Návod k použití PHILIPS AEA7000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS AEA7000. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS AEA7000 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS AEA7000.


PHILIPS AEA7000 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1603 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS AEA7000 (1624 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS AEA7000

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte výrobek dešti nebo vlhkosti a neumisťujte na něj objekty obsahující tekutiny, například vázy. b Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí. f K čištění používejte pouze suchou tkaninu. o Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití. Varování •• Neodstraňujte kryt přístroje. •• Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje. [. . . ] Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností Philips je na základě licence. Poznámka •• Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně jednotky. 4 CS 2 Bezdrátový mikrofon a reproduktor Bluetooth® Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips!Chceteli využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www. Philips. com/welcome. Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádání o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně vašeho přístroje. Napište si čísla sem: Číslo modelu __________________________ Sériové číslo ___________________________ Zkontrolujte a ověřte obsah balení: • Bezdrátový mikrofon • Reproduktor Bluetooth® • Napájecí kabel • 3 x baterie AAA • Stručný návod k rychlému použití • List s informacemi o bezpečnosti Celkový pohled na jednotku Bezdrátový mikrofon b d c Úvod S bezdrátovým mikrofonem a reproduktorem Bluetooth můžete: • vložit iPad do reproduktoru a s bezdrátovým mikrofonem zpívat k hudbě z aplikace (The Voice: On Stage). S reproduktorem Bluetooth® můžete: • přehrávat hudbu ze zařízení s podporou Bluetooth® a A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). • nabíjet nebo přehrávat hudbu přímo ze zařízení iPad prostřednictvím konektoru doku. • přehrávat hudbu z jiných hudebních zařízení prostřednictvím konektoru AUDIO-IN. a a Konektor linkového výstupu • (pro použití mikrofonu odděleně) propojte se vstupním konektorem MIC stávajícího Hi-Fi systému. b Přihrádka na baterie c OFF/ON • Zapnutí nebo vypnutí mikrofonu. d Kontrolka napájení • Rozsvítí se červeně, když je bezdrátový mikrofon zapnutý. • Bliká červeně, když je baterie slabá. CS 5 Č e š ti n a Obsah balení Reproduktor Bluetooth® b a c de h gf a • Zapnutí/vypnutí jednotky. b Kontrolka napájení/Bluetooth® • Zobrazuje stav napájení/Bluetooth®. d • (Stisknutí) spárování se zařízením s podporou Bluetooth a A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). • (Stisknutí a podržení) párování s bezdrátovým mikrofonem, pokud automatické párování nefunguje. e Dok pro zařízení iPad f SOFTWARE UPGRADE (není určeno pro konečné uživatele) g AUDIO-IN • Připojte externí přehrávač prostřednictvím 3, 5mm vstupního audiokabelu (není součástí balení). h AC MAINS~ • Zásuvka 6 CS Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole. Tip •• Pokud je reproduktor nečinný déle než 15 minut, automaticky se přepne do pohotovostního režimu. Připojení napájení Výstraha •• Hrozí nebezpečí poškození výrobku!Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní straně jednotky. •• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!Při odpojování napájecího kabelu vytahujte vždy zástrčku ze zdířky. [. . . ] Reproduktor Bluetooth® je bez proudu •• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zařízení řádně zapojen. •• Reproduktor se po 15 minutách nečinnosti automaticky přepne do pohotovostního režimu jakožto funkce úspory energie. Znovu zapněte reproduktor (viz 'Zapnutí reproduktoru Bluetooth®' na straně 7). Bezdrátový mikrofon není napájen •• Baterie jsou špatně vloženy nebo jsou vybité. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS AEA7000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS AEA7000 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag