Návod k použití PHILIPS AD713

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS AD713. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS AD713 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS AD713.


PHILIPS AD713 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1382 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS AD713 QUICK START GUIDE (239 ko)
   PHILIPS AD713 (2676 ko)
   PHILIPS AD713 QUICK START GUIDE (239 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS AD713

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zvlástní pozornost je teba vnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opoustí jednotku. Pouzívejte pouze doplky nebo píslusenství doporucené výrobcem. Bhem bouky ci v dob, kdy jednotka nebude delsí dobu pouzívána, odpojte síový kabel ze zásuvky. [. . . ] · do zásuvky ve zdi. Tip · Stítek s typovými údaji je umístn na spodní stran zaízení. Synchronizacecasuse zaízenímiPod/iPhone Kdyz je dokovací systém pipojen ke zdroji napájení a zaízení iPod/iPhone je v doku, dokovací systém automaticky synchronizuje cas se zaízením iPod/iPhone. » Dokovací systém ukládá cas, i kdyz není zaízení iPod/iPhone pipojeno. CS 7 C e s ti n a 3 Zacínáme Nastaveníformátucasu 1 4 Pehráváníze zaízeníiPod neboiPhone Tato jednotka vám umozní vychutnat si hudbu ze zaízení iPod nebo iPhone. VyjmutízaízeníiPodnebo iPhone Vytáhnte zaízení iPod nebo iPhone z docku. NabíjenízaízeníiPodnebo iPhone Po pipojení zaízení ke zdroji napájení se spustí nabíjení zaízení iPod/iPhone. KompatibilnízaízeníiPod/ iPhone Dokovací systém podporuje následující modely zaízení iPod a iPhone: Vyrobeno pro následující zaízení: · iPod touch (1. , 2. , 3. , a 4. generace) · iPod classic · iPod s obrazem · iPod nano (1. , 2. , 3. , 4. , 5. , a 6. generace) · iPod s barevným displejem · iPhone 4 · iPhone 3GS · iPhone 3G · iPhone Nastaveníhlasitosti Opakovaným stisknutím tlacítka VOLUME+/nastavíte zvuk. Poslechhudbyzezaízení iPod/iPhone 1 2 Vlozte zaízení iPod/iPhone do doku. Spuste pehrávání zvuku ze zaízení iPod/ iPhone. Tip · Chcete-li pehrávání pozastavit nebo obnovit, stisknte · Pokud v rezimu iPod/iPhone pipojíte externí tlacítko . audiozaízení, zaízení se pepne do rezimu MP3 link. 8 CS Pehrávánízvukuzexterního zaízení Prostednictvím dokovacího systému lze poslouchat hudbu z externího zaízení. 1 2 Kabel MP3 link (není soucástí dodávky) pipojte: · k zásuvce MP3-LINK. · konektoru pro pipojení sluchátek na externím zaízení. Pehrávejte skladby z externího zaízení (viz uzivatelská pírucka zaízení). Nastavenícasovacevypnutí Dokovací systém lze automaticky vypnout po uplynutí pedem nastaveného casového intervalu. Opakovaným stisknutím tlacítka SLEEP nastavte casovac vypnutí (v minutách). » Je-li aktivován casovac vypnutí, je zobrazen symbol . Casovac vypnete opakovaným stisknutím tlacítka SLEEP, dokud se nezobrazí moznost [OFF] (vypnuto). 15 30 off 60 90 120 Nastaveníjasudispleje Opakovaným stisknutím tlacítka rzné úrovn jasu. vyberte CS 9 C e s ti n a 5 Dalsífunkce 6 Informace ovýrobku Poznámka · Informace o výrobku jsou pedmtem zmn bez pedchozího upozornní. Specifikace Zesilovac Jmenovitý výstupní výkon 20 W RMS Obecnéinformace Napájení stídavým proudem Model: AS190-100AE180; Vstup: 100­240 V~, 50­60 Hz, 0, 7 A; Výstup: 10 V 1, 8 A <12 W <2 W 5 V, 1 A 290 x 158 x 113 mm 2, 02 kg 1, 47 kg Spoteba elektrické energie pi provozu Spoteba energie v pohotovostním rezimu Max. Výstup pro iPod/ iPhone Rozmry - Hlavní jednotka (S x V x H) Hmotnost - Vcetn balení - Hlavní jednotka 10 CS 7 esení problém Varování · Neodstraujte kryt pístroje. Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestlize dojde k problémm s tímto pístrojem, zkontrolujte ped kontaktováním servisu následující moznosti. [. . . ] Systém se skládá z materiál, které je mozné v pípad demontáze odbornou firmou recyklovat a optovn pouzít. Pi likvidaci obalových materiál, vybitých baterií a starého zaízení se ite místními pedpisy. Technické údaje lze mnit bez pedchozího upozornní. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS AD713

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS AD713 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag