Návod k použití PHILIPS AECS7000E/00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS AECS7000E/00. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS AECS7000E/00 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS AECS7000E/00.


PHILIPS AECS7000E/00 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1966 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS AECS7000E/00 QUICK STARTING GUIDE (1515 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS AECS7000E/00

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] POZOR: V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. CS • • Zařízení chraňte před kapající a stříkající vodou. Na zařízení nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. [. . . ] • poslech hudby z mobilního zařízení podporujícího technologii Bluetooth nebo z počítače PC či Mac. • poslech hudby z počítače PC nebo Mac připojeného pomocí přibaleného kabelu USB. 4 CS Přehled výrobku a i h g b f c e d a / • Nastavení hlasitosti během volání nebo přehrávání hudby. f USB/ přepínač zdroje • Přepnutí mezi zdroji zvuku USB a Bluetooth. g • Přijetí příchozího hovoru z mobilního telefonu. • Ukončení probíhajícího hovoru z mobilního telefonu. h Indikátor zdroje • V režimu Bluetooth zmodrá. i • Ztlumení 4 vestavěných mikrofonů reproduktoru WeCall během hovoru tak, aby vás druhá strana neslyšela. CS 5 b ON/OFF vypínač • Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru WeCall. c CLEAR • Odebrání stávajících informací o párování. d Kontrolka nabíjení • Rozsvítí se červeně, jakmile je baterie slabá nebo když nabíjíte reproduktor WeCall. e konektor Micro USB • Pro připojení pomocí přibaleného kabelu USB. 3 Začínáme Výstraha •• Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz. Zapnutí reproduktoru WeCall • Posuňte vypínač do polohy ON. »» V režimu Bluetooth kontrolka stavu zmodrá. »» V režimu USB kontrolka zdroje zezelená. Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole. Nabíjení reproduktoru WeCall • Připojte reproduktor WeCall k počítači PC nebo Mac pomocí dodaného kabelu USB. »» Kontrolka nabíjení se červeně rozsvítí. »» Po úplném nabití baterie reproduktoru WeCall kontrolka nabíjení zhasne. • Chcete-li reproduktor WeCall vypnout, posuňte vypínač do polohy OFF. Připojení reproduktoru WeCall Možnost 1: Připojení k zařízení podporujícímu technologii Bluetooth Reproduktor WeCall můžete spárovat s mobilním zařízením podporujícím technologii Bluetooth (například s mobilním telefonem nebo tabletem) nebo počítačem PC či Mac. ¨Poté si můžete vychutnat hudbu z reproduktoru WeCall nebo můžete reproduktor využít jako hlasitý telefon při volání z mobilního telefonu nebo prostřednictvím protokolu VoIP. Poznámka •• Efektivní provozní rozsah mezi reproduktorem WeCall a zařízením podporujícím technologii Bluetooth je přibližně 10 metrů. • Reproduktor WeCall můžete napájet také prostřednictvím napájecího adaptéru USB (není součástí balení). Tip •• Pokud je baterie téměř vybitá, kontrolka nabíjení •• Úplné nabití reproduktoru WeCall může trvat přibližně •• Plně nabitý reproduktor WeCall lze používat přibližně 8 hodin. červeně bliká. 6 CS 1 Posuňte přepínač zdroje na dolní části reproduktoru WeCall do polohy . Tip •• Chcete-li zajistit stabilní výkon počítače PC či Mac, doporučujeme používat režim připojení USB. Možnost 2: Připojení pomocí konektoru USB 2 3 Povolte připojení Bluetooth ve svém zařízení podporujícím technologii Bluetooth. V zařízení podporujícím technologii Bluetooth vyberte možnost „Philips WeCall speaker“ (Reproduktor Philips WeCall) a v případě nutnosti zadejte jako párovací heslo „0000“. »» Po úspěšném spárování a propojení se kontrolka zdroje rozsvítí modře a reproduktor WeCall pípne. Pomocí kabelu USB můžete nabíjet reproduktor WeCall nebo také připojit reproduktor WeCall k počítači PC nebo Mac, užívat si hudbu nebo jej použít jako reproduktor telefonu během hovorů VoIP. 1 Posuňte přepínač zdroje na dolní části reproduktoru WeCall do polohy USB. 2 Připojte reproduktor WeCall k počítači PC nebo Mac pomocí dodaného kabelu USB. »» Kontrolka zdroje se zeleně rozsvítí. Poznámka •• Chcete-li provést párování s novým zařízením •• 1. [. . . ] Zkontrolujte nastavení připojení Bluetooth v zařízení, které chcete připojit k reproduktoru WeCall (podrobné informace naleznete v uživatelské příručce daného zařízení). Podržením tlačítka CLEAR na dolní části reproduktoru WeCall déle než 3 sekundy provedete restart a poté to zkuste znovu. Pokud narazíte na jakýkoli problém s připojením Bluetooth k počítači PC či Mac, aktualizujte ovladač Bluetooth ve vašem počítači nebo verzi systému iOS ve vašem počítači Mac. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS AECS7000E/00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS AECS7000E/00 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag