Návod k použití PHILIPS AW1000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS AW1000. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS AW1000 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS AW1000.


PHILIPS AW1000 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3660 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS AW1000 (3618 ko)
   PHILIPS AW1000 (2179 ko)
   PHILIPS AW1000 QUICK START GUIDE (1305 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS AW1000

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] •• Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje. •• Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení. •• Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni •• Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému nebo žáru. kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení. Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst dodanou literaturu, abyste zabránili problémům s provozem a údržbou. [. . . ] f konektory AUX IN L/R • Připojte externí audiozařízení prostřednictvím audiokabelů RCA (červený/bílý; nejsou součástí dodávky). g konektory LINE OUT L/R • Připojte zařízení AW1000 ke stávajícímu audiosystému prostřednictvím audiokabelů RCA (červený/bílý; nejsou součástí dodávky). h OPTICAL OUT konektor • Připojte zařízení AW1000 ke stávajícímu audiosystému prostřednictvím optického kabelu (není součástí dodávky). i DIGITAL OUT konektor • Připojte zařízení AW1000 ke stávajícímu audiosystému prostřednictvím jednoduchého audiokabelu RCA (není součástí dodávky). j ETHERNET konektor • (Volitelné) Pomocí ethernetového kabelu (není součástí dodávky) se připojte k bezdrátovému routeru. k Tlačítko WI-FI SETUP • Připojení jednotky do sítě Wi-Fi. l ANTENNA konektor • Připojte dodanou drátovou anténu Wi-Fi. CS 5 Č e š ti n a Celkový pohled na hlavní jednotku 3 Příprava Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole. Připojte ke zdroji napájení a zapněte Výstraha •• Hrozí nebezpečí poškození výrobku!Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části jednotky. •• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!Při odpojování napájecího kabelu vytahujte vždy kabelový konektor z konektoru na přístroji. •• Před připojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda jsou provedena všechna ostatní připojení. Připojení ke stávajícímu audiosystému. AUDIO IN Připojení přes LINE OUT L/Rkonektory: 1 Pomocí ovládacích prvků stávajícího audiosystému vyberte zdroj zvuku, který odpovídá zařízení AW1000. Připojení přes OPTICAL OUTneboDIGITAL OUTkonektor: 2 Připojte pár audiokabelů RCA (bílý/ červený, nejsou součástí dodávky) ke: • LINE OUT L/R konektorům na zadní straně jednotky. • vstupním konektorům zvuku na stávajícím audiosystému. • Zapojte napájecí kabel do: • konektoru DC IN na zadní straně jednotky. »» Kontrolka napájení bliká oranžově, a poté začne svítit oranžově. • 1 2 6 Připojte optický kabel nebo jednoduchý audiokabel RCA (není součástí dodávky) ke: • OPTICAL OUT nebo DIGITAL OUT konektoru na zadní straně jednotky. • odpovídajícímu vstupnímu konektoru zvuku na stávajícím audiosystému. Pomocí ovládacích prvků stávajícího audiosystému vyberte zdroj zvuku, který odpovídá zařízení AW1000. CS Chcete-li jednotku přepnout do normálního pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko . »» Kontrolka napájení se zeleně rozsvítí. Chcete-li jednotku přepnout do pohotovostního režimu Eco, stiskněte a podržte tlačítko . Chcete-li jednotku přepnout z normálního pohotovostního režimu nebo pohotovostního režimu Eco, stiskněte znovu tlačítko . • • 4 Připojte zařízení AW1000 k domácí síti Wi-Fi. Existují dvě možnosti, jak nastavit spojení mezi zařízením AW1000 a existující domácí sítí Wi-Fi. • Pevné připojení K připojení zařízení AW1000 přímo k domácímu routeru Wi-Fi použijte ethernetový kabel (není součástí dodávky). Po úspěšném připojení může využívat bezdrátového přenosu do zařízení AW1000 prostřednictvím domácí sítě Wi-Fi.  Před připojením zařízení AW1000 k vaší domácí síti zkontrolujte, zda: a je Wi-Fi router zapnutý a funguje správně. b Zařízení AW1000 se zapne a kontrolka napájení bude svítit stále oranžově. [. . . ]   Jednotka nereaguje •• Restartujte zařízení AW1000 a znovu nastavte síť Wi-Fi pro zařízení AW1000 16 CS •• •• •• ••   Nepožívejte Wi-Fi kanál, který koliduje s některou sousední sítí. Zkontrolujte, zda máte dostatečně rychlou síť (pokud je ke stejnému routeru připojeno více zařízení, může dojít k ovlivnění výkonu bezdrátového připojení). Vypněte veškerá další zařízení připojená k domácímu routeru. Povolte možnost QoS (Quality of Service – pokud je u Wi-Fi routeru k dispozici). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS AW1000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS AW1000 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag