Návod k použití PHILIPS AW9000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS AW9000. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS AW9000 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS AW9000.


PHILIPS AW9000 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3597 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS AW9000 (1675 ko)
   PHILIPS AW9000 QUICK START GUIDE (536 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS AW9000

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] •• Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení. •• Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni •• Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému nebo žáru. kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení. Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst dodanou literaturu, abyste zabránili problémům s provozem a údržbou. Symbol „blesk“ označuje neizolované části výrobku, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. [. . . ] k AC IN ~ konektor • Připojte napájecí kabel. CS 5 l OPTICAL konektor • Připojte externí zařízení prostřednictvím optického kabelu (není součástí dodávky). m COAXIAL konektor • Připojte externí audiozařízení prostřednictvím koaxiálního kabelu (není součástí dodávky). n Konektory reproduktorů • Pomocí dodaného kabelu reproduktorů připojte dva reproduktory. 6 CS 3 Příprava Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole. Připojte ke zdroji napájení a zapněte Výstraha v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části jednotky. •• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!Při odpojování napájecího adaptéru vytahujte vždy zástrčku ze zásuvky. •• Před připojením síťového adaptéru zkontrolujte, zda jsou provedena všechna ostatní připojení. •• Hrozí nebezpečí poškození výrobku!Ověřte, zda napětí Zapojení kabelů reproduktorů Poznámka •• Zcela zasuňte holou část každého kabelu •• Pro optimální zvuk použijte pouze dodané reproduktory. k reproduktoru do výstupu. 1 2 3 AC IN ~ • 1 2 3 4 5 6 Zapojte napájecí kabel do: • zásuvky AC IN ~ na zadní straně hlavního reproduktoru • zásuvky ve zdi. »» Kontrolka napájení bliká oranžově, a poté začne svítit oranžově. Odšroubujte konektory reproduktorů. Do levého červeného (+) konektoru úplně zasuňte konec kabelu reproduktoru s červenou značkou. Do levého černého (–) konektoru úplně zasuňte konec kabelu reproduktoru bez červené značky. Opakováním kroků 2 až 5 vložte další kabel reproduktoru do pravých konektorů. • • • Chcete-li jednotku přepnout do normálního pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko/kontrolku napájení nad . »» Kontrolka napájení se zeleně rozsvítí. Chcete-li jednotku přepnout do pohotovostního režimu Eco, stiskněte a podržte tlačítko/kontrolku napájení nad . Chcete-li jednotku přepnout z normálního pohotovostního režimu nebo pohotovostního režimu Eco, stiskněte znovu tlačítko/kontrolku napájení nad . CS 7 4 Připojte zařízení AW9000 k domácí síti Wi-Fi. Existují dvě možnosti, jak nastavit spojení mezi zařízením AW9000 a existující domácí sítí Wi-Fi. • Pevné připojení K připojení zařízení AW9000 přímo k domácímu routeru Wi-Fi použijte ethernetový kabel (není součástí dodávky). Po úspěšném připojení může využívat bezdrátového přenosu do zařízení AW9000 prostřednictvím domácí sítě Wi-Fi.  Před připojením zařízení AW9000 k vaší domácí síti zkontrolujte, zda: a je Wi-Fi router zapnutý a funguje správně. b Zařízení AW9000 se zapne a kontrolka napájení bude svítit stále oranžově.   Možnost 1: Nastavení kabelového připojení • Bezdrátové připojení Použijte nastavení domácího Wi-Fi na zařízení AW9000 ze zařízení se systémem iOS nebo Android. Až se zařízení AW9000 úspěšně připojí, zapamatuje si nastavení vaší domácí sítě Wi-Fi. [. . . ] •• Odstraňte všechny překážky mezi zařízením AW9000 a routerem Wi-Fi. •• Nepožívejte Wi-Fi kanál, který koliduje s některou sousední sítí. •• Zkontrolujte, zda máte dostatečně rychlou síť (pokud je ke stejnému routeru připojeno více zařízení, může dojít k ovlivnění výkonu bezdrátového připojení). Vypněte veškerá další zařízení připojená k domácímu routeru. CS 17 •• ••   Povolte možnost QoS (Quality of Service – pokud je u Wi-Fi routeru k dispozici). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS AW9000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS AW9000 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag