Návod k použití PHILIPS AZ305/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS AZ305/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS AZ305/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS AZ305/12.


PHILIPS AZ305/12 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2182 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS AZ305/12

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] • Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod. ). • Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. [. . . ] • zásuvky ve zdi. Poznámka •• Chcete-li jednotku úplně vypnout, odpojte napájecí kabel z elektrické sítě. CS 6 Zapnutí Přepněte volič zdroje na FM, Audio-in nebo CD. AC~MAINS Vypnutí Přepněte volič zdroje do polohy OFF. Přepnutí do pohotovostního režimu. Druhá varianta – napájení z baterií Výstraha •• Nebezpečí výbuchu!Akumulátory chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. •• Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem. Když zůstane jednotka nečinná 15 minut, automaticky se přepne do pohotovostního režimu. Chcete-li opustit pohotovostní režim: • Stiskněte tlačítko nebo • Výběr zdroje. Poznámka •• Baterie nejsou součástí příslušenství, 1 2 3 Otevřete přihrádku na baterie. Vložte 6 baterií (typ článku: R14/UM2/C CELL) se správnou polaritou (+/−) podle označení. Zavřete přihrádku na baterie. 7 CS 4 Přehrávání Přehrávání disku 1 2 3 Přepněte volič zdroje do polohy CD. Vložte disk potištěnou stranou nahoru a zavřete podavač disku. »» Přehrávání se automaticky spustí. MODE Přehrávatelné disky Poznámka •• Nelze přehrávat disky CD kódované pomocí technologií na ochranu autorských práv. VOLUME [ ]: opakované přehrávání aktuální skladby. [ ]: opakované přehrávání všech skladeb. [ ] (pouze pro MP3): opakované přehrávání aktuálního alba. [ ]: přehrávání skladeb v náhodném pořadí. Chcete-li se vrátit do normálního přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítko MODE, dokud nezmizí ikona opakování nebo náhodného přehrávání. Nastavení hlasitosti. Vylepšení basů Chcete-li zapnout nebo vypnout dynamické zvýraznění basů, posuňte přepínač DBB do polohy ON nebo OFF. Můžete přehrávat tyto zvukové disky CD: • Disky CD-Recordable (CD-R) • Disky CD-Rewritable (CD-RW) • Disky MP3-CD Programování skladeb Naprogramovat lze maximálně 20 skladeb. Přehrávání Pomocí následujících operací můžete v režimu CD ovládat přehrávání. / Výběr zvukového souboru Stiskněte během přehrávání tlačítko rychle vpřed/rychle vzad a držte jej stisknuté; po uvolnění tlačítka přehrávání pokračuje. Přeskočení na předchozí nebo následující album MP3. Pozastavení nebo obnovení přehrávání. Zastavení přehrávání. 1 2 3 4 5 Stisknutím tlačítka přehrávání ukončíte. Stisknutím tlačítka PROG aktivujte režim programu. [. . . ] •• Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu. Špatný příjem rádia •• Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem. •• Zcela natáhněte anténu VKV. CS 10 • Nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzen, ředidla, komerčně dostupné čisticí prostředky ani antistatické spreje, určené pro analogové nahrávky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS AZ305/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS AZ305/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag