Návod k použití PHILIPS AW2000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS AW2000. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS AW2000 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS AW2000.


PHILIPS AW2000 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3686 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS AW2000 (3640 ko)
   PHILIPS AW2000 (4785 ko)
   PHILIPS AW2000 QUICK START GUIDE (546 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS AW2000

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] •• Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje. •• Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení. •• Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni •• Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému nebo žáru. kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení. Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst dodanou literaturu, abyste zabránili problémům s provozem a údržbou. [. . . ] n COAXIAL • Připojte externí audiozařízení k zařízení AW2000 prostřednictvím koaxiálního kabelu (není součástí dodávky). o MP3-LINK • Připojte externí audiozařízení k zařízení AW2000 prostřednictvím 3, 5mm audiokabelu (není součástí dodávky). p SUBWOOFER konektor • Lepšího podání zvuku dosáhnete připojením subwooferu. CS 5 i konektory AUX IN L/R • Připojte externí audiozařízení prostřednictvím audiokabelů RCA (červený/bílý; nejsou součástí dodávky). Č e š ti n a Celkový pohled na hlavní jednotku 3 Příprava Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole. Připojte ke zdroji napájení a zapněte Výstraha •• Hrozí nebezpečí poškození výrobku!Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části jednotky. •• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!Při odpojování napájecího kabelu vytahujte vždy kabelový konektor z konektoru na přístroji. •• Před připojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda jsou provedena všechna ostatní připojení. Připojení ke stávajícímu systému reproduktorů AC IN ~ 1 2 3 4 5 6 Odšroubujte konektory reproduktorů. Do levého červeného (+) konektoru úplně zasuňte konec kabelu reproduktoru s červenou značkou. Do levého černého (–) konektoru úplně zasuňte konec kabelu reproduktoru bez červené značky. Opakováním kroků 2 až 5 vložte další kabel reproduktoru do pravých konektorů. • • • Zapojte napájecí kabel do: • konektoru AC IN ~ na zadní straně jednotky. »» Kontrolka napájení bliká oranžově, a poté začne svítit oranžově. Chcete-li jednotku přepnout do normálního pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko . »» Kontrolka napájení se zeleně rozsvítí. Chcete-li jednotku přepnout do pohotovostního režimu Eco, stiskněte a podržte tlačítko . Chcete-li jednotku přepnout z normálního pohotovostního režimu nebo pohotovostního režimu Eco, stiskněte znovu tlačítko . • 6 CS 4 Připojte zařízení AW2000 k domácí síti Wi-Fi. Existují dvě možnosti, jak nastavit spojení mezi zařízením AW2000 a existující domácí sítí Wi-Fi. • Pevné připojení K připojení zařízení AW2000 přímo k domácímu routeru Wi-Fi použijte ethernetový kabel (není součástí dodávky). Po úspěšném připojení může využívat bezdrátového přenosu do zařízení AW2000 prostřednictvím domácí sítě Wi-Fi.  Před připojením zařízení AW2000 k vaší domácí síti zkontrolujte, zda: a je Wi-Fi router zapnutý a funguje správně. b Zařízení AW2000 se zapne a kontrolka napájení bude svítit stále oranžově.   Možnost 1: Nastavení kabelového připojení 12V=1A To Modem LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 Reset • Bezdrátové připojení Použijte nastavení domácího Wi-Fi na zařízení AW2000 ze zařízení se systémem iOS nebo Android. Až se zařízení AW2000 úspěšně připojí, zapamatuje si nastavení vaší domácí sítě Wi-Fi. [. . . ] •• Nepožívejte Wi-Fi kanál, který koliduje s některou sousední sítí. •• Zkontrolujte, zda máte dostatečně rychlou síť (pokud je ke stejnému routeru připojeno více zařízení, může dojít k ovlivnění výkonu bezdrátového připojení). Vypněte veškerá další zařízení připojená k domácímu routeru. •• Povolte možnost QoS (Quality of Service – pokud je u Wi-Fi routeru k dispozici). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS AW2000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS AW2000 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag