordable (CD-R) • Disky CD-Rewritable (CD-RW) • Disky MP3-CD 1 2 3 Přepněte volič zdroje do polohy CD. Vložte disk potištěnou stranou nahoru a jemně zavřete víko podavače CD. »» Přehrávač disků CD se automaticky spustí. 1 2 Volič zdroje přepněte do polohy USB. »» Přehrávání se automaticky spustí. Pokud ne, stiskněte tlačítko . • • Chcete-li vybrat skladbu, stiskněte tlačítko / . Chcete-li přehrávání disku CD pozastavit, stiskněte tlačítko . Chcete-li přehrávání disku CD obnovit, stiskněte znovu tlačítko . Chcete-li přehrávání disku CD zastavit, stiskněte tlačítko . AUDIO IN • • CD USB FM OFF CS 7 Ladění rádiových stanic FM Poznámka •• Pro optimální příjem anténu FM zcela natáhněte a upravte její polohu. Přehrávání z externího zařízení Prostřednictvím této jednotky můžete poslouchat i externí audiozařízení. 1 2 3 1 2 Volič zdroje přepněte do polohy FM. Zopakováním kroku 2 naladíte více stanic. Volič zdroje přepněte do polohy AUDIOIN/CD. Připojte audiokabel (3, 5 mm, není součástí balení) ke: • Konektor AUDIO-IN na jednotce. • konektoru pro připojení sluchátek na externím zařízení. [. . . ] Žádný nebo špatný zvuk •• Upravte hlasitost Jednotka nereaguje •• Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a systém znovu zapněte. •• Funkce pro úsporu energie jednotku automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků. Nebyl zjištěn žádný disk •• Vložte disk. •• Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS AZ320/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS AZ320/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag