Návod k použití PHILIPS AEA1000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS AEA1000. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS AEA1000 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS AEA1000.


PHILIPS AEA1000 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2947 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS AEA1000 QUICK START GUIDE (4227 ko)
   PHILIPS AEA1000 (2668 ko)
   PHILIPS AEA1000 (2900 ko)
   PHILIPS AEA1000 QUICK START GUIDE (4227 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS AEA1000

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] •• Poškození a chybné funkci výrobku lze předejít: •• Zařízení nevystavujte nadměrné teplotě z topných těles nebo přímého slunečního záření. •• Zabraňte, aby zařízení spadlo na zem nebo aby jiné předměty spadly na zařízení. •• Nedopusťte, aby bylo zařízení ponořeno do vody. [. . . ] Zařízení chraňte před kapající a stříkající vodou. Na zařízení nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. Malé části tohoto zařízení mohou být spolknuty nemluvňaty nebo malými dětmi. Uchovávejte tyto části mimo dosah dětí. • • • •   Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.   2 CS Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení. Zařízení vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Kopie Prohlášení o shodě EC je k dispozici v balení.   Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat. Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého CS 3 Č e š ti n a Oznámení výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.   Omezení odpovědnosti Společnost Philips neodpovídá za žádné ztráty cenností. 2 Vaše zařízení InRange Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www. Philips. com/ welcome. Vaše zařízení InRange Toto zařízení InRange je kompatibilní s následujícími modely zařízení iPhone a iPad: • • Nové zařízení iPad iPhone 4S Úvod Toto zařízení InRange poskytuje řešení zabraňující ztrátě, které vám umožňuje: • lokalizovat vaše zařízení iPhone 4S/ nové zařízení iPad zařízením InRange. • upevnit zařízení InRange k vašim cennostem a lokalizovat je vaším zařízením iPhone 4S/novým zařízením iPad. • upozornit vás zařízením InRange v případě, kdy je vaše zařízení iPhone 4S/nové zařízení iPad mimo nastavenou vzdálenost. • upozornit vás zařízením iPhone 4S/ novým zařízením iPad v případě, kdy jsou cennosti s upevněným zařízením InRange mimo nastavenou vzdálenost. Obsah balení Zkontrolujte a ověřte obsah balení: • Zařízení InRange • Ochranné pouzdro • Kovový zámek • Baterie (CR2016) (náhradní) • Nástroj pro vyjmutí baterie • Šňůrka na krk • Stručný návod k rychlému použití • List s informacemi o bezpečnosti 4 CS Před prvním použitím: Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www. Philips. com/ welcome. Vaše zařízení InRange 1 Na zařízení iPhone 4S nebo novém zařízení iPad aktivujte funkci Bluetooth. • Odstraňte plastový štítek z přihrádky na baterie. [. . . ] Nastavení bezpečného času: 3 Nastavte čas zahájení, čas ukončení a režim opakování. 1 Na vašem zařízení iPhone 4S/novém zařízení iPad spusťte aplikaci Philips InRange a potom klepněte na tlačítko . CS 9 Č e š ti n a 4 Klepnutím na možnost Hotovo ukončete nastavení. 2 Klepněte na možnost Bezpečná oblast -> Přidat bezpečnu oblast. Nastavení bezpečné oblasti: 1 Na vašem zařízení iPhone 4S/novém zařízení iPad spusťte aplikaci Philips InRange a potom klepněte na tlačítko . 3 Zvolte místo na mapě, které bude bezpečnou oblastí, a klepnutím na možnost Hotovo ukončete nastavení. 10 CS CS Č e š ti n a 11 5 Informace o výrobku Verze Bluetooth Baterie Životnost baterie Rozměry výrobku Hmotnost Bluetooth® smart CR2016 3 měsíce 59, 9 x 39, 9 x 3, 8 mm 78, 0 x 44, 0 x 7, 9 mm (s pouzdrem) 10, 8 g 12 CS 6 Řešení problémů Varování •• Nebezpeční úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt zařízení. Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte zařízení sami. Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS AEA1000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS AEA1000 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag