Návod k použití PHILIPS AW 5000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS AW 5000. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS AW 5000 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS AW 5000.


PHILIPS AW 5000 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3253 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS AW5000 (1602 ko)
   PHILIPS AW 5000 (3230 ko)
   PHILIPS AW5000 QUICK START GUIDE (492 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS AW 5000

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] •• Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje. •• Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení. •• Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni •• Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému nebo žáru. kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení. Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst dodanou literaturu, abyste zabránili problémům s provozem a údržbou. [. . . ] g Tlačítko WI-FI SETUP • Připojení jednotky do sítě Wi-Fi. b a h Otvor pro šroub pro montáž na stěnu Tip (hloubka: 9 mm) na zadní straně zařízení AW5000 můžete připevnit zařízení na stěnu poblíž síťové zásuvky. Před zahájením montáže na stěnu si musíte připravit následující příslušenství (není součástí dodávky): (1) vhodný držák pro montáž na stěnu, (2) matici se specifikací M6. 35 x p1, 27 mm (1/4 palce-20UNS), (3) šroub (délka: min. •• Pro snadnější vedení kabelu ponechejte mezi držákem pro montáž na stěnu a zadní stranou zařízení AW5000 prostor nejméně 35 mm. •• Pomocí otvoru o velikosti 6, 35 mm (1/4 palce) c h g f e d a +/− • Nastavení hlasitosti. b Číselná tlačítka (1 až 5) • Vyberte internetovou rádiovou stanici. c Kontrolka/tlačítko napájení • Zobrazení aktuálního stavu jednotky. d AC IN ~ • Připojte napájecí kabel. CS 5 3 Příprava Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole. • • Chcete-li jednotku přepnout do pohotovostního režimu Eco, stiskněte a podržte tlačítko/kontrolku napájení nad . Chcete-li jednotku přepnout z normálního pohotovostního režimu nebo pohotovostního režimu Eco, stiskněte znovu tlačítko/kontrolku napájení nad . Připojte ke zdroji napájení a zapněte Výstraha v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části jednotky. •• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!Při odpojování napájecího kabelu vytahujte vždy kabelový konektor z konektoru na přístroji. •• Před připojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda jsou provedena všechna ostatní připojení. •• Hrozí nebezpečí poškození výrobku!Ověřte, zda napětí AC IN ~ • Zapojte napájecí kabel do: • konektoru AC IN ~ na zadní straně jednotky. »» Kontrolka napájení bliká oranžově, a poté začne svítit oranžově. • Chcete-li jednotku přepnout do normálního pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko/kontrolku napájení nad . »» Kontrolka napájení se zeleně rozsvítí. CS 6 4 Připojte zařízení AW5000 k domácí síti Wi-Fi. Existují dvě možnosti, jak nastavit spojení mezi zařízením AW5000 a existující domácí sítí Wi-Fi. • Pevné připojení K připojení zařízení AW5000 přímo k domácímu routeru Wi-Fi použijte ethernetový kabel (není součástí dodávky). Po úspěšném připojení může využívat bezdrátového přenosu do zařízení AW5000 prostřednictvím domácí sítě Wi-Fi.  Před připojením zařízení AW5000 k vaší domácí síti zkontrolujte, zda: a je Wi-Fi router zapnutý a funguje správně. b Zařízení AW5000 se zapne a kontrolka napájení bude svítit stále oranžově. Možnost 1: Nastavení kabelového připojení • Bezdrátové připojení Použijte nastavení domácího Wi-Fi na zařízení AW5000 ze zařízení se systémem iOS nebo Android. Až se zařízení AW5000 úspěšně připojí, zapamatuje si nastavení vaší domácí sítě Wi-Fi. Poté si můžete bezdrátové přehrávání vychutnat pokaždé, když se zařízení AW5000 zapne a automaticky připojí k domácí síti Wi-Fi. • 12V=1A To Modem LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 Reset ETHER ETHER NET NET Připojte ethernetový kabel (není součástí dodávky) k: • zásuvce ETHERNET na zadní straně jednotky • jednomu z ethernetových portů domácího routeru Wi-Fi CS 7 Možnost 2: Nastavení bezdrátového připojení 1 (Pro uživatele zařízení iPod touch/iPhone/ iPad) Nainstalujte aplikaci Philips AirStudio z obchodu Apple App Store a spusťte ji. 2 Klepněte na tlačítko Nastavit nový reproduktor, přečtěte si všeobecné kroky nastavení, a poté pokračujte klepnutím na tlačítko Další. • (Pro uživatele chytrých telefonů nebo tabletů se systémem Android) Nainstalujte aplikaci Philips AirStudio z obchodu Android Market a spusťte ji. 3 Zkontrolujte, zda je zařízení AW5000 zapnuté podle pokynů, a pokračujte klepnutím na tlačítko Další. 8 CS 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce až do úspěšného nastavení Wi-Fi připojení mezi zařízením AW5000 a domácí sítí Wi-Fi. CS 9 5 Přehrávání Přenos zvuku do zařízení AW5000 Poznámka •• Zkontrolujte, zda je zařízení se systémem iOS/Android nebo počítač PC/Mac připojen ke stejné síti Wi-Fi jako zařízení AW5000. 3 Klepnutím na ikonu na zařízení zobrazíte hudbu dostupnou pro přehrávání. Přehrávání z chytrého telefonu nebo tabletu se systémem iOS nebo Android 4 Výběrem skladby ze seznamu spustíte přehrávání. 1 2 Spusťte aplikaci Philips AirStudio na chytrém telefonu nebo tabletu se systémem iOS nebo Android. Přidržením a přetažením ikony na zařízení směrem k reproduktoru nastavíte připojení prostřednictvím Wi-Fi. 10 CS Streamování z počítače PC/Mac Chcete-li přenášet hudbu z počítače PC/Mac do zařízení AW5000, musíte nainstalovat do počítače PC/Mac software pro sdílení médií (např. Takto může počítač PC/ Mac fungovat jako server pro sdílení médií, který přenáší hudbu do kompatibilních přehrávačů. Poslouchejte internetové rádiové stanice prostřednictvím zařízení AW5000 1 2 Spusťte aplikaci Philips AirStudio na chytrém telefonu nebo tabletu se systémem iOS nebo Android. [. . . ] •• Odstraňte všechny překážky mezi zařízením AW5000 a routerem Wi-Fi. •• Nepožívejte Wi-Fi kanál, který koliduje s některou sousední sítí. •• Zkontrolujte, zda máte dostatečně rychlou síť (pokud je ke stejnému routeru připojeno více zařízení, může dojít k ovlivnění výkonu bezdrátového připojení). Vypněte veškerá další zařízení připojená k domácímu routeru. •• ••   Selhání přehrávání hudby prostřednictvím počítače PC/Mac •• Dočasně zakažte firewall a zabezpečovací software a zjistěte, zda neblokuje porty, které software pro sdílení médií (Media Manager) využívá ke streamování obsahu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS AW 5000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS AW 5000 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag