Návod k použití PHILIPS AW3000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS AW3000. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS AW3000 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS AW3000.


PHILIPS AW3000 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3889 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS AW3000 (1227 ko)
   PHILIPS AW3000 QUICK START GUIDE (531 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS AW3000

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] •• Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje. •• Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení. •• Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni •• Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému nebo žáru. kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení. Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst dodanou literaturu, abyste zabránili problémům s provozem a údržbou. [. . . ] h Otvor pro šroub pro montáž na stěnu Tip •• Pomocí otvoru o velikosti 6, 35 mm (1/4 palce) (hloubka: 9 mm) na zadní straně zařízení AW3000 můžete připevnit zařízení na stěnu poblíž síťové zásuvky. Před zahájením montáže na stěnu si musíte připravit následující příslušenství (není součástí dodávky): (1) vhodný držák pro montáž na stěnu, (2) matici se specifikací M6. 35 x p1, 27 mm (1/4 palce-20UNS), (3) šroub (délka: min. •• Pro snadnější vedení kabelu ponechejte mezi držákem pro montáž na stěnu a zadní stranou zařízení AW3000 prostor nejméně 35 mm. b c h g f e d a +/− • Nastavení hlasitosti. b Číselná tlačítka (1 až 5) • Vyberte internetovou rádiovou stanici. c Kontrolka/tlačítko napájení • Zobrazení aktuálního stavu jednotky. d DC IN • Připojení napájecího adaptéru. e ETHERNET • (Volitelné) Pomocí ethernetového kabelu (není součástí dodávky) se připojte k bezdrátovému routeru. CS 5 Č e š ti n a Celkový pohled na hlavní jednotku f MP3-LINK • Připojení externího audio přehrávače prostřednictvím dodávaného kabelu MP3 Link. 3 Příprava Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole. • Chcete-li jednotku přepnout do normálního pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko/kontrolku napájení nad . »» Kontrolka napájení se zeleně rozsvítí. Chcete-li jednotku přepnout do pohotovostního režimu Eco, stiskněte a podržte tlačítko/kontrolku napájení nad . Chcete-li jednotku přepnout z normálního pohotovostního režimu nebo pohotovostního režimu Eco, stiskněte znovu tlačítko/kontrolku napájení nad . • Připojte ke zdroji napájení a zapněte Výstraha •• Hrozí nebezpečí poškození výrobku!Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části jednotky. •• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!Při odpojování napájecího adaptéru vytahujte vždy zástrčku ze zásuvky. •• Před připojením síťového adaptéru zkontrolujte, zda jsou provedena všechna ostatní připojení. • DC IN • Zapojte napájecí kabel do: • konektoru DC IN na zadní straně jednotky. »» Kontrolka napájení bliká oranžově, a poté začne svítit oranžově. 6 CS 4 Připojte zařízení AW3000 k domácí síti Wi-Fi. Existují dvě možnosti, jak nastavit spojení mezi zařízením AW3000 a existující domácí sítí Wi-Fi. • Pevné připojení K připojení zařízení AW3000 přímo k domácímu routeru Wi-Fi použijte ethernetový kabel (není součástí dodávky). Po úspěšném připojení může využívat bezdrátového přenosu do zařízení AW3000 prostřednictvím domácí sítě Wi-Fi.  Před připojením zařízení AW3000 k vaší domácí síti zkontrolujte, zda: a je Wi-Fi router zapnutý a funguje správně. b Zařízení AW3000 se zapne a kontrolka napájení bude svítit stále oranžově.   Možnost 1: Nastavení kabelového připojení 12V=1A To Modem LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 Reset • Bezdrátové připojení Použijte nastavení domácího Wi-Fi na zařízení AW3000 ze zařízení se systémem iOS nebo Android. Až se zařízení AW3000 úspěšně připojí, zapamatuje si nastavení vaší domácí sítě Wi-Fi. Poté si můžete bezdrátové přehrávání vychutnat pokaždé, když se zařízení AW3000 zapne a automaticky připojí k domácí síti Wi-Fi. [. . . ] •• Je-li zdrojem zvuku externí audiopřehrávač, upravte hlasitost přímo na audio přehrávači.   Jednotka nereaguje •• Restartujte zařízení AW3000 a znovu nastavte síť Wi-Fi pro zařízení AW3000 (viz 'Možnost 2: Nastavení bezdrátového připojení' na straně 8). 16 CS •• •• ••   Zkontrolujte, zda máte dostatečně rychlou síť (pokud je ke stejnému routeru připojeno více zařízení, může dojít k ovlivnění výkonu bezdrátového připojení). Vypněte veškerá další zařízení připojená k domácímu routeru. Povolte možnost QoS (Quality of Service – pokud je u Wi-Fi routeru k dispozici). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS AW3000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS AW3000 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag