Návod k použití PHILIPS AD712

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS AD712. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS AD712 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS AD712.


PHILIPS AD712 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1290 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS AD712 QUICK START GUIDE (1753 ko)
   PHILIPS AD712 (1285 ko)
   PHILIPS AD712 QUICK START GUIDE (1753 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS AD712

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zvlástní pozornost je teba vnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opoustí jednotku. Pouzívejte pouze doplky nebo píslusenství doporucené výrobcem. Bhem bouky ci v dob, kdy jednotka nebude delsí dobu pouzívána, odpojte síový kabel ze zásuvky. [. . . ] · do zásuvky ve zdi. Tip · Stítek s typovými údaji je umístn na spodní stran zaízení. Synchronizacecasuse zaízenímiPod/iPhone Kdyz je dokovací systém pipojen ke zdroji napájení a zaízení iPod/iPhone je v doku, dokovací systém automaticky synchronizuje cas se zaízením iPod/iPhone. » Dokovací systém ukládá cas, i kdyz není zaízení iPod/iPhone pipojeno. CS 7 C e s ti n a 3 Zacínáme Nastaveníformátucasu 1 4 Pehráváníze zaízeníiPod neboiPhone Tato jednotka vám umozní vychutnat si hudbu ze zaízení iPod nebo iPhone. VyjmutízaízeníiPodnebo iPhone Vytáhnte zaízení iPod nebo iPhone z docku. NabíjenízaízeníiPodnebo iPhone Po pipojení zaízení ke zdroji napájení se spustí nabíjení zaízení iPod/iPhone. KompatibilnízaízeníiPod/ iPhone Dokovací systém podporuje následující modely zaízení iPod a iPhone: Vyrobeno pro následující zaízení: · iPod touch (1. , 2. , 3. , a 4. generace) · iPod classic · iPod s obrazem · iPod nano (1. , 2. , 3. , 4. , 5. , a 6. generace) · iPod s barevným displejem · iPhone 4 · iPhone 3GS · iPhone 3G · iPhone Nastaveníhlasitosti Opakovaným stisknutím tlacítka VOLUME+/nastavíte zvuk. Poslechhudbyzezaízení iPod/iPhone 1 2 Vlozte zaízení iPod/iPhone do doku. Spuste pehrávání zvuku ze zaízení iPod/ iPhone. Tip · Chcete-li pehrávání pozastavit nebo obnovit, stisknte · Pokud v rezimu iPod/iPhone pipojíte externí tlacítko . audiozaízení, zaízení se pepne do rezimu MP3 link. 8 CS Pehrávánízvukuzexterního zaízení Prostednictvím dokovacího systému lze poslouchat hudbu z externího zaízení. 1 2 Kabel MP3 link (není soucástí dodávky) pipojte: · k zásuvce MP3-LINK. · konektoru pro pipojení sluchátek na externím zaízení. Pehrávejte skladby z externího zaízení (viz uzivatelská pírucka zaízení). Nastavenícasovacevypnutí Dokovací systém lze automaticky vypnout po uplynutí pedem nastaveného casového intervalu. Opakovaným stisknutím tlacítka SLEEP nastavte casovac vypnutí (v minutách). Casovac vypnete opakovaným stisknutím tlacítka SLEEP, dokud se nezobrazí moznost [OFF] (vypnuto). 15 30 off 60 90 120 Nastaveníjasudispleje Opakovaným stisknutím tlacítka rzné úrovn jasu. vyberte CS 9 C e s ti n a 5 Dalsífunkce 6 Informace ovýrobku Poznámka · Informace o výrobku jsou pedmtem zmn bez pedchozího upozornní. Specifikace Zesilovac Jmenovitý výstupní výkon 20 W RMS Obecnéinformace Napájení stídavým proudem Model: AS190-100AE180; Vstup: 100­240 V~, 50­60 Hz, 0, 7 A; Výstup: 10 V 1, 8 A <12 W <2 W 5 V, 1 A 290 x 158 x 113 mm 2, 02 kg 1, 47 kg Spoteba elektrické energie pi provozu Spoteba energie v pohotovostním rezimu Max. Výstup pro iPod/ iPhone Rozmry - Hlavní jednotka (S x V x H) Hmotnost - Vcetn balení - Hlavní jednotka 10 CS 7 esení problém Varování · Neodstraujte kryt pístroje. Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestlize dojde k problémm s tímto pístrojem, zkontrolujte ped kontaktováním servisu následující moznosti. Pokud problém není vyesen, pejdte na webové stránce spolecnosti Philips (www. philips. com/welcome). [. . . ] Systém se skládá z materiál, které je mozné v pípad demontáze odbornou firmou recyklovat a optovn pouzít. Pi likvidaci obalových materiál, vybitých baterií a starého zaízení se ite místními pedpisy. Technické údaje lze mnit bez pedchozího upozornní. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS AD712

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS AD712 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag